2013

Irena Aghová

Politika a lidé: Bezdomovcem se může stát každý

Paní Gajdůšková mne velmi překvapila. V rozhovoru na ČT znovu zopakovala, co bylo od ní slyšet už dříve, že ČSSD podporuje střední třídu, ale ti, kdo se do ní nepočítají, nepodporuje. Střední třída je zřejmě v ČR definována, kromě ještě jiných aspektů, výši životního standardu, vzděláním a majetkem, do kterého spadá vlastnictví firem, know-how, nemovitostí, a také působením v klíčových rozhodovacích postech. Podle mého názoru, z jedné strany je skutečně třeba, aby se střední třída vyprofilovala a měla zázemí pro své postavení. Z druhé strany, nemohu souhlasit, aby lidé, kteří nejsou do ní počítáni, byly hozeni přes palubu. Protože v životě lidském není nic jistého, trvalého a zajištěného zákony, politickou oporou či jinými nástroji, které působí v například podnikatelském sektoru. Zákony České republiky mají oporu v Ústavě a Listině základních práv a svobod a práva a ochrana oprávněných zájmů náleží všem občanům bez rozdílu. To je hlavní motto demokracie, demokratického právního státu. A přes to nejede vlak ...

16.11.2013 v 22:15 | Karma článku: 18.66 | Přečteno: 874 | Diskuse

Irena Aghová

Politika a žena: Paní dr. Rathová by si zasloužila růže

Dnes jsem se dívala na video, v němž manželé Rathovi, sedíce v jednom pokoji, dávali rozhovor. Je jasné, že po těch osmnácti měsících to muselo být shledání beze slov, protože oba nevědí, co bude dál. Nyní jsou tedy spolu, v jednom pokoji, v kterém bzučí kamera a před nimi novinář, který klade docela obyčejné otázky. Nemohou si vzájemně nic slibovat, nic plánovat, každý pohled a dotyk je jako z jiného světa. Nebudou mluvit o svých pocitech, protože ty jsou dávno přikryty těžkým nánosem zážitků, které proběhly více než jedním rokem. Paní Rathová nedává nikomu nic za vinu. Nemluví za sebe, ale za děti - hlavně kvůli dětem ...

14.11.2013 v 17:35 | Karma článku: 28.74 | Přečteno: 2014 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Nesmiřitelný boj v naší společnosti

Sváry kolem církevního majetku neutuchají. Lidé jsou nespokojení, politici se mezi sváří a ze strany církve zní ostrá slova, což společnost vydražďuje ještě víc. Lidé mají pocit, že dávají něco ze svého někomu, kdo je jim na hony vzdálený, neužitečný a lhostejný, protože jsou ateisté. Místo, aby se stát staral o blaho občanů, potažmo pochopil, že takovým pozemkovým bohatstvím by měl kompenzovat neuspokojivě prováděné restituce z let 1991 a následujících, tak najednou má z čeho rozdávat těm, kteří mají dost a přespříliš, zavázani ještě ke všemu ke skromnosti a dosahování svatosti v chudobě a oběti. Myslím, že celé dějiny od roku 1918 v problematice navracení majetku jsou natolik zapeklité i ve vztahu lidí k církvím, který se v tomto procesu docela jasně projevuje, že lidé, kteří o takové věci rozhodují na obou stranách, si měli dát skutečně tu práci pochopit, že se otevře silný a nesmiřitelný boj.

13.11.2013 v 1:03 | Karma článku: 16.26 | Přečteno: 666 | Diskuse

Irena Aghová

Politika a etika: Dýka v zádech stranického předsedy

V ČSSD to vře. Ne, že by to nevřelo i v jiných stranách. Ale ČSSD dlouhodobě očekávala, že zvítězí v nejbližších volbách, ovšem dnes jsme v pochybností, zda určitá výše počtu hlasů je skutečným vítězstvím, protože máme pocit pocit, že tam něco chybí. Jednota potřebná k důvěryhodnosti povolebních vyjednávání. Nejsem moralistka, z určitého úhlu pohledu bylo těch dychtivých po moci příliš mnoho a předseda ČSSD zřejmě ztratil ostražitost. Řídit politickou stranu, zvláště takovou, která do sebe vsála tolik názorových proudů ... ne o tom to není. Je to o celkové koncepci moderní levicové strany, která zamrzla příliš dlouho v opozici a pomalu se z vytrácel duch zdravé a chytré politiky, která by splnila očekávání voličů - přivést do vlády lidi, kteří na sobě skutečně pracovali a mají co říci veřejnosti.

31.10.2013 v 5:27 | Karma článku: 15.87 | Přečteno: 531 | Diskuse

Irena Aghová

Politika: Vymknuta z kloubů, doba šílí

Možná, že si všichni vzpomenete na pohádky, v nichž lidé bloudí na svých cestách, protože si nezvolili tu, která by je vedla k cíli. A co je cílem politiky? Budování státu, který je svěřen občanům, jež se volbami dostanou do veřejných funkcí a plní po dobu svého mandátu úkoly, jak jsou předepsány Ústavou a zákony.

29.10.2013 v 16:00 | Karma článku: 16.56 | Přečteno: 742 | Diskuse

Irena Aghová

Politika a etika: Ztráta a nalézání orientace

Nepochybuji o tom, že lidé skutečně potřebují hmotné prostředky k životu, který odpovídá běžným představám o slušném standardu. Ale pochybuji o tom, že by do nich neměly být zařazeny i hranice, kdy je možno považovat život za slušný a únosný jak ze strany jednotlivce, tak i státních orgánů, které čím dál víc ingerují do rozhodování občanů o sobě samých.

28.9.2013 v 11:55 | Karma článku: 10.84 | Přečteno: 274 | Diskuse

Irena Aghová

Politika: Nenaplněné sliby a o místech, kde dávají lišky dobrou noc

Zbývá už jen nějaký ten týden k zahájení parlamentních voleb a z médií už víme, jaké strany se budou ucházet o hlas voličů. Bude to pestré a objeví se i noví lidé. Je zvláštní, že předvolební kampaň probíhá poměrně důstojně. Lidé, kteří si chtěli naplivat do tváří, již tak učinili a někteří se rozhodli, že se z politiky vzdálí a budou si hledat zřejmě nějakou činnost, která jim bude vyhovovat po všech stránkách. A voliči, tedy naši milí občané, jsou tak vyškoleni, že určitě bděle sledují hemžení a váží každé vyřčené slovo, které někdo v tisku či v televizi pronese, protože lidé si tentokrát již nedělají žádné závěry z vymydlených, hladce oholených a dobře oblečených politiků, kteří se naučili mluvit k voličům těch pár vět pro dobrý dojem, ale dělají si závěry z toho, jak ti lidé mluví a z jakého soudku vedou svou kampaň a do jakého soudku přilévají olej či víno. A já si myslím, že po těch všech zkušenostech s aférami, s neschopností některých lidí a s lhaním je jsou lidé také připraveni zápasit o svou věc.

13.9.2013 v 19:05 | Karma článku: 10.42 | Přečteno: 347 | Diskuse

Irena Aghová

Povídka: Možná, že až zítra to pochopím

Když půjdete kousek za město, dáte se kolem kostela mírně stoupající cestou k borovému hájku, uvidíte zdálky zahrádky, obehnané drátěným plotem, přes které jsou přehozeny, jakoby nedbale, pnoucí se rostliny, které i z podzimu krásně kvetou. Vůbec, ty podzimní květiny jsou velmi krásné. Mají v sobě předzvěst jemné nostalgie a brzkého příchodu chmurných rán, do kterých se tak špatně vstává, můj Bože a čas utíká!

6.9.2013 v 10:34 | Karma článku: 10.24 | Přečteno: 287 | Diskuse

Irena Aghová

Politika a právo: Veřejné zakázky a lidé kolem nich

V roce 1806 vyšel první zákon o veřejných zakázkách v USA a brzy se rozšířil i do Evropy. Ale ještě dávno před tím si vybírali panovníci umělce, stavitele, architekty a odborníky, kteří za veřejné peníze budovali, malovali, sochali či stavěli pro města krásnější a vznešenější, paláce snovější, aby přitahovaly kupce, umělce i obchodníky, byly totiž reklamou. Takže, veřejné zakázky, tedy soutěže, o nejlevnějšího a přitom nejlepšího umělce či jiného odborníka, svým způsobem, jsou tu tak dlouho, jako asi daně. Konečně se z Písma dočteme, co bylo nepříjemností mezi Řeckem a Římem kvůli výběru daní od protektorátních států, protože bez nich by určitě nikdo nemohl postavit armádu a dobývat svět, budovat veřejný vodovod apod. Takže, všechno to už jednou bylo a možná i mnohokrát ... i Michelangelo měl zakázku, o kterou musel bojovat ...

4.9.2013 v 20:57 | Karma článku: 9.41 | Přečteno: 244 | Diskuse

Irena Aghová

Politika: Ani svatí, ani démoni

Několikrát jsem se ve své praxi podivovala, že jednatelé společností se cítí být více zaměstnanci, než řídícími osobnostmi, a tím se často chybně rozhodují. Chybně se rozhodují proto, že nemají dobře sestavený tým jim nejbližších pracovníků, vytváří příliš emocionální prostředí, zaplétají se zbytečně do vztahů s lidmi ve firmě, místo, aby je vedli k účelu, ke kterému se všichni v organizaci sešli - totiž k prosperující obchodní společnosti. Často spíš budí v lidech odpor a strach, než aby je motivovali k práci a o ní také s nimi často mluvili při formálních poradách a neformálních setkáních, protože to je důležitější, než probírat různé nicotnosti. Podivuji se i v případě našich politiků, kteří se zabývají více žabomyšími válkami, místo aby i v této předvolební době se bavili jen a pouze o svých představách, jak dál z toho marasmu, do kterého spadli i s celým národem. Jaká je jeho příčina? Ne jedna, ale celý řetěz příčin a následků už nevydržel zátěž a praskl. A máme tu předčasné volby a dočasnou vládu. Zmatek a úpění, nejistota a i nihilismus.

27.8.2013 v 2:54 | Karma článku: 13.30 | Přečteno: 409 | Diskuse

Irena Aghová

Církev a společnost: Volebním hitem bude referendum o majetku

Tzv. církevní restituce upravuje zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými organizacemi a o změně některých zákonů (zákon i majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). Jedním ze zákonů, kterým se bude řídit tento proces, bude i nový občanský zákoník. A ten bude platit pro všechny majetkové vztahy, které se od 1.1. 2014 budou řešit i mezi občany navzájem, mezi občany a organizacemi, mezi organizacemi navzájem. Každý, kdo se zajímá o nový občanský zákoník, o němž se už dlouhou dobu mluví ví, že konkrétně v majetkových vztazích k nemovitostem nastanou změny. Ale to je slabý argument pro nevím jak velké množství lidí, kteří s velkou trpělivostí a vehemencí bojují proti vrácení majetku. Slabý proto, že právo samo o sobě nemá dlouhou dobu takovou silnou roli, aby se třeba v případě navrácení církevního majetku v myslích lidí prosadilo. Ale postavit mysl mnohých lidí před dvě slova - církev + majetek - to už je síla, která dokáže vybudit v lidech netušené možnosti, jak vyjádřit svou nespokojenost, frustraci, existenční nejistotu, nenávist k církvím, bojovný ateismus zlobu, která tu roste a sílí ruku v ruce s následky změn po roce 1989, kdy nebylo splněno očekávání růstu ve všech směrech života a konečně i s pádem pravice v poslední době.

24.8.2013 v 11:51 | Karma článku: 17.52 | Přečteno: 779 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Kauza Rath je významnější, než si myslíme

Ti, kteří čekali senzaci, musí být zklamáni. Jde vcelku o běžný proces, který je v jádru o tom, odkud se vzaly peníze v krabici od vína, kterou zvečera dne 14.5. 2012 nesl dr. Rath v igelitce od dr. Pancové k autu a byl zadržen policií, která shledala, že je v krabici určité množství peněz, odkud se peníze vzaly a komu měly být předány. Dále se hovoří o veřejných zakázkách, které měly být předraženy, o provizích, které nejsou doslova úplatky a o řadě právníků, kteří stojí na různých stranách procesu. Na obviněných je vidět únava a soudní síň se během procesu vylidňuje, zůstávají někteří novináři, kteří soud komentují. Na čí straně máme stát? Pochopitelně na straně zájmu státu, v jehož auře se pohybují lidé, kteří se střídají ve svých výpovědích a zdá se, že to nebude brát konce. Pokud se soudu podaří rozmotat ten chuchvalec příběhů, a třeba i obviněné zbavit po právu viny nebo v dalším případě je po právu odsoudit, může zvýšit víru ve fungování justice.

17.8.2013 v 5:45 | Karma článku: 36.39 | Přečteno: 9504 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Demokracie v Česku má svou tvář

Denně čtu noviny a pokud mám příležitost, naslouchám lidem na různých místech, kde se shromažďují. O čem si povídají? Tak různě a vzdychají, že je tu nespravedlnost, nepořádek, že politici za nic nestojí a že za komunistů bylo líp. To říkají jen někteří, kteří zapomněli na detaily, ale říkají to proto, že se to prostě tak říká, jiné měřítko porovnání nemají - první republiku mnozí nepamatují a ani z dějepisu nemají valné povědomí, v hlavě jim utkvělo pár jmen politiků, která se zachytila v paměti, když babička nebo děda vyprávěli. Lidé brblají, nadávají a někteří aktivisté by nejraději vyhnali lidi do ulic, i když každý svou nepokojenost vidí ze svého pohledu a měří ji svým měřítkem podle svých zážitků z každodenního života nebo z pohledu z toho, jak by si přál sám pro sebe. Pan Postránecký mi však skutečně vyrazil dech - totalita byla podle něho decentní, tato je vulgární ...

3.8.2013 v 10:01 | Karma článku: 14.45 | Přečteno: 654 | Diskuse

Irena Aghová

Politika: Občané jsou nezbytným prvkem státu

Sledujeme politický boj, který se rozehrál mezi prezidentem Zemanem a Parlamentem České republiky a každému z nás, občanů, táhnou hlavou různé úvahy. Zatímco se celé dění odehrává mezi lidmi, kteří jsou vrcholnými politiky, o zájmech občanů a státu se nehovoří. Středem pozornosti jsou spory mezi paní Miroslavou Němcovou, která se zřejmě snaží zachránit ODS a Milošem Zemanem, který se snaží o vyslovení důvěry Rusnokově vládě. Zatímco Miloš Zeman se snaží vystupovat konstruktivně, paní Němcová si nebere servítky. Inu, stále doufá, že se postaví do čela koaliční vlády a vítězně ji povede k volbám, sledována svými odpůrci. Za každou cenu ...

25.7.2013 v 2:34 | Karma článku: 16.79 | Přečteno: 502 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Setba pro budoucnost

Paní Nagyová a další zadržení byli dnes propuštěni rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě, s tím, že důvody vazby pominuly. No, sláva! I když to ještě včera nevyplývalo z Usnesení Nejvyššího soudu, který podepsal pan JUDr. Jurka, někdejší ústavní soudce, který vykonával svůj mandát na Ústavním soudu od roku 1993 a jistě jeho působení na Ústavním soudu mu dalo patřičnou praxi ve výkladu nejasností v Ústavě, to se však týkalo třech poslanců. Jak se zdá, všechno by mělo být, justičního hlediska, v pořádku a nyní zřejmě budeme sledovat IštvanGate. Pole boje se nám nyní zužuje. A pro nás, pro občany, kteří to sledují zpovzdálí, je to jistě zajímavý obraz ... http://www.novinky.cz/krimi/308213-nagyova-je-venku-z-vazby-vyzvedl-ji-necas.html

19.7.2013 v 13:43 | Karma článku: 13.72 | Přečteno: 489 | Diskuse

Irena Aghová

Stát a právo: Etika a právní vědomí

Nu dobrá, Parlament ČR se nerozpustil, také to mnoho lidí nečekalo. Slyšeli jsme mnoho projevů, na poslancích bylo vidět, že jim poslední události nepřidaly a jistě, ani když odcházeli z Poslanecké sněmovny, nemohli cítit žádné ulehčení, výhru nebo pocit naplnění. Nad naší zemí se vznáší nové "Gate", které ve svém emotivním projevu pronesl pan expremiér Nečas, tedy "IštvanGate." A tak tento vrchní státní zástupce, díky panu expremiérovi Nečasovi vchází do dějin jako třídní nepřítel, škůdce a původce všeho zla. Neříkám tak ani tak, konečně, proč bych se měla někoho zastávat? Každý si na tom nese podíl viny a v tom průvanu vlají dlouhé blond vlasy jedné dámy, vonící mošusem, abych tak nadneseně řekla. A v té tragikomické atmosféře se odehrává drama státu, společnosti a práva.

18.7.2013 v 4:09 | Karma článku: 18.56 | Přečteno: 712 | Diskuse

Irena Aghová

Politika: Kacířské právo v současné společnosti a stát

Včera večer byli propuštěni tři vazebně stíhaní poslanci v aféře Nagyová, a to na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brně. Jelikož jsme zatím neměli tu čest celé rozhodnutí číst, nemůžeme soudit, jak vlastně vyložil problém "poslanecká imunita", ale jedno je jasné, že pan expremiér Nečas nebude vydán ke stíhání, také kryt imunitou, a tak pochopitelně nelenil a žádá o kárné řízení proti státnímu žalobci Ivo Ištvánovi s následkem rezignace. Dnes se bude též jednat o rozpuštění Sněmovny, ale zřejmě ČSSD nenajde dost hlasů a jak praví lidová moudrost:"Kapři si svůj rybník nevypustí." Na politické scéně se někteří radují, zvláště tři propuštění poslanci, jiní pochybují o správnosti rozhodnutí Nejvyššího soudu, jiní jsou otrávení a nikomu jeho pocity nepomohou. Ivo Ištván z Vrchního státního zastupitelství čeká, jak dopadne výklad o poslanecké imunitě, ale obávám se, že stíhání není zastaveno navždy. Přesto si myslím, že prožíváme mimořádně důležitou dobu, protože pokud se podaří oddělit zrno od plev (vyjasnit, co platí nebo je už trestným činem), nabudeme vyšší právní jistoty a uklidnění politické situace.

17.7.2013 v 10:13 | Karma článku: 13.51 | Přečteno: 545 | Diskuse

Irena Aghová

Politika: Dehonestace prezidenta je záludnost i vůči zemi

Když jsem se dočetla, že pan Karel Schwarzenberg začal bojovat přes rakouský a německý tisk, nevěřila jsem svým očím. Ale nebudu ho ani pomlouvat, ani mu vracet jeho předhůzky z dob našich dějin, které nebyly pro nás příznivé. Dokonce si nemyslím, že je třeba nějak měnit sladkokyselé úsměvy k hranicím našich německých sousedů, jehož tisk se dal do služeb pochybnému rajtování v kaši, kterou sám Schwarzenberg se snažil spolu s ostatními navařit a že nebude dál ingerovat svými řečmi, zlým jazykem a pomluvami naší zemi, s kterou, ať se to někomu líbí nebo ne, sdílela svůj osud. Co má nebo nemá dělat šlechtic krví, a ještě ke všemu, kdy mu byla svěřena vysoká funkce v našem státě, aby nás zastupoval v jiných zemích a hlavně zastupoval naše zájmy,to ví on sám. A podle mého názoru, i když těch problémů je už tady dost, by měla být k takovým činům zostřena pozornost, neboť jde nejen o pověst, nejen o obchodní vztahy, ale také o čest naší země, občanů a hlavy státu.

15.7.2013 v 12:09 | Karma článku: 26.13 | Přečteno: 1066 | Diskuse

Irena Aghová

Stát: Kam kráčíš, Česko?

Včera se dostavil poslanec, expremiér Petr Nečas spolu se svým advokátem Lžičařem na vrchní státní zastupitelství, jehož šéfem jen pan Ištván, a to i na základě svého vlastního přání, k podání vlastních informací v kauze NagyGate (jak pravil, tuto možnost si "vykřičel", a tak ji dostal). S průběhem rozhovoru však nebyl ani trochu spokojen. Po té se vyjádřil k médiím, že až na místě zjistil, že nejde o vysvětlení (pojem vysvětlení známe z policejního zákona), ale že byl vyslýchán jako svědek (svědek v tomto případě má postavení podle zákona), a my nevíme, jakou zákonnou formu měl vlastně celý rozhovor mezi vrchním státním zástupcem a panem poslancem a expremiérem, panem Petrem Nečasem. A vůbec, zřejmě celé setkání se státním zástupcem, proběhlo dost divoce, alespoň, jak se dozvídáme z médií. Zdá se, že vzhledem k postavení a činnosti Státního zastupitelství, tedy zřízeného podle zákona, poslanec a expremiér Petr Nečas dal průchod svým pocitům i docela pochopitelné lidské úzkosti, ale možná, že si stále dost dobře neuvědomuje, jak vážná situace se odvíjí nejen pro něho, ale i pro všechny občany, kteří to sledují též z úzkostí. Jako autorka tohoto článku se snažím sledovat celou záležitost objektivně a s chladnou hlavou. Nejde zde přeci o to, kdo je kdo a jakou má politickou příslušnost, ale jde tu samotnou stabilitu státu, zvláště, když v hledáčku státních žalobců jsou nejvyšší úředníci, zastupující moc výkonnou, a tak, veškeré osobní výlevy a pocity stranou. Z druhého úhlu pohledu, pokud odhlédneme od jejich úředního postavení, jsou to občané České republiky a jsou jako takoví, při rovnosti občanů před zákony, vázáni zákony, právy a povinnostmi a platí pro ně stejně, jako pro všechny občany, že neznalost zákona neomlouvá (občanský zákoník). A podle mého úsudku, jejich chování, způsob jednání a konání, zvláště, když se medializuje, a navíc v této pohnuté době, by mělo být dobrým příkladem pro ostatní, protože jakékoliv pokusy o dehonestování úředníků státního zastupitelství, zvláště z úst lidí, kteří zastupují moc výkonnou (ministři a jejich úředníci), má devastující dopad na občany a jejich úctu a důvěru ke státním orgánům a zákonům. A myslím, že tuto úroveň bychom si měli úzkostlivě hlídat, jako občané, byť v různém postavení vůči státu. V našem právním řádu (ať máme na něho názor všelijaký) je mnoho prostředků, jak se bránit, odvolávat, dovolávat zákonným způsobem. Zákonnost, nebo-li legalita, je jedním z pilířů demokratického a právního státu. Jistě si každý dokáže představit, co znamená podlomení zákonitosti a jaký zpětný dopad hrozí samotným základům našeho státního zřízení.

13.7.2013 v 12:04 | Karma článku: 38.85 | Přečteno: 7142 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: To, co je nahoře, nemusí být přeci dole

Brno je pěkné město. Zvláště v létě, když jdete po České ulici, jen tak, aby jste dostali na náměstí Svobody, odkud můžete zamířit kam chcete nebo potřebujete. A lidé, oblečení v pestrobarevných oděvech léta se potkávají, často se i zdraví, protože se mezi sebou znají. Jiní, kteří přicestovali, běhají po obchodech nebo po úřadech. V Brně je rušno, potkáte Číňany, Vietnamce, Židy i islámské konvertitky, brněnské borce, chudé lidi i bohaté, politiky i herce. Na rozích i muzikanty. To je takový běžný život všedních dnů. A po ulicích se rozlévá vůně všelijakých jídel. Prostě, Brno žije ... je to tak. Myslím, že je tu mnoho lidí, kteří dělají všechno proto, aby to tak bylo. Zmizely nevábné domy, zanedbaná prostranství, v meziblocích vyrostly parčíky, kde si hrají děti a hlídají je babičky, ovšem, nejsou to takové věkem sešlé stařenky s bílými vlasy, ale většinou pěkně oblečené štramandy, kterým byste roky nehádali. A to je dobře, lidé mají být šťastní, přátelští, milující a i kritičtí a ostražití, aby jim nikdo neudělal nějaké "šméčko". To by pak nešlo ...

10.7.2013 v 9:38 | Karma článku: 16.24 | Přečteno: 647 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz