Články roku 2010

Irena Aghová

Čistě právně, pane Lhoťan

Z určitým znepokojením sleduji vývoj islamofobie. Ale já mám jiné otázky, které mne zajímají z hlediska praxe. Bude muslimská náboženská odpovídat za to, jak se případně budou k nám chovat jejich souvěrci a nebo to zbude na našich orgánech, obcích a občanech?

16.12.2010 v 11:24 | Karma článku: 17.81 | Přečteno: 1729 | Diskuse

Irena Aghová

K sebevražednému atentátu ve Švédsku

Když jsem přečetla stručné zpravodajství o sebevražedném atentátu ve Švédsku, byla jsem hluboce otřesená a zarmoucená. Otřesená proto, že se to zase stalo v Evropě (a je dokonce jedno kde, každý lidský život je vzácný) a také proto, že zemřel tímto krutým způsobem zřejmě mladý člověk ...

13.12.2010 v 14:00 | Karma článku: 13.14 | Přečteno: 1711 | Diskuse

Irena Aghová

Staří lidé mezi námi

Sociálně vyspělou společnost jistě ctí, když se dokáže postarat o starou generaci. Což je jistě pro konkurenční společnost ekonomicky náročné a stává se, že existuje buď skrytý nebo zjevný nepřátelský mezigenerační vztah. Objektivně je to pochopitelné, pokud nedochází k násilnostem a útokům na staré lidi, kteří se nemohou bránit, jsou důvěřiví a tak bývají klamáni a okrádáni, jejich mysl není už tak pružná a zdraví je pomalu opouští,tak se jim posmívají. V mládí si člověk nepřipouští, že zestárne, a to je dobře. Ve stáří člověk ví, že neomládne.

12.12.2010 v 10:45 | Karma článku: 22.64 | Přečteno: 1851 | Diskuse

Irena Aghová

Děti se ve školách nudí a učitelé hroutí ...

Je možné, že děti očekávají, že je budou učitelé ve školách bavit. Vzdělávání není však zábava. Škola by měla učit děti nejen znalostem, ale také způsobům komunikace a interakce s okolím. Myslím, že poslání školství v procesu vzdělávání a kultivace osobnosti se mění v kolbiště silný proti slabšímu. Ale nejsou to učitelé, kteří stojí na stranách silných.

11.12.2010 v 13:11 | Karma článku: 16.65 | Přečteno: 1827 | Diskuse

Irena Aghová

Perníky, marcipán a medové těsto

Z babiččiných receptů jsem si udělala sbírku pro pečení perníků, marcipánů, koláčů a jiných pochoutek. Byly psány v němčině, pokusila jsem se o překlad, doufám, že se to podařilo přeložit přesně. A moje tetička vzkazuje čtenářkám, že místo syrobu používá med a nejlépe pampeliškový. Ale perníky by mohli zkusit péci i muži, je to dost technicky náročná práce! Můj dědeček je pekl, zdobil, byl totiž jediný z rodiny, který je uměl zdobit. A plech potíral včelím voskem. Chtěla bych upozornit, že níže uvedené recepty jsou na štíhlou linii smrtelně nebezpečné! O))

9.12.2010 v 20:23 | Karma článku: 13.83 | Přečteno: 2776 | Diskuse

Irena Aghová

Vymyslíme si jiné vánoce?

Nejsem příznivec konzumu. Asi proto, že nesnáším zbytečné krámy, nechci od nikoho žádné dárky, které by je jen zmnožily. A chtěla bych přesvědčit své blízké, že bramborový salát je zbytečně tučný a kalorický, že kapr se dá dělat na milión způsobů a pokud se někdo nechopí vaření, že se bude jíst Rettigová a hotovo ... má zlatá babičko, ty mně slyšíš!Děkuji ti, že jsi mne naučila vařit staročeská jídla a včas jsi mne přetáhla utěrkou, když jsem spálila jíšku. Jsem teď in, babi, protože to jde zase do módy. Díky!!!

8.12.2010 v 22:15 | Karma článku: 17.03 | Přečteno: 1271 | Diskuse

Irena Aghová

Bojuj nebo uteč, anebo proč zebry nemají vředy

V mezilidských vztazích je jeden zásadní problém. Nikdo nikoho nerespektuje, ale jeden druhého chce ovládat ve svůj vlastní prospěch. Mnoho lidí se ani neobtěžuje druhého chápat, natož mu pomáhat v problémech. Ono se to také nevyplácí, protože jak se dostane někdo na chvíli do pozice, že může něco rozhodnout, už se chová stejně, jako ten, který mu šlápl na kuří oko. Lidé jsou vůči sobě neupřimní a podezíraví. Neustále nachystaní k boji za uhájení svých pozic, svého standardu a svých zájmů. A tento vysilující boj rozhodně neprospěje k minimální slušnosti v mezilidských vztazích. Ani v rodinných. Ale spíš se zvyšuje agresivita, kterou si lidé kompenzují svou nejistotu a neschopnost si vytvořit nějaké perspektivy, s kterými by mohli počítat. Mají pocit, že jsou zmítáni vlnami od břehu k břehu a občas to s nimi praští o skálu. A z druhé strany se po nich chce, aby byli jako "asertivní ", čelili stresovým situacím ...

8.12.2010 v 3:32 | Karma článku: 11.94 | Přečteno: 1948 | Diskuse

Irena Aghová

Sedmnáct zastavení jara

Seriál "Sedmnáct zastavení jara" byl a je kultovní seriál, který byl nafilmovaný podle románové předlohy Juliána Semjonova. K jeho úspěchu jistě přispěl i herec Vjačeslav Tichonov, který zosobnil ústřední postavu agenta KGB. Myslím, že stojí za to se k němu občas vrátit a zamyslet se nejen nad prací agentů, kteří v té době působili a jejichž jména ani neznáme (pochopitelně), ale i nad událostmi, které dosud čas nesmazal ... V roce 2009 zemřel na infarkt ruský herec Vjačeslav Tichonov. Hvězda mého mládí, nejen pro svůj přitažlivý vzhled, ale také pro ztvárnění knížete Bolkonského ve velkofimlu Vojna a mír. Pamatuji se, že to byl první film, který jsem viděla na širokém plátně a bohužel ho asi již těžko někdy uvidím ...

6.12.2010 v 17:50 | Karma článku: 8.74 | Přečteno: 1335 | Diskuse

Irena Aghová

Svoboda sexuálního chování je také o odříkání - 1.

FGM je jedním z problémů, z kterým se lidstvo potýká. Jde o usměrňování sexuálního chování dívek, ale nikoliv k jejich bezpečnosti, nýbrž k udržení rodinné cti, jejíž porušení je krutě trestáno. Zdá se, že se tyto společnosti motají v kruhu mezi zvyklostmi a státní vůlí, mezi důvody, které vidí jako společensky nutné i za cenu utrpení a možná i smrti vlastních dětí. Zdá se, že každá společnost řeší tyto otázky podle svých potřeb.

5.12.2010 v 23:52 | Karma článku: 7.66 | Přečteno: 639 | Diskuse

Irena Aghová

Svoboda sexuálního chování je také o odříkání

Téměř nikdo se neobává hovořit otevřeně o sexu a jeho praktikování, ale mnoho lidí se obává hovořit o abstinenci, kterou si zvolili dobrovolně z osobních důvodů anebo nedobrovolně ze zdravotních důvodů. Věrnost jednomu partnerovi je pokládána více méně za pózu a není vynucována. Je to dobrovolný osobní postoj a tento způsob života je na každém, jak si to sám rozhodne. Každý člověk má k sexualitě vlastní vztah. Mravní, citový a osobní. A nebo neosobní. V citovém postoji figuruje také přirozený stud, který není dán ani výchovou, ani společenským míněním, ale vnitřním citovým založením. Někteří lidé nechtějí o sexu hovořit, protože to pokládají za intimní záležitost, jiní lidé považují rozhovory o sexu za choulostivé, ale nezdráhají se o něm vyjadřovat a jsou lidé, které ho považují za druh zábavy. Je výchova k pohlavnímu životu účelná? O tom tento článek.

5.12.2010 v 15:14 | Karma článku: 8.39 | Přečteno: 617 | Diskuse

Irena Aghová

A horkou noc zdobil půlměsíc ... Doslov

Nedávno jsem potkala svého známého a pozval mne na kávu, abychom si mohli po delší době promluvit. On se zabývá celý život dějinami umění a i když je už starší člověk, je nesmírně činný. Nejen, že má své semináře na filozofické fakultě, ale také se zabývá filozofií, psychologií a bůh ví, čím ještě. Byla jsem ráda, že jsem ho potkala, protože ráda hovořím se vzdělanými a otevřenými lidmi.

4.12.2010 v 14:18 | Karma článku: 9.76 | Přečteno: 556 | Diskuse

Irena Aghová

O statečném soudci a o umění dobře vládnout

Bylo nebylo? Za jemným oparem snů a krásných fantazií se tyčí hory, zalesněné kopce, něžná údolí a lesy, které skrývají stříbrné hladiny studánek, v kterých se z nebe zrcadlí měsíc i hvězdy a do kterých nahlíží paní Noc. Je ticho, klid, noční vítr šelestí korunami vysokých stromů a v jejich větvích spí ptáci. A ti co bdí, neboť v noci loví, si vyprávějí příběhy z dalekých krajů i z toho svého pro své poučení i potěšení. Zvu vás, mí dospělí a milí čtenáři do pohádkového světa, aby se vyléčily vaše nervy i srdce a otevřely se vám vnitřní cesty k uvolnění duše, v které je i ukryta člověčí krása. http://www.youtube.com/watch?v=AWyNyTy3OSc&p=20EF7E9CA763F6EF&playnext=1&index=2

8.10.2010 v 0:00 | Karma článku: 12.93 | Přečteno: 939 | Diskuse

Irena Aghová

Návrat k moudrosti

Už staří říkali, že každý má takovou budoucnost, jak žije v přítomnosti. A pod tím slovem "jak žije" znamená moudře, rozvážně, v souladu se svými možnostmi a poměry. Ale rozhodně, pod tlakem všedních dnů nemá mnoho lidí čas a ani chuť příliš filozofovat, protože je doba, kdy je nutné napnout všechny síly k zachování zdraví, životní úrovně a podpořit své děti, aby si položily základy k budoucímu životu, který by měl být přinejmenším slušný. Neboť jsme moderní lidé, kteří se odmítají učit žít v chudobě, jako žili naši předkové. Ale, současně jsme nabádáni k tomu, abychom si také dělali škrty a slevovali ze standardu, který jsme si v nedávné minulosti vybudovali v těch "lepších letech."

5.10.2010 v 0:00 | Karma článku: 11.73 | Přečteno: 996 | Diskuse

Irena Aghová

Zástavní smlouva

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky. Zástavou může být věc movitá nebo nemovitá, podnik nebo jiná věc hromadná, soubor věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, pokud to jeho povaha připouští, byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona, obchodní podíl, cenný papír nebo předmět průmyslového vlastnictví. Zástavní právo se vztahuje i na příslušenství, přírůstky a neoddělené plody zástavy.

4.10.2010 v 16:37 | Karma článku: 14.05 | Přečteno: 2000 | Diskuse

Irena Aghová

Zahradník a Růžička

Psali jste někdy za někoho milostné dopisy? Jestli ne, tak to nikdy nedělejte. Můžete v sobě odhalit něco, co jste o sobě nikdy netušili. Povídka je psána v ich - formě, osoby jsou fiktivní. http://www.youtube.com/watch?v=xTYg2Q-vDJ0&feature=related

3.10.2010 v 22:47 | Karma článku: 12.95 | Přečteno: 968 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz