Smlouvy nejsou kus papíru

Irena Aghová

Společné jmění manželů: Vypořádání SJM mimosoudní dohodou

R 88/2011Mimosoudní dohodu o vypořádání zaniklého společného jmění manželů lze uzavřít i po uplynutí tří let od zániku společného jmění, probíhá-li soudní řízení o vypořádání tohoto společného jmění. (Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2011, sp. zn. 31 Cdo 1038/2009)

18.11.2011 v 1:08 | Karma článku: 16.30 | Přečteno: 3999 | Diskuse

Irena Aghová

Výměnek: Jak zřídit rodičům výměnek

Máte rodinný dům, který jste získali darem od rodičů či prarodičů? Zřiďte jim výměnek už v darovací smlouvě. Tento institut se od roku 1948 neužívá podle zákona o národním pojištění. Není ani zaveden do současného a platného znění občanského zákoníku. V novém občanském zákoníku se zřejmě bude nazývat služebnost k bytu. Kdoví? Tak jsem použila slovo výměnek, aby bylo jasno, o čem článek pojednává. :))

2.7.2011 v 3:13 | Karma článku: 15.51 | Přečteno: 3467 | Diskuse

Irena Aghová

Nemovitosti II.: Zajištění nároku na úhradu kupní ceny

Zákon upravuje různé zajišťovací prostředky., jimiž je možné eliminovat riziko nesplnění závazku – uhradit kupní cenu nebo případně převést nemovitost. Některé z nich mohou poskytnout větší míru ochrany, ale některé z nich menší míru ochrany. Záleží na dohodě mezi smluvními stranami, ke kterému okamžiku k úhradě ceny dojde a také, jakým způsobem budou závazky smluvních stran zajištěny zákonnými zajištěny.

7.6.2011 v 5:02 | Karma článku: 16.82 | Přečteno: 5301 | Diskuse

Irena Aghová

Nemovitosti: Peripetie převodu nemovitostí

Kdo prodává a kupuje nemovitosti, má mnoho starostí. Nejen najít kupce, ale také svůj prodej bezpečně "protáhnout" labyrintem problémů zápisu vlastnických práv na katastrálním úřadě. Někdo využije praxe realitní kanceláře, jiný se do toho pouští sám. Následující text slouží pro informaci, je jasné, že každý případ má své problémy a nelze narazit každou kauzu na jedno kopyto. Ale některé věci, které se týkají bezprostředně vašeho majetku a vašich zájmů je třeba, i když okrajově znát. Myslím, že je už hodně lidí vyléčeno z praxe někomu "to hodit na krk" a očekávat kladný výsledek a předání podepsané smlouvy. Nic není tak jednoduché, jak se zdá. Zde je kontakt na Katastrální úřady, kde si můžete vyhledávat veškeré informace: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?Akce=GEN:SEZNAM_KU

5.6.2011 v 11:11 | Karma článku: 13.19 | Přečteno: 2076 | Diskuse

Irena Aghová

Právo: Neznalost zákona neomlouvá

Tak a máme to tady: správní soud zapracoval a nyní hrozí, že mnoho lidí přijde o peníze a roky na důchod. Proč? Z jednoduchého a prostého důvodu. Příběh je fiktivní a všechny údaje také. Slouží jen jako příklad možného chybného jednání ... Článek http://ekonomika.ihned.cz/c1-50006270-desitky-tisic-lidi-prijdou-o-nemocenskou

20.2.2011 v 12:44 | Karma článku: 14.91 | Přečteno: 2263 | Diskuse

Irena Aghová

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky. Část 2

V minulém článku jsme se dotkli zástavní smlouvy a její problematiky. A ukázali jsme si na vzoru, jak by taková zástavní smlouva mohla vypadat. Nyní je na řadě pojmosloví, které je v právu důležité.

6.10.2010 v 21:58 | Karma článku: 16.31 | Přečteno: 4456 | Diskuse

Irena Aghová

A ten kdo bez viny, hoď po ní kamenem ....

Paní Helena Vondráčková je dlouholetou umělkyní v oblasti populární hudby mnoho let, ale já ji pamatuji, když zpívala Červenou řeku a vyhrála talentovou soutěž. Paní Helenka Vondráčková je profesionálka, je to žena nesmírně houževnatá a pracuje na sobě i ve svém věku, kterého dosáhla při tak velké dřině, které se podrobuje. Nekupuji si její CD, nechodím na její koncerty a nevyhledávám ji nějak zvlášť, ale když hrají v rádiu nějakou písničku a já zaslechnu ten hlas, musím si říci, že písničky jsou pěkné a ona má velmi příjemný a krásný hlas. I když dávám přednost klasické hudbě. Je jedna z mála, která dělá kvalitní práci. Která žije slušným životem a nejsou kolem ní neustálé skandály, že bych k ní mohla zaujmout kritický postoj. Paní Vondráčková je profesionální zpěvačka a tanečnice, a tak ji beru a tak se na ni osobně dívám. A tím je řečeno vše, co si o ni myslím ...

7.9.2010 v 15:20 | Karma článku: 17.35 | Přečteno: 1694 | Diskuse

Irena Aghová

Smlouva o dílo - stavební úprava bytu

Stavební úprava bytu /domu je záležitostí, na kterou dlouhou dobu šetříme. Čas od času, pokud chceme byt/dům udržet funkční, musíme k takovému kroku přistoupit a je lépe akci naplánovat v širším rozsahu, než postupně, protože se tak vyhneme neustálému nepořádku, které dílčí opravy provází. Stavební úprava bytu je problém pro ty, kteří nemají s takovými záležitostmi zkušenosti a ani dobrou představu, jak jednat s firmou a jak uspořádat smlouvu tak, aby fungovala a obě strany na konci prací byly spokojené. Velmi uvítám komentáře zkušených odborníků, kteří mohou cennými radami článek doplnit.

3.8.2010 v 22:37 | Karma článku: 16.76 | Přečteno: 3223 | Diskuse

Irena Aghová

Úrok z prodlení - změna od 1.7.2010

S platností od 1. července 2010 dochází na základě nařízení vlády č. 33/2010 opět ke změně, a princip výpočtu se částečně vrací k původnímu. Pro všechny závazky, které se dostanou do prodlení 1. července 2010 a později, se bude úrok z prodlení počítat z reposazby, která bude platná k poslednímu dni kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž k prodlení došlo, s připočtením 7 %. Tato výše úroku z prodlení se již v čase nebude měnit.

3.8.2010 v 9:49 | Karma článku: 13.20 | Přečteno: 2248 | Diskuse

Irena Aghová

Smlouva o podnájmu bytových prostor

Nedávno mne navštívila přítelkyně, celá nešťastná, že má problém s podnájemníkem. Neplatí ji za podnájem. Je prý ze vzdálené přízně, stydí se ho upomínat, aby ji nepomlouvali. Na to jsem ji požádala, aby mi ukázala smlouvu, kterou s ním uzavřela. Pokrčila rameny, že se dohodli ústně, protože mu věřila.Smlouvu o podnájmu musíte uzavřít písemně, písemná forma je předepsána. Součástí následujícího článku je příklad, jak si mohou dvě smluvní strany vyhotovit smlouvu o podnájmu, který ovšem musíte vždy přizpůsobit aktuálním podmínkám.A doplňuji : Hlavní vztah- nájem bytu existuje mezi vlastníkem bytu (pronajímatelem) a nájemcem. Podnájem naopak je vztah kdy nájemce bytu dále pronajme byt další osobě (podnájemci). Z toho lze dále odvodit, že podnájem zaniká nejpozději se zánikem hlavního vzahu tedy nájmu bytu. Pokud si ovšem podnájemce nedohodne něco jiného přímo s vlastníkem bytu. Podnájem musí vlastník nájemci odsouhlasit.

2.8.2010 v 22:00 | Karma článku: 17.76 | Přečteno: 4890 | Diskuse

Irena Aghová

Proč podepisujete smlouvy, aniž jste si je přečetli?

Podvedl vás někdo? Uzavřeli jste s někým smlouvu, a pak jste se nestačili divit, co z toho vzešlo? Máte bezmocný vztek? Vznikla vám škoda, kterou nemůžete uplatnit v žalobě, protože jste podmínky ve smlouvě svým podpisem odsouhlasili a smlouva je platná a neodporuje zákonu?

2.8.2010 v 7:18 | Karma článku: 12.51 | Přečteno: 1578 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz