2011 Povídky z maloměsta

Irena Aghová

Prezident Zeman: .... byla to jen slova

Má úvaha o dění kolem rozhlasové relace pana prezidenta Zemana a jeho slovním vyjádřením, které vyslovil nahlas a přede všemi bude jednoduchá. Nebudu se zaplétat do mocenských pavučin a rozplétat jeho úmysl, proč to řekl a kolik je lidí najednou zděšeno a pohoršeno. To, co si z toho každý uplete a nabídne jako "zboží" druhým, je riziko každého: a odjakživa, co se lidská společnost chopila politiky ve smyslu správy obce či politikaření (jak tomu bylo ve starém Římě a starém Řecku), rozhodně v zápalu bojů nevedla vznešené projevy. Jinak by nám ta slova, která považujeme za sprostá, vulgární, pohoršlivá, nepřípustná ve společenském styku, nepřežila celé věky a "nezpestřila" mluvu obchodníků, vojáků, velbloudářů, řemeslníků i panstva a duchovenstva, čehož budiž důkazem, že Rudolf II. Habsburský si stěžoval, že šlechta v Čechách je obhroublá. Nebuďme pokrytečtí v příkrých soudech a chápejme, co prezident podal za vysvětlení ke svému vystoupení a zvažme jeho slova, která řekl též veřejně, prostřednictvím médií.

5.11.2014 v 20:17 | Karma článku: 19.55 | Přečteno: 1020 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Moc nad světem má tři jména

Co ovládá tento svět? Když se zamyslíte hlouběji nad tím vším neštěstím a lidskými osudy (a nejde o nic velikého a ani vznešeného), je to Strach, Chamtivost a Naděje na bezpečí. Tak je zosobňují různí lidé, jejich činy, ať ty dobré, ať ty špatné. V naší společnosti je mnoho problémů, které způsobují skleslost, sklon k nihilismu, nenávist, lhostejnost, touhu po odvetě po nevypořádaných křivdách, ústrcích, pokořujícím chování úředníků k lidem, nedůvěra ve spravedlnost, odporné pocity ke lhaní, nepoctivosti odpovědných lidí, zlodějině, neúctě k zákonům ze strany mocných a bezmoc lidí, kteří zápasí ze dne na den o svůj životní standard, který je sotva na uživení při rostoucích cenách a snižujících možnostech najít práci v kritickém věku, který je počítán od 45 let výše, která by odpovídala vzdělání a nabytým odborným zkušenostem. A také je to způsob, jak je vychována nová generace a co ji v tom stavu, ve kterém se nacházíme, můžeme předávat za pozitivní hodnoty. Zamysleme se nad podhoubím našich myšlenek, které nás denně ovládají a otřásají naším klidem. To rozhodně nevede k žádné prosperitě, ale pomalému umírání ve všech ohledech a rozměrech života.

19.8.2014 v 14:08 | Karma článku: 16.17 | Přečteno: 903 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Smrt na kolejích pro Ivetu Bartošovou

Záměrně jsem uvedla známý název filmu jako název mého článku, protože mne nic lepšího nenapadlo při pohledu na snímky jednoho náhodného cestujícího z projíždějícího vlaku. Možná, že někdo bude pohoršený, že takové fotografie před zakrytím ostatků mrtvé Ivety Bartošové procházejí médii (a bůhví kolik za to dostal zaplaceno, že?), ale já se nehorším. Uvědomuji si, že jsem svým způsobem prožívala s ní některé momenty života, pokud jsem sledovala její vystoupení a udělala jsem si celkový dojem jak velmi křehká osoba se v ní skrývala. Naučili jsme se vnímat pouze silné osobnosti, a to i v případě, když se některé lidské bytosti jenom tak tvářily. Anebo se tak tváří. Takovým tragédiím nikdy není konec. To k Ivetě Bartošové. Úloha bulváru s předváděním celebrit v různých životních situacích je věc druhá, neméně hodná k zamyšlení.

30.4.2014 v 4:55 | Karma článku: 16.59 | Přečteno: 1459 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Kongres k rovnocennému postavení žen a mužů

Rovnocené postavení mužů a žen je zajištěno obecně právem. Jsou tu však i jiné překážky, které brání rovnocennému postavení žen a mužů, a to jsou předsudky, které stále vláčíme sebou jako zbytečné zavazadlo. Představa ženy jako odbornice na kuchyni, výchovu dětí, opatrování starých rodičů a udržovatelky rodinného krbu je sama o sobě překonána realitou, která vyžaduje úplně jiné postoje. Ale nemyslím si, že je to otázka feminismu a genderismu, je to otázka nutnosti - jeden plat nestačí na to, aby se zajistil rodině příjem na slušný život a výchovu dětí. Nelze dále upřednostňovat pojem "muže živitele", protože nelze spoléhat na to, že utáhne rodinné finance sám, za cenu svého zdraví a pojem "ženy pomocnice", která by měla být rovnocenou přispěvovatelkou do rodinné kasy, což v praxi znamená, že by měla ve svém postavení a práci mít rovnocenné příjmy jako muž ve stejné pozici. Ale je to také otázka, do které se lidem nechce moc jít - výběru životního partnera, s kterou se ruku v ruce nese i problém rozvodovosti a snížení šance na uživení dětí ve výchově matky nebo otce. A to jsou přátelé velké otázky!

16.6.2013 v 9:11 | Karma článku: 11.41 | Přečteno: 360 | Diskuse

Irena Aghová

Politika: Pilířovky, člověk Nečas a lidé kolem Nečase

Z celého toho mumraje, který se strhl včera v Praze, a bude jistě pokračovat, jsem sledovala pana Nečase. Ne jako politika, předsedu ODS, ale člověka Nečase. Jsem proto, aby spravedlnost, po které volají lidé, a to právem, zazářila a vrátila naši společnost do mezí, kam patří, tedy do "předkmotrovské" doby. Četla jsem jednu úvahu, že pan Nečas historicky nedopadne dobře. Proto se pokusím, ve svém článku, o individuální názor, který rozhodně nemůže nic ovlivnit, ale já věřím, že než někoho společenské mínění hodí na smetiště dějin, je třeba o něm také přemýšlet, ne jen na něho ukázat prstem. I když musím opravdu říci, že mne ODS hluboce zklamala a že nemám ani nyní důvod se stavět na tu či onu stranu. Dokonce si myslím, že to, co se v posledních dnech stalo, je obludné a nějak mi do Česka nepasuje. Uvidíme, co bude dál. A nyní - pokus o vhled ...

14.6.2013 v 9:28 | Karma článku: 16.15 | Přečteno: 560 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Duchovnost Čechů v každodenní praxi

Za stěnou všech možných názorů, kde nechybí vulgarita, zlomyslnost, čistá prostota, potměšilost, láskyplnost a nenávist lze najít duchovní výpověď lidí, kteří se počítají mezi ty, kteří "nevěří". Není to pohoršlivé, ani směšné. A ti, kteří stále mluví o "hrozném morálním úpadku", nehledají za tím vším postoje, které docela syrově vypovídají nejen o pocitech lidí, ať jsou vedeny s jakýmkoliv úmyslem. Třeba takovým úmyslem, aby rozohnili diskusi a dali zelenou věčným rýpalům, poštívačům, posměváčkům, zlomyslníkům, zlostníkům. Ale také těm, kteří chovají naději, víru a lásku v důvěře, že se nakonec všechno spraví. Možná, že je hodně lidí, jejichž křivdy nebyly vypořádány, také hodně těch, kteří křivdy způsobili a snaží se je ospravedlnit poukazováním na různé podobnosti, ale všechno už tady bylo a nic není nového pod sluncem. A v těch výpovědích o stavu duše českého lidu se nejen promítá prorocký duch, ale také jakési latentní projevování jsoucna, které nabízí poznání, co je špatně a co je dobře. A český lid, který přestál takové zkoušky, stále přežívá ve svém duchovním prostředí, které se možná může někomu zdát zatuchlé, maloměšťácké, mravně pochybné či malostní. Zatím nedokáži pojmenovat celé to duchovní pozadí, v němž se národ od sametu pohybuje, ale tvoří se něco nového, co nevoní ani kadidlem, ani sírou ...

13.6.2013 v 5:46 | Karma článku: 17.28 | Přečteno: 774 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Vůně české země

Vůně země přitáhne člověka - i dnešního člověka - silným poutem a takovým způsobem, jak přitahovala i předky, po kterých zbyly zažloutlé fotografie a hrníčky z poutí, jako jemným důkazem, že vnímali to profánní a posvátné, nebo to ani nerozlišovali. A tak jsem seděla na studni, v jednom tom požehnaném dni a pozorovala své děti, jak zodpovědně pracují s půdou a nesměla jsem do toho mluvit a ani pomáhat. Ovocné stromy nabíraly na květy, přislíb úrody jablek, hrušek a třešní - kolem létaly včely a z dálky byl slyšet hluk dálnice. Chvíle pro rozjímání, podpořená ptačím zpěvem a bzukotem včel. Vedle za plotem seděla mladá rodina a opékala si špekáčky, jejich babička krájela chleba a malé dítě natahovalo ruku, celé umazané. Vypadali šťastně ... Bože, co to říkám, byli v tu chvíli šťastní u ohýnku, spolu ...

3.5.2013 v 9:34 | Karma článku: 12.78 | Přečteno: 313 | Diskuse

Irena Aghová

Církev: Aféry s pohlavním zneužíváním dětí a mladistvých

Jistě, že lidé, kteří posuzují činnost církve římskokatolické z pozice občana, který není jejím členem a ani není obeznámen s jejím fungováním, se může zamýšlet nad její působností a klást si mnoho otázek. A myslím, si, že takové otázky by neměly zůstávat bez odpovědí. Třeba také proto, že takové „ticho po pěšině“ může způsobovat napětí mezi věřícími katolíky a lidmi, kteří se hlásí k jiné konfesi nebo se k žádné nehlásí, a buď ničemu nevěří, nebo si vytvořili svůj zdroj vlastní víry a chtějí ho svobodně prožívat, aniž by jim do toho zasahovali různí církevní hodnostáři. Ať věřící či nevěřící, jsme občasné našeho státu a málokomu z nás je jeho budoucnost lhostejná. Třeba kvůli dětem, kteří si zaslouží, aby přišly do mírumilovného a srozumitelného světa a mohli si vybírat svůj způsob života, víry i osobnostního zaměření. A proto je třeba mluvit i o věcech, které nejsou zrovna příjemné ...

22.4.2013 v 23:11 | Karma článku: 19.04 | Přečteno: 1341 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost a politika: Naplňování života nejen přes ekonomiku

Václav Klaus je zajisté výjimečná osobnost - a pod výrazem "výjimečná" nemusíme vždy výhradně rozumět pozitivní nebo negativní. Jak je o něm často tvrzeno v tisku : je vyhraněný pragmatik a velký realista. Tedy, je to člověk s určitým specifickým názorem a vzděláním i osobním naladěním, který se drží pragmatismu a nesklouzává často do sféry, která neodpovídá jeho kriteriím pro chápání, sdílení a vyjadřování. Pragmatikem i realistou může být i učitel duchovních nauk, který dobře chápe, jakým jazykem a vlastním přístupem se může dorozumět se světem plném lidí a tím i názorů, postojů, charakterů, pohnutek apod. Ani pro takové duchovně vyhraněné osobnosti není žádná újma a hanba, když chápou svět, v němž se pohybují, správně, v jeho realitě, a tak mohou i lépe porozumět lidem a poradit jim, jak svůj problém řešit, a přitom se dodržovat morální předpoklady, aniž by se "namočili". Tedy pokusit se s ním rozlišit, co je v jeho případě dobře nebo špatně, jak podržet to "dobře" a jak to "špatně" řešit, aby se zlo nezmnožilo ...

9.1.2013 v 11:32 | Karma článku: 11.74 | Přečteno: 556 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: A po Novém roce už budeme vyhlížet jaro

Leden je krásný měsíc ... i když se to nezdá. Je sice chladný, občas i počasí, že by psa nevyhnal, ale na obloze se dějí divy ... vždyť je prvním krůčkem k jaru ...

29.12.2012 v 23:10 | Karma článku: 11.49 | Přečteno: 619 | Diskuse

Irena Aghová

Vzdělávání: Nástupem do školy dětství nekončí

Rodiče oddalují nástup dětí do první třídy, protože jim tak prodlužují, podle svého mínění dětství. Můj názor je, že se v dětech může vzbudit myšlenka, že škola je o něco důležitého okrádá, místo, aby přijali kladně příležitost se vzdělávat jako další zajímavý krok do života. Sice rodičům přibudou starosti, protože se školáčkem to není rozhodně jednoduché. Zvládnou současné rodiny takový závazek?

26.11.2012 v 10:23 | Karma článku: 12.22 | Přečteno: 750 | Diskuse

Irena Aghová

O Češích nevlídně: Paní Pohlreichová o českém stravování

Ta dobrá paní, která jistě navštívila spoustu zemí a jedla spoustu jídel v zahraničních kuchyních, se velmi ostře pustila do Čechů a jejich stravování. Ve výčtu jídel, nad kterými ohrnula nosík, byla i svíčková. Tedy ta svíčková, která se jaksi vyvinula z originálního receptu (velmi drahé jídlo) do lidové podoby (hovězí maso, spousta omáčky a knedlíky) pro strávníky v hospodách nižších cenových skupin (docela levné jídlo). A když se z původní receptury během času hodně slevilo, přesto v některých restauracích, v kterých se vaří tzv. česká kuchyně (přizpůsobená ustálenému návyku na tu specifickou chuť), strávníci nezříkají této pochoutky. A rozhodně, kdyby jim někdo nabídl mořské plody místo svíčkové, tak by se asi ze zlou potázal. http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/184552/manzelka-pohlreicha-cesi-jsou-prasata-neumi-se-stravovat.html

1.11.2012 v 0:21 | Karma článku: 29.47 | Přečteno: 2915 | Diskuse

Irena Aghová

Heslo - Štěstí, láska, čokoláda: Prsten s rubínem

Jsou lidé, kteří utěšují své žaly okusováním čokolády. Jiní lidé si zapálí cigaretu, uvaří si silného turka a koukají se, jak se stmívá, přes záclony či neumytá okna, za doprovodu meditační hudby nebo v ponurém tichu se vzpomínkami na to, co se stalo a stát nemělo ... někdy stačí říci slovo. To, které rozetne hranice mezi tím - já jsem a my jsme.

4.10.2012 v 1:17 | Karma článku: 13.20 | Přečteno: 882 | Diskuse

Irena Aghová

Státní vyznamenání in memoriam pro pana Brzobohatého

Každý člověk, který ztratí něco blízkého, milovaného, cítí křivdu za ztrátu. Mohlo to být jinak! Mohl tu ještě být, kdyby ... ale lidský život je křehký a zvláště život herce ...

16.9.2012 v 13:15 | Karma článku: 18.40 | Přečteno: 1322 | Diskuse

Irena Aghová

České pohádky: Pohádky o čertech a jiných věcech

České pohádky mají své tajemné kouzlo a přenášejí se z generace na generaci. Jsou totiž nejen krásně psané a ilustrované, ale také poučné a mavoučné. V českých pohádkách najdeme kdejaké bytosti! A nejzajímavější ze všech těch hejkalů, vodníků, skřítků, čarodějek a sudiček, je pravý český čert. Děti jsou obklopovány tolika informacemi, že asi po prosté pohádce sami nesáhnou. Je třeba jim pomoci najít cestu ke knize, která jim pomalu naplní mysl hodnotami, pro které jsou pohádky přeci psány vynikajícími českými i světovými autory.

5.9.2012 v 22:27 | Karma článku: 18.89 | Přečteno: 6487 | Diskuse

Irena Aghová

Poslední dny Ježíšovy: Část 4 - Pilát v Judeji

Ještě dříve, než se budu zabývat Pilátovým soudem, myslím, že je pro naše potřeby docela důležité si přiblížit jeho povahu a osobnostní rysy. Prožil si v Judei svá bouřlivá léta ...

1.9.2012 v 23:47 | Karma článku: 13.77 | Přečteno: 865 | Diskuse

Irena Aghová

Sociální politika: Prodejte byt a my vám pomůžeme!

Nechci pana ministra Drábka chytat za slovo, konečně své stanovisko k rodinným majetkům dementoval, že to tak nebylo myšleno, ale proč je to tedy vůbec šířeno médiemi? Další hozená rukavice veřejnosti!

21.7.2012 v 12:25 | Karma článku: 27.80 | Přečteno: 1869 | Diskuse

Irena Aghová

Povídka: Nic nechci vědět

Je příjemné, když se probudíte do letního rána, uvědomíte si, že vám začala dovolená a že můžete odjet z rozžhavené Prahy do příjemného kraje. To je jen počátek. Nevíte, ale, že vás mohou čekat i jiná překvapení ... Psáno v - ich formě.

5.7.2012 v 22:43 | Karma článku: 13.49 | Přečteno: 889 |

Irena Aghová

Politika: Kontrola je sice nepopulární, ale nutná

Místo ordálů, Božího soudu jsme si zvolili pojem spravedlivého soudu na základě zákonů, které odhlasují zákonodárci v zastupitelské demokracii. Je to větší jistota, než spoléhat na Boží milost? Já spoléhám na obojí, někdy jsem si božskou spravedlností jistější, zvláště, kde spolehlivě nefunguje lidská. Snažím se být poctivá jak ve víře v Boha, tak i ve víře v lidi a v lidskost, a to proto, že obojí obsahuje posvátné slovo "spravedlnost". Láska, ve smyslu agapé by měla mít stejné poslání jako ve smyslu soucitu a pravdy, u lidí. Ale v poslední době se mi zdá, že se dějí události, které se stát neměly, ale staly se a nedají se odestát, napravit, zapomenout. A to všechno se nemuselo stát ...

16.6.2012 v 13:39 | Karma článku: 16.00 | Přečteno: 654 |

Irena Aghová

VÁNOČNÍ BLOG: Ten vyvolený přišel na Vánoce

Nebyly jste náhodou někdy vdané za maminčina mazánka? Že ne? Teda děvčata, to je skutečná škola! A zvláště, když maminka nemusela být zaměstnaná, starala se o domácnost a zouvala zouvákem unavenou hlavu rodiny, která se vracela z práce, aby si mohla odpočinout na kuchyňském gauči, než bude hotový oběd. Víte co je to potravinový teror? Já ano, milé přítelkyně. Pan doktor Uzel to nějak nerozvedl do důsledku, takže jeho chybu napravím a osvětlím ho ... Pan MUDr. Uzel totiž napsal článek, v němž sdělil, že ženy na mužích páchají potravinový teror. Ráda bych osvětlila, že je to jen a jen jejich vina a jejich maminek. Protože si někteří nezvyknou, že po svatbě je všechno, ale úplně všechno jinak. Sama jsem to prožila na vlastní kůži. (Povídka je psána v ich formě)

16.12.2011 v 19:41 | Karma článku: 18.55 | Přečteno: 1115 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz