Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Společnost a přirozenost: Každá generace přináší něco nového

29. 04. 2017 12:43:15
Umíme rozlišovat, co je pro každého z nás důležité a nepodstatné? Čemu věnujeme nejvíce pozornosti, čemu nejméně a proč? Co je člověk a svoboda, rodina, společnost a stát v historii a současnosti? O tom tento článek.

Průtok času dějinami

Mnozí lidé se zabývají genealogiemi, aby zjistili, z jakých kořenů pocházejí. Někdy se tomu říká strom života. Není to jen o jménech předků, ale můžeme ve řádu předchozích generací vysledovat mnoho zajímavého, totiž rozdíl a pokrok mezi generacemi. Dějiny rodů jsou zajímavé a jistě nás přimějí k zamyšlení nad způsobem života v jeho celistvosti, můžeme promýšlet historiografii a zamýšlet se nad dnešní úrovní našeho života.

Do světového řádu a dění jsou zapojeni především lidé, ovlivňováni vnějšími událostmi a protože člověk je součástí přírody, je zatažen do dramatu života i lidské společnosti v každé historické i současné době. A k tomu je důležité si uvědomovat přirozenou svobodu a konfrontaci s dobou, do které každý jedinec vkládá roky svého života, který je časný a důležitý nejen pro něho samotného, ale i pro svět, v kterém se svým narozením účastní všeho,co v té které době poskytuje k rozvoji života a jeho smyslu a významu.

Člověk je nositelem pokroku, ale i zkázy

Není jedno, co si každý myslí, není jedno, co vytváří svými postoji a názory, k jakým svobodným rozhodnutím dochází a jak je schopen čelit tlaku zájmů a tendencí své doby. Kdyby tak tomu nebylo, nevyskytovaly by se v historii osobnosti, o kterých se dozvídáme ve vzdělávacím procesu a i četbou či samostudiem, když nás něco náhle zaujme. Nebývá to jen taková náhoda, ale otevírající se brána k poznání, které se často stává předmětem budoucího povolání a práce.

Nic není zbytečného, co je prostředkem k tomu usilování, ale to samo usilování je cestou, která se napojuje na cesty jiných lidí, kteří si stále kladou základní otázky o smyslu života, jeho hodnotě, jeho síle a původu. Jak dnes, tak i v minulosti lidé rozlišovali pozitivní hodnoty, jež se staly vůdčími maximy, k nimž směřovali a destrukce, kterým stoupenci pozitivních hodnot čelili. Kořeny těchto hodnot a destrukcí jsou zasazeny hluboko v historii lidí a mají své symboly, o jejichž významu a smyslu je napsáno mnoho zajímavých knih, zvláště z období helénismu, které můžeme připodobnit dnešní globalizaci.

Jak dříve, tak i nyní lidé docházejí ke skeptickým závěrům nad tímto světem, stejně jako myslitelé té doby. Je to dobře nebo špatně? Jak má vlastně "vypadat" lidská duše a mysl v té změti vlivů, které se snaží změnit danosti, prolomit jejich hranice a najít další cestu k možnosti je definitivně překonat?

A co za tou hranicí lze očekávat?

V průřezu dějin filosofie a jiných jí podobných věd, které se k ní přidružily, potkáme osobnosti, které díky svému předporozumění nacházeli to, co změnit lze, a co nelze. Je zajímavé, že se často setkáváme s výzkumy světové vědy, v jejichž výstupech se podobné průlomy objevují - v poslední době šlo o nesmrtelnost. Pokroky v medicíně v otázkách prodlužování průměrného věku člověka jsou sice zajímavé, ale nejsou patrné pokroky v různých oblastech společenského života, že by z nich vyplývalo, že prodloužení lidského života se nestane vlastně utrpením v širokém slova smyslu.

Je medicína schopna zapůsobit na faktory, které jsou příčinou civilizačních chorob? Zdá se, že jsou jen zaklínadlem, nikoliv cestou k jejich zmírňování a omezování, protože tyto příčiny se skrývají v zájmu technologického pokroku, jež s sebou přináší mnoho negativních až pustošivých jevů. Za tou hranicí prolomených daností mohou stát noví diktátoři (nemusí být vždy chápáni v negativním slova smyslu), kteří budou sledovat rozvoj v ekonomické, ekologické a sociální oblasti v rámci trvale udržitelného rozvoje, kde člověk má i nemá své místo. A o to tu jde především, o člověka.

O pustošení duše a citu

Každá nastupující generace projevuje nespokojenost, protože se nesnadno prosazuje a též nesnadno prosazuje své vize. Chce bourat a stavět, myšlení a vnímání do své budoucnosti prosazuje i konfrontačními prostředky

Dále nelze určit, jaký životní styl v globalizovaném světě je nutno zachovat a jaký lidem rozmlouvat, protože s ním se zase pojí další zájmy a struktury moci a ekonomiky, které zápasí o své sebeprosazení. To všechno má dopad na jedince. V kumulaci těchto zájmů a prosazování mocenských nástrojů se musí vyrovnávat s věcmi a událostmi, které se ho přímo dotýkají. A to přináší starosti, problémy, těžkosti, psychosomatické potíže a samozřejmě i stálé obavy a otázky, na které těžko nalézá odpověď. Z jedné strany je hnán ke zdravému životnímu stylu a ochraně přírody, z druhé strany je od něho odháněn. Tato rozpolcenost obecného náhledu na život a životní zájmy i prostředí vzbuzuje pochybnosti o cíli jeho osobního života, na kterém záleží. Současná generace nemá zkušenost svých předků a ví, že musí hledat své životní zájmy v přítomnosti, o které si myslí, že je od zdi ke zdi, že vlastně nic neplatí, a že má svobodu volby.

Rozhodně ji má, ale mezi jakými mantinely, které se tváří, že neexistují? Ale přesto je tu prostor - svoboda vůle, ta přirozená svoboda, v níž se musí naučit uplatňovat své nároky na život mezi stávajícími generacemi, které mají stále rozhodující pravomoci v otázkách jeho prosperity, budoucnosti a též o budoucnosti další generace, kterou přivede na svět. Ale do jakého světa? Místo, aby se osobnostně rozvíjel, ztrácí na síle ve vlastním rozhodování a jím vnímaná bezcitnost pustoší i jeho city. Důsledkem jsou každodenní katastrofy, o kterým se dočítáme, jejichž obětmi jsou mladí lidé, naše naděje, strůjci pokračování života.

Politika a politici

Politika je vnímána jako věc veřejná a do ní přicházejí lidé s vizemi i bez nich s tím, že nabudou během své praxe. Každý politik, tedy veřejný činitel, je nejen strůjcem domácí politiky, ale také účastníkem svého dění, které je nucen akceptovat. Ve výše znázorněném obrazu světa, v němž jsou přísliby, kořeny všech postojů, událostí i smýšlení lidí je patrné, že nelze udržet násilím vzorce, které mají tradiční rysy, že není jedno, kdo vládne a ovlivňuje svými rozhodnutími života každého jedince, ale je tu i nerozhodnost, která ničí potřebnou rovnováhu života lidí, jejímž přínosem je uvažování o svobodě vůle ke všemu, co lidský život obsahuje.

Nejsme v antice, aby se dávala přednost obecním zájmům nad lidskými. Ale pro úspěšnou politiku, a to věděli i v antických státech, je nutná smlouva mezi vládnoucími a ovládanými v jakém směru bude vedena společnost ve smyslu a řádu světové, evropské a národní politiky a co je prioritami v budování prosperity společnosti, nikoliv v krátkodobém, ale dlouhodobém horizontu, s ohledem na to, že se lidé dožívají vyššího věku a byť jsou statisticky staří, jsou to stále lidé, občané a jedinci mezi ostatními a nové generace, které se potřebují orientovat v přítomnosti, do které se narodili.

Tvrdím, že jedinec hodně zmůže (zlé i dobré), politik je od toho, aby nesl kůži na trh. V každé době, i dnes mnohý tvrdí, že šel do politiky pro veřejné věci. A o ně tu přeci jde. Protože v těch veřejných věcech se pohybují lidé různých zájmů. různých cílů, různých potřeb a kvalit i věkového průměru. Ustaňme ve sporech a hledejme řešení ze slepých uliček, které budují lidé, nemající jasno, co je vlastně prioritou a kam se posunout. Nikoho netěší rozhádaná mocenská sféra, vedoucí k anarchii, zlobě až k nenávisti ke všemu, co znamená potřebnou změnu ve prospěch lidí. Jde tu přeci o život.

Autor: Irena Maura Aghová | sobota 29.4.2017 12:43 | karma článku: 7.39 | přečteno: 281x

Další články blogera

Irena Maura Aghová

Pár slov o Ernestu Denisovi

V předchozím miniseriálu jste se setkali s jeho zdrojem, s dílem Ernesta Denise. Představím Vám ho, milí přátelé.

13.9.2017 v 23:56 | Karma článku: 9.33 | Přečteno: 225 | Diskuse

Irena Maura Aghová

Kukátko do dějin: Volba mezi odbojem a porobou 6 - závěr

Boj mezi králem a stavy za doby Ferdinandovy v Rudolfově době, v které se nyní nacházíme, neustává. Ústavní otázka nebyla rozřešena lépe než roku 1526, ale stavové chtěli zase zkusit štěstí.

13.9.2017 v 17:49 | Karma článku: 5.92 | Přečteno: 147 | Diskuse

Irena Maura Aghová

Kukátko do historie: Pod Rudolfem Habsburským 5

Stejně jako Filip II. tak i Rudolf II. si mysleli, že povinností a prospěchem panovníků je potlačovat kacířství a zničit tu svobodu svědomí, která jim byla uložena nešťastnou dobou.

13.9.2017 v 1:15 | Karma článku: 7.04 | Přečteno: 287 | Diskuse

Irena Maura Aghová

Kukátko do dějin: Jak povstala Česká konfese, a Rudolf se stal králem 4

V pozadí vlády předchůdců Rudolfa II. se zrcadlí náboženské boje, které vyvrcholí v bitvě na Bílé hoře a její výsledky poznamenají evropské dějiny. Vraťme se nyní do Maxmiliánovy doby, abychom plynule přešli k době Rudolfově. i

11.9.2017 v 19:02 | Karma článku: 7.44 | Přečteno: 203 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

ondřejmrázek Mrázek

Svěží vichr z hor nebo nájemné beranidlo?

Spanilá jízda oficiálního vyhnance z Ukrajiny Michaila Saakšviliho po ukrajinských městech je předzvěstí dalších politických otřesů v beztak notně roztřesené zemi. Kdo z nich bude mít prospěch?

22.9.2017 v 17:16 | Karma článku: 9.25 | Přečteno: 214 | Diskuse

Miroslav Gruner

Horáček nakrocil k legalizaci zločinu

Když v zemi existuje mnozstvi osob dluzicich státu a Horáček ve chvílích, kdy se mu začínají preference potacet, jim chce vyjednat úrokový pardon, je zjevné, že mu jde o moc.

22.9.2017 v 16:32 | Karma článku: 24.14 | Přečteno: 772 | Diskuse

Marek Tomanka

Náhled do blízké budoucnosti

Nejpravděpodobnějším vítězem říjnových parlamentních voleb je stále hnutí ANO Andreje Babiše. Pokud prosadí mnohokrát avizované "řízení státu jako firmy", Českou republiku čekají složité časy.

22.9.2017 v 15:56 | Karma článku: 14.16 | Přečteno: 316 | Diskuse

Luboš Zálom

Nigel Farage v Praze: následujme příkladu Brexitu

Včera navštívil Prahu britský politik, europoslanec za UKIP, Nigel Farage. Připomněl ve svém projevu českým euroskeptikům, že snaha na znovuzískání suverenity na bruselském politickém molochu má smysl.

22.9.2017 v 13:46 | Karma článku: 33.61 | Přečteno: 832 | Diskuse

Jan Dvořák

Přijít kvůli neschopným agentům o jedinou teroristickou skupinu by byl opravdu luxus!

Soud osvobodil skupinu anarchistů, která měla podle obžaloby chystat teroristický útok na vlak s vojenskou techniku a automobily.

22.9.2017 v 13:38 | Karma článku: 16.11 | Přečteno: 529 | Diskuse
Počet článků 1445 Celková karma 10.05 Průměrná čtenost 1303

Snažím se o vlastní a nezávislý pohled na život.

Vystudovala jsem Právnickou fakultu v Brně, nyní studuji na CMTF v Olomouci a středobodem mého zájmu je antika a doba reformace v Evropě. Zajímám se o dějiny umění a ráda čtu.  

 

 


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.