Demokracie

Irena Aghová

Politika: Některé otázky, které klade současná krize

Následující článek provede čtenáře ústavními články, kterými se zaobírají současní vrcholní politici, řešící politickou krizi. Výklad k těmto článkům podává Prof. JUDr. Václav Pavlíček a JUDr. Jiří Hřebejk.

12.5.2017 v 18:22 | Karma článku: 11.65 | Přečteno: 829 | Diskuse

Irena Aghová

Volby: Obraz našeho života

Po celou dobu, co sleduji volební klání, se snažím, sama pro sebe, pochopit, jaký je obraz celé společnosti a co vyjadřují ve svých názorech jednotlivci a skupiny. A mám k tomu jeden důvod: zvolený prezident nemůže napravit minulost, může za dobu výkonu svého mandátu plnit svou ústavní roli a vytýčit nějaký směr, který si slibují příznivci a voliči od jeho vítězství. A přesto jsem měla nutkavý pocit, že oba pánové byli postaveni na pranýř, jakoby byl byli odpovědni za dějiny naší země od dávných dob. A je charakteristické, jaké prostředky byly použity a s jakým výsledkem. Ať to byla rodina paní Therese Schwarzenbergové a ona sama, nebo rodina pana Miloše Zemana. Ať to bylo přizvání generálů, účastníků tragické války, s nimiž se pan Schwarzenberg střetl. Ale myslím, že tyto záležitosti nebyly ani tak na vrub obou kandidátů, jako jejich volebních týmů, i když za směr a prostředky oba odpovídali a měli na to reagovat ve svém klání.

26.1.2013 v 13:04 | Karma článku: 13.32 | Přečteno: 420 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost a etika: Autentičtí lidé

Pan premiér Nečas někdy řekne: "to je autentický člověk". Co si máme představovat o člověku, který je považován, panem premiérem, za autentického a na základě této "vizitky" navrženého do veřejné funkce? Za jaký typ člověka se pan premiér tímto způsobem zaručuje a doporučuje ho i veřejnosti? Když se řekne "autentický člověk" ve smyslu duchovním a filozofickém - co to znamená? Velký úkol.

1.1.2013 v 16:05 | Karma článku: 12.00 | Přečteno: 902 | Diskuse

Irena Aghová

Politika a společnost:Nezaměňovat póvl za elitu

Paní profesorku Dvořákovou ráda čtu. Ale také s ní v duchu ráda polemizuji, protože s ní ve všem nesouhlasím. Ale, být historikem a politologem je zajímavé, protože to zaručuje širší záběr v pohledu na různé jevy ve společnosti. Všechno to tu bylo, říká nám historie, ale nyní je to tu také, říká politologie.

30.12.2012 v 8:46 | Karma článku: 34.41 | Přečteno: 6854 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Duchovno se neztratilo, ale důvěra a porozumění

Dvě třetiny národa nevěří v užitečnost církví, jedna třetina vzdychá nad nevěřícími a diví se, jak se to tak stalo. Není to tak jednoduché o tom hovořit, vysvětlit tento jev. Je to opět o zvláštnosti našeho českého národa, národa, který dle historických pramenů a svědectví vynikal v křesťanské víře a žil v porozumění. Měl mnoho vynikajících myslitelů, lidí, kteří se vyjadřovali jasně nejen k otázkám víry, ale skrze ni i k soudobé politice, etice a životu člověka ve společenství s Bohem. Podle mého názoru by se spíš ti, věřící, měli zamyslet nad stavem společnosti, vejít do dialogu a dokázat vlastními činy, ne jen slovy, že duchovní, mravní a lidský rozměr je stále platný, a že nikdo nestojí pod prázdným nebem. Je to však těžší, než postavit znovu zbořený chrám ...

25.12.2012 v 12:31 | Karma článku: 18.06 | Přečteno: 963 | Diskuse

Irena Aghová

Vánoce: Češi a Němci porovnávají zvyky a slavení Vánoc

Vánoce v české zemi jsou církevní svátky, ale také lidové. Směs pověr a rituálů s radostným očekáváním narození Spasitele, krajové zvyklosti a jejich přejímání z generace na generaci, způsob přípravy vánoční stravy a trávení dalších svátečních dnů přežily doby, které nebyly pro český národ, z historického pohledu, šťastné, spíš je možné je považovat za tragické. A zejména bych to tvrdila o období I. a II. světové války, o čtyřicetileté době totality a i dnes, kdy zažíváme života na houpačce. A já osobně si vážím toho, že český národ si udržel tyto zvyky jako projev své svébytnosti a kontinuity, učí novou generaci, aby se obdarovávala a přinášela zase ty vánoční radosti dál.

24.12.2012 v 11:26 | Karma článku: 16.09 | Přečteno: 1444 | Diskuse

Irena Aghová

Politika: Karolina Peake versus Nečas

Nejvíce lidem škodí, když nemají úctu ke druhým, když nemají úctu k lidem, kteří jsou v rozhodujících postech a nesou na svých bedrech veřejnou věc. Musíme se smířit s tím, že nemáme osobnosti, které bychom mohli glorifikovat, ale máme v čele naší země osobnosti, které jsme si zvolili. Problém lidí kteří dlouho setrvavájí v politice je, že si zvykají na virtuální prostředí a magické harlekýnské prostředí, kdy neplatí takové morální zásady, které platí pro každého jednotlivce, protože zatímco politika je účelová záležitost, která pro každého politika má trvat po jeho volební období, ze života člověka nelze jen tak vystoupit, někam přestoupit, ale obě pozice člověka jsou vážné a odpovědné. A jedna druhou doprovází, doplňuje je v ní konfrontací. V každém případě, nejvíce je pro mne znepokojivé, že za dost krátkou dobu upadá vážnost a úcta k ústavním orgánům a výsledkům jejich práce. Na mne to působí jako koňský handl. A pevně věřím, že to čas napraví a že se vrátíme do normálního vztahu ke státu, jeho orgánům a činnostem. Politické strany nebo občanská uskupení?

22.12.2012 v 15:22 | Karma článku: 17.57 | Přečteno: 1615 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: ... "to Bůh" - přepišme Bibli

Německým vlivným dámám, které se zabývají genderovou problematikou, se nelíbí, že Bůh je v mužském rodě a usilují o to, aby byl v rodě středním. Prosadí se to v EU? Všechno je možné, konečně, napadá mne, že je psáno, "bez vůle Boží ani vlas z hlavy nespadne" ...

21.12.2012 v 20:12 | Karma článku: 15.40 | Přečteno: 884 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Volíme prezidenta

Pamatuji si na to, jak prezident Klaus varoval před přímou volbou. Ale já si myslím, ať to dopadne, jak to dopadne, že stojíme tváří v tvář nové zkušenosti a že se projevují i určité rysy, jak by se dalo říci, národního rozpoložení. A také možná, pocitů identity i konfrontace s prostředím, v kterém žijeme, rozloženi v několika generacích. Ale i na politicích je znát, hlavně na těch mladších, že se chtějí nějak vymanit z očekávaného postoje k tomu či onomu problému nebo jevu a chovají se nějak neočekávaně. Chtějí tak pomalu a jistě narušovat skleníkové prostředí české politiky, která má své zvyklosti a své zázemí hlavně u konzervativních povah a prosadit se v očekávání generační výměny v celé Evropě, nebo se projevuje asertivita, jako způsob komunikace, hraničící s drzostí a opovážlivostí, když sáhne někomu na "majestát"? Pokud jsou za konzervativcemi nebo za těmi mladšími dobré výsledky a dělají svou práci, jak se od nich očekává, proč se někdy nenechat překvapit nějakým postojem či slovem a získat si příznivce? Je to lepší, než kolem sebe hromadit odpůrce a dav, který hrozí pěstí směrem k vládním budovám.

14.12.2012 v 15:45 | Karma článku: 13.82 | Přečteno: 972 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Manažeři: odpovědnost za chybné vedení

Být manažerem je profesí i zaměstnáním. Pracovní náplň manažera spočívá v odpovědnosti za dosahování svěřených cílů v rámci dané organizační jednotky (pracovního kolektivu, podnikového útvaru, apod.). S ohledem na rozsah svěřeného úkolu vykonává tuto funkci sám nebo má k dispozici kolektiv spolupracovníků.Úloha manažera podle úrovně řízení, řídící pyramida1. Top management (TM) = vrcholový managementPatří sem nejvýše postavení pracovníci – ředitelé a jejich náměstci, prezidenti společností a jejich viceprezidenti,...Jde o málo početnou skupinu pracovníkůJejich práce je koncepční, strategická – tzn.činí zásadní rozhodnutí s dlouhodobým dopadem na společnost.Pracovníci TM jsou nejlépe placeni, protože na jejich manažerských schopnostech, tj. na schopnostech řídit a správně se rozhodovat závisí úspěch či neúspěch celé firmy. Tak tolik definice ...

8.12.2012 v 10:59 | Karma článku: 14.66 | Přečteno: 984 | Diskuse

Irena Aghová

Politika: Kdo na Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany je silovým ministerstvem a současně i vrcholným výkonným orgánem státní správy v oblasti obrany státu. Jeho kompetence jsou dány zákonem. Podobně jako ministerstvo vnitra (z určitého podhledu i ostatní ministerstva), řídí mnoho úřadů a vyvíjí i mezinárodní aktivity. Kdo by měl stát v čele ministerstva? Žena nebo muž? Politik nebo armádní odborník? Nebo je to jedno, kdo obsadí křeslo ministra obrany po té, co ho opustil exministr Vondra?

2.12.2012 v 11:50 | Karma článku: 10.82 | Přečteno: 1176 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Konec nucené veřejné služby

Ústavní soud rozhodl, že bezplatná veřejná služba (pro nezaměstnané a žadatele příspěvku v nezaměstnanosti), jak ji prosazoval exministr Drábek, je ponižující a nedůstojná a dokonce se mluví i o tom, že by měla být finančně kompenzována. Nelze jinak, než uvítat takové procitnutí, i když se o tom mluvilo od počátku, kdy takové zákonné ustanovení začalo fungovat, tedy vstoupilo v platnost. Ale pokud by skutečně bylo možné, aby lidé veřejnou službu (samozřejmě placenou) chtěli vykonávat, proč ne? Jen je to otázka organizace.

1.12.2012 v 3:16 | Karma článku: 16.72 | Přečteno: 1049 | Diskuse

Irena Aghová

Jedenáctka, aneb Dálkový výslech

Přijímám výzvu kolegy Šantrocha a připojuji se k řetězovce, která se mi zdá zajímavá. http://santroch.blog.idnes.cz/c/305969/Jedenactka-aneb-Dalkovy-vyslech.html

26.11.2012 v 1:39 | Karma článku: 11.96 | Přečteno: 833 | Diskuse

Irena Aghová

K 23. výročí : Posilování národního vědomí a zdroje neklidu

Dnes je 17. listopadu 2012. Den, na který bychom neměli zapomenout, i když od té doby se jeho význam několik přehodnotil, prodiskutoval, podcenil a přecenil. Mezi 17.listopadem 1989 a 17. listopadem 2012 vyrostla jedna generace do dospělosti, která přivádí nyní další generaci. Tu nosí v šátcích na prsou, nebo ji vozí v kočárcích či táhne za sebou, řvoucí a ječící, za ruku, či nosí na zádech, vozí v dětských sedačkách v pěkných autech. Nebo také tato generace studuje doma či v zahraničí, pracuje a žije podle svého rozumu a možností. Mezi 17. listopadem 1989 a 17. listopadem 2012 se naše země proměnila, ale ne k nepoznání. Zůstaly tu ještě některé památníky minulosti, hmotné i nehmotné, co přežívá v současných generacích.

17.11.2012 v 11:47 | Karma článku: 11.64 | Přečteno: 810 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Navrhování uchazečů do úřadu prezidenta

Někteří hovoří o tom, že tisíce podpisů na arších jsou neplatné. Někteří kandidáti si platnost ohlídali během akce. To jsou ti, kteří ví nebo tuší, že lidé dají svůj hlas, ale neuvedou své osobní údaje. To se dalo čekat, myslí si kandidáti a myslím si to také já.

13.11.2012 v 10:06 | Karma článku: 14.67 | Přečteno: 1021 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Za hranou etiky a morálky je svět idejí - postmoderna

Na trhu je hodně hodnotných knih, které pojednávají o etice a morálce. Svět lidských hodnot, jak ho chápu já, se ubírá představou užitečnosti a reálnosti dosažení, nikoliv tím, co je v přesahu normálního a běžného lidského jednání, jak ho chápe většina lidí. Etika a morálka, v obecném slova smyslu, je uznání hodnoty chování, jednání a konání, které je nad tím očekáváným a běžným jednáním každého člověka v konkureční společnosti. Něčeho se zdržet, něco odmítnout, něco strpět. To je morální a etický postoj v momentě, kdy se jedinec zvažuje, zda momentální hmotný prospěch přijme či nepřijme ve světle svých zásad a hranic, které uznává pro sebe jako to, co považuje za morální a obecně etické. Zdržet se přijetí vlastního prospěchu ve prospěch celku, to je nevídaná věc, protože nevíme, jaké nové obzory se za tou hranici objeví ... Ve smyslu postmodernismu a jeho filozofických východisek se můžeme přesvědčit, jak přemýšlí současný člověk, jak uvažují lidé obecně a zda, v těchto úvahách se tvoří nové morální hodnoty a postoje. Velmi jiné - nad očekávání.

11.11.2012 v 11:57 | Karma článku: 12.67 | Přečteno: 1033 | Diskuse

Irena Aghová

Státní správa: Předložení občanských průkazů k zjištění totožnosti

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, v § 2 odst. 3 stanoví: „Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.“ Od 1. 1. 2012 pak navíc lze občanský průkaz na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky (§ 2 odst. 4). Zde přikládám zákon http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-328, který si laskavě přečtěte, pokud ho neznáte.

8.11.2012 v 1:03 | Karma článku: 19.95 | Přečteno: 9152 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Tisíc a jedna noc Today

"Tam kde selhává práce policie a kriminalistů", tam začíná práce investigativních žurnalistů, žurnalistů - spisovatelů. Ale také, kde selhává zájem lidí o smutné případy, tam je orné pole těch, kteří se rádi hrabou v archivech, aby odhalili pozadí zmizení osob, jejich životy skandální i hrdinské, vrátili lidem čest či ji o ni připravili a protožé jsou tací , kteří mají tento obor rádi, tak si pěkně v teple svého zázemí vyslechnou příběhy, které jim tak trochu působí mrazení v zádech, ale nic víc se tím nedá asi dělat. Do jaké míry se nepatřičným způsobem odhaluje soukromí lidí, kteří se už nemohou bránit, to je věcí etiky, a to hodně vysoké etiky, protože jak praví i sám Aristoteles, na kterého ovšem málokdo dá, člověk může i po smrti ztratit svou čest i blaženost, je otázka, jaký zpětný dopad to, na takového profesionálního slídila, má. Ale věřím, že pro lidi, kteří se takovým oborem zabývají, je to činnost nejprve zajímavá a pak - až opojná. Otázka je, jaký to má vliv na posluchače a diváky, kteří si mnoho informací neumí správně přebrat nebo ověřit. Ale je třeba mít na zřeteli, je to jedna z mnohých možností uplatnění profesionála, zabývajícího se oborem žurnalistika. Nic více a nic méně.

6.11.2012 v 0:58 | Karma článku: 9.97 | Přečteno: 797 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Češi si umí vládnout, jen neví, koho volit

Pan kolega Ábelovský napsal článek, že si Češi neumí vládnout. Kdyby to byla pravda, tak by jsme tu asi dávno nebyli. Nebudu připomínat historické chvíle, kdy to bylo o vlas anebo kdy jsme ztratili všechno včetně vlády a území. Za Protektorátu. A budu v tomto vždy oponovat ...

2.11.2012 v 23:19 | Karma článku: 25.50 | Přečteno: 2797 | Diskuse

Irena Aghová

USA: Bůh ochraňuj Ameriku

Sledovala jsem s hrůzou přírodní živel, který zasáhl části USA a podle zpráv i zamíří na jiná území. V každém případě - New York už nebude takový, jakým byl a teprve po odeznění hurikánu začne Amerika sčítat škody, oběti a hospodářskou katastrofu. Voda je horší než oheň ...

30.10.2012 v 12:10 | Karma článku: 17.02 | Přečteno: 1238 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz