2014

Irena Aghová

Politika a občané: Cit pro rovnováhu mezi protestem a principy

Ústava zaručuje občanům dané země, aby v rámci ústavních principů, uznaných základních práv občanů a dalších zákonů navazujících, se svobodně vyjadřovali - k tomu slouží zákon petiční, zákon o shromažďování a svobodě projevu a jiné svobody, vyplývající například v ČR z Ústavního pořádku České republiky. Pro občany, v zájmu rovnováhy mezi jejich názorem a situací, proti které svůj názor staví, je důležité, nutné a navíc i prospěšné, aby se podle svého demokratického rozhodnutí v rámci ústavou a zákony daných práv veřejně vyjadřovali, a podle svých kreativních schopností si vytvářeli i symboly svých pocitů, a i tak veřejně manifestovali svůj názor.

2.12.2014 v 0:01 | Karma článku: 14.18 | Přečteno: 436 | Diskuse

Irena Aghová

Výročí 17. listopadu: Komu se pokloním

V poslední době jsem četla hodně článků na téma "sametové revoluce". Ani jeden mne nepřekvapil, protože celé roky, od roku 1989, ať "skrytě nebo zjevně" se píše o tom, "jak to skutečně bylo" a "zbožňovaní" protagonisté nejsou líčeni v tom nejlepším světle. Proč? Zatímco ti, kteří stáli na počátku procesu otevřeli dveře, bylo mnoho těch, kteří vešli do nich a překročili práh. Víte, kdybychom ustali v našem brblání a nadávání, mohl by si to někdo vyložit špatně, třeba že je hotovo a může si dát ruce do kapes. Ono je hodně co budovat, řešit, vymýšlet a také zdobit a stavět, nalézat pravdu a přemýšlet o mnoha věcech. Takový "revolucionář", to je jen klíč k zamčeným vratům do budoucnosti, i když může být uctíván pro odvahu, smělost a schopnost to provést. Hůř jsou na tom ti, kteří vezmou svou věc do svých rukou a nadělají třeba spoustu chyb. Bylo by dobře, kdyby si je uvědomili a otevřeně o nich promluvili. Ne proto, aby dali podnět k lynčování v tisku, rozhlase a televizi, ale proto, aby to lidé pochopili a napravili pro příště. Já bych si přála, pokud si smím něco přát osobně, aby byl pokládáno za největší zlo podvod na druhých, kteří se pak brání obdobným způsobem. Také bych si přála, aby byly oceňovány ctnosti víc než povrchnost, protože ctnosti vedou k růstu osobností i celého národa. A také váha slova a vzdělanost. Když už se hlásíme v naší Ústavě k minulosti, je třeba si uvědomit, že ní nejsou jen kladné stránky. Ale jsem přesvědčená, že lidé vždy usilovali o spravedlnost, právo, důstojnost a i osobní štěstí. A to jsou velké cíle!

13.11.2014 v 15:08 | Karma článku: 21.19 | Přečteno: 1431 | Diskuse

Irena Aghová

Právo: Dopravní podnik a nezletilci odpovědní za dluh

V tisku často čteme zprávy o tom, že nezletilé dítě jelo bez platného jízdního dokladu, při kontrole revizor uložil pokutu. Dítě se doma nepřiznalo, že jelo „na černo“, ale revizor mu vydal pokutu a výslechem zjistil, jak se dítě jmenuje a kde bydlí. To stačí tomu, aby se rozjela celá mašinerie, směřující až k vrcholu, k exekuci. Dítě však nic nemá a současně si nemusí uvědomovat, jaké právní následky může mít třeba skutečnost, že se doma nepřizná, takže rodiče nečekávají korespondenci z Dopravního podniku jako upomínku k zaplacení pokuty, také se může stát, že ji pošta nedoručí apod. A pak přijde dopis z advokátní kanceláře, která se zabývá vymáháním dluhů a nestačí se divit, jak nečekanou částku musí zaplatit. Teprve teď vyjde najevo, že se mladíček nebo slečna vydali kamsi autobusem nebo tramvají a nekoupili si jízdenku.

11.10.2014 v 18:12 | Karma článku: 18.07 | Přečteno: 2006 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Procházka sadem povadlých růží

Říká se, často v mediích, že za těch pětadvacet let, co jsme prožili od sametu se nic pozitivního nestalo, ale já myslím, že ano. Každý den se setkáváme se zlem, nepořádky, nespravedlností, ošklivostí podvodů, falší, násilím, zlod

26.9.2014 v 7:04 | Karma článku: 10.73 | Přečteno: 343 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Detenční ústavy nebo trest smrti?

Zpráva o smrti dítěte, která znovu otřásla společností, vyvolala novou vlnu volání po trestu smrti za zvlášť závažné trestné činy - vraždy obětí, jimiž jsou také nevinné nezletilé děti. Právě k těmto obětem požadavek trestu smrti ze společnosti směřuje. Trest smrti byl zrušen nejen v naší zemi, ale v Evropské unii, v níž jsme členským státem. Pro zločince, páchající takovou zvláště závažnou trestnou činnost, o jaké se nyní hovoří (a není první), platí Předpis č. 129/2008 Sb., Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, který byl naposledy novelizován v roce 2012. Tyto ústavy, jak se dozvíme z článku, fungují v Evropě velmi dlouhou dobu, u nás to teprve "zkoušíme". Jistě, že lze předpokládat, že takových jedinců, kteří páchají zmíněnou trestnou činnost a jsou nevyléčitelní, není mnoho. Ale přesto - jejich fungování brání několik závažných záležitostí: vynaložení veřejných prostředků nejen na jejich zřízení, ale také na provoz a personál, který musí být k takové činnosti řádně kvalifikován, soudní rozhodování a pružná spolupráce s psychiatrickými léčebnami, které zřejmě mají koho do tohoto způsobu izolace doporučit.

13.9.2014 v 20:55 | Karma článku: 14.65 | Přečteno: 962 | Diskuse

Irena Aghová

Lidé: Nechali jsme si vzít mnoho radosti

Když se v současné době začtu do tiskových zpráv, valná většina na mě působí dojmem, že na světě není nic jiného k vnímání, než pochmurné pocity – z minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Kdo se pak může divit, že průvodními projevy jsou opilost, sebevraždy, drogy, stres, strach, beznaděj a vztek na neznámého původce? A je opravdu tak neznámý? Je to virus, který způsobuje epidemii neustálého strachu a obav a zavrhování těch nejkrásnějších věcí, které může člověk jen sám prožívat – blaženost, lásku, radost a štěstí z každého nového dne.

16.4.2014 v 17:47 | Karma článku: 19.63 | Přečteno: 780 | Diskuse

Irena Aghová

Lidé s stát: O zlých pravdách a lidské důstojnosti

Nezaměstnanost je větší problém, než se komu zdá a myslím si, že vyjádření pana Cimického je jen takové zamyšlení u ranní kávy a povzdech, než seriózní rozbor následků nezaměstnosti pro člověka a i celou společnost. Pokud se do takového tématu někdo už pustí, pak by neměl hovořit jen o jednotlivcích, ale o hrozivých následcích pro sociální skupiny i konečně územních oblastech, které jsou tím nejvíce postiženy. Spíše bych čekala seriózní studii, nad kterou by se lidé, kteří mají vliv a odpovědnost za stav země, hluboce zamysleli. Nezaměstnanost - to není jen problém lidí, kteří jsou jí postiženi, ale problém celé země, společnosti a systému fungování státu.

19.2.2014 v 10:28 | Karma článku: 13.16 | Přečteno: 498 | Diskuse

Irena Aghová

Češi a dějiny: Dějiny jako běh času a paměť národa

V naší historické literatuře, ať vědecké či populární, se pohybuje tolik knih, že je člověk ve svých chvílích nestačí přečíst a konečně, současný člověk, traumatizován každodenním životem, si nebude dělat další stresy čtením dějin plné válečných hrůz a lidského neštěstí, na co se historikové tak silně soustředí, že mnoho lidí, procházející studiemi nabude dojmu, že na světě byly samé války, zmary, hrůzy a už se dále o tuto důležitou informační oblast nezajímá. Až do té doby, kdy nastane příležitost něco někomu nandat a to pak dějiny psané brkem, perem, psacím strojem či na PC jsou "dobrým" ohrazovacím nástrojem.

17.2.2014 v 3:13 | Karma článku: 11.14 | Přečteno: 381 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Děti nutí rodiče, aby je živili. Je to nemravné?

Možná, že se mnoho lidí podivuje, kam až to dospělo s rodinnou výchovou, když děti používají na rodiče různé druhy vydírání a násilí (jak konečně tvrdí zpráva v tisku), aby je živili, protože nechtějí pracovat. Ne, že by si práci nemohli najít, dodává zpráva. Dlouhou dobu se probíhaly všelijaké diskuse o tom, jak to tedy má mezi dětmi a rodiči být nastaveno a co je vlastně rodina, co domácnost a jaké by měly být vztahy. Z nového občanského zákoníku se toho mnoho na toto téma nedozvíme ...

12.2.2014 v 17:48 | Karma článku: 17.96 | Přečteno: 1341 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost a agenda: Nepodcenili jsme závažnost agendy?

Jsem hodně překvapená, že zřejmě neexistuje zpětná kontrola závažných dokumentů, které vycházejí z ústředí našich vládních orgánů. O novinových článcích ani nemluvím, ale myslím si, že chybí velmi citelně korektoři. kteří by texty překontrolovali a upravili nejen gramaticky, ale také věcně. Konečně, například na Wikipedii existuje program, který text dokáže opravit a upravit.

30.1.2014 v 15:44 | Karma článku: 13.39 | Přečteno: 327 | Diskuse

Irena Aghová

Církevní "restituce": Drama, jehož konce nelze dohlédnout

Ke snaze převést konečně po dlouhých a komplikovaných jednáních církevní majetek na základě zákona, kterému předcházely dohody mezi státem a církvemi, jsem se stavěla pouze jako k právnímu jednání. Chápala jsem občany, že jsou proti takové finančně objemné a věcně náročné operaci v době, kdy stát provedl sociální reformu způsobem, s kterou většina lidí nesouhlasila. Chápala jsem odpůrce římsko-katolické církve, kteří ji nepřejí, nejsou jejími členy, nebo jsou jiné víry a zírají, jak se začíná "zase vzmáhat". Mému pochopení neušli i ateisté, agnostici a další lidé, kteří v Boha nevěří, nebo pochybují, a spíš hleděli na zájem občanů, zvláště sociálně potřebných, jejichž situace se zhoršila. Zápas mezi státem a církví a církví a lidmi, kteří nevyznávají její Credo, ale chtějí věřit po svém je tak starý, jako církev sama. Úlohou římsko-katolické církve je hlásat Boží slovo včetně liturgie, pastorační služba a pak teprve přichází charitativní činnost, nikoliv naopak. Jistě, že tato situace, která se kolem církve vytvořila, nepřispívá k rozkvětu očekávané charitativní pomoci, protože ji samozřejmě přestanou podporovat dobrovolníci, jestli dostala "přiklepnuté peníze". Vzdělávací aktivity církve jsou na vysoké úrovni, pořádají je pastorační střediska i vysoké školy. Mezi církevními vzdělanci je mnoho lidí, kteří působí v mediích, vydávají knihy a přednáší pro zájemce nejrůznější témata. Myslím, že pokud se ptáme, k čemu je církev, pak je třeba se seznámit s tím, jakou činnost, kromě svého hlavního poslání, vykonává pro širokou veřejnost. A není to jen římsko-katolická církev, ale též evangelická i husitská. O to mne víc překvapil průběh "církevních restitucí", nepřipravenost ministerstva kultury a způsob, jakým zákon vznikl a jaké problémy nastanou.

16.1.2014 v 12:24 | Karma článku: 20.29 | Přečteno: 1603 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Rozum průměrného člověka

Nemyslím si, že by tak zhurta skončilo polistopadové období, čímž jsou míněny změny, kterými procházíme a procházet budeme. A nemusí to být nepříjemné změny, záleží na tom, jak to kdo bude chtít uchopit. Přeci máte rozum průměrného člověka, nebo snad nemáte?

5.1.2014 v 20:17 | Karma článku: 14.68 | Přečteno: 1038 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz