Rodina a život kolem ní

Irena Aghová

O pojmu „babička a dědeček“

Současné mladé rodiny si vytvořily pojem babička a dědeček tak, jak to vyplývá z románů devatenáctého a století a možná také z dvacátého století z různých filmů, kterých nebylo málo. Jenže, milé děti, čas kvapí.

20.3.2019 v 13:14 | Karma článku: 25.63 | Přečteno: 1534 | Diskuse

Irena Aghová

O „Uspěchané době“.

Článek pojednává čase, jeho plynutí, o pocitu uspěchané doby i lidské existenci. Všechno závisí na naší vůli a rozvažování o životě, i když jsme pod tlakem společnosti a cílech, které klade na každého z nás.

21.7.2018 v 11:17 | Karma článku: 11.38 | Přečteno: 348 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Už ani jedno křivé slovo o starých lidech, prosím

Nechtěla jsem zprvu reagovat na výroky některých lidí o starých lidech coby voličích prezidenta Zemana. Tento článek je o tom, jakou cenu starší generace pro nás ve skutečnosti má.

5.2.2018 v 22:12 | Karma článku: 45.19 | Přečteno: 4769 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Lidé hledají soucit a sounáležitost

V minulém článku jsem psala o etice ve společnosti, státě a u jedinců, Ráda bych u tohoto tématu ještě zůstala. Nyní o mezilidských vztazích a lidském utrpení i hledání soucitu a sounáležitosti.

8.11.2017 v 14:00 | Karma článku: 8.78 | Přečteno: 187 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Pociťujete zlom?

Někteří hovoří, že prožíváme období významného a hlubokého zlomu. Týká se duchovní stránky nebo materiálních či politických věcí?

7.11.2017 v 13:38 | Karma článku: 10.77 | Přečteno: 357 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Chování na ulicích a bezpečnost

Jedno video zveřejněné na internetu předvedlo, z kamery jedné řidičky, jak lidé se snaží přebíhat kolejiště tramvají před rozjetou tramvají, která musí často prudce zabrzdit a tím jsou ohroženi cestující. O co tu jde?

25.8.2017 v 19:36 | Karma článku: 20.57 | Přečteno: 2292 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Není útěchou, že jinde se mají senioři ještě hůř

Reaguji tímto na článek, který uvedu níže jako související s tímto textem a budu polemizovat v různých rovinách mezi situací ve společnosti a pocity seniorů, které jsou reálné a možná, že dojdu i k vysvětlení. Proč mají pocity?

12.6.2017 v 21:30 | Karma článku: 24.98 | Přečteno: 791 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost a zdraví: Rozevřené nůžky

Nepochybuji, že většina lékařů v naší zemi jsou na vysoké úrovni a jejich morální kredit považuji za vysoký. O úrovni medicíny též nepochybuji, ale je třeba se pozastavit nad léky a způsobem jak jsou prezentovány.

27.4.2017 v 9:35 | Karma článku: 13.48 | Přečteno: 523 | Diskuse

Irena Aghová

Můj bližní: Část 2. Bože, neprosím tě ani o chudobu ani o bohatství

V knize Přísloví je psáno:"Bože, neprosím tě ani o chudobu ani o bohatství. Prosím tě o to, co k životu potřebuji". Jak se bojíme žádat o takové věci! Bojíme se proto, že nevíme, vlivem tlaku svého prostředí, které ovládá politika a filozofie trhu i svým způsobem pojem moderní kultury, co skutečně potřebujeme. Neví to ani náš bližní, který má představy o svých potřebách v souladu s tím, co předpokládá určitá společenská vrstva, ke které chce patřit, aby mohl ovládat prostředky ve vyšší míře, než ostatní, ktří na ně nedosahují a "měl se líp".

21.1.2012 v 8:57 | Karma článku: 13.31 | Přečteno: 626 | Diskuse

Irena Aghová

Jak se promítne změna sazby DPH v roce 2012 a 2013

Z posledních informací jsem vybrala důležité změny, které se budou promítat v našem každodenním životě. Tyto informace směřují k rodinám, seniorům i ke každému jednotlivému občanovi. Proto bude dpbré sledovat další vývoj a pěstovat tzv. rodinné finance.

27.11.2011 v 14:47 | Karma článku: 12.90 | Přečteno: 2241 | Diskuse

Irena Aghová

Rodina : Téma rodinné solidarity a příspěvek na důchod rodičům

Už toho bylo mnoho napsáno na téma, kterým se chci zaobírat a myslím si, že je to závažné téma, na které by každý jedinec mohl sám klást mnoho otázek a odpovědí. Jsme tak hluboce zakořeněni do zvyklostí, že nám připadá nemorální o rodinné solidaritě hovořit, protože by se otvíraly různé problémy, které rodiny prožívají, od hmotných až po ty vztahové. Za sto let se toho mnoho změnilo a společnost se probrala, alespoň doufám, z určitých stereotypů myšlení, které vycházelo z křesťanských i právních poměrů předchozích generací. V moderní společnosti bychom měli takové téma znovu otevřít a dát mu jiný základ, reálný, postavený na skutečné platformě rodinných vztahů, které sdílí do jisté míry problémy současnosti v kapitalistické společnosti. Příspěvek na důchod je anonymní ...

11.11.2011 v 15:35 | Karma článku: 13.94 | Přečteno: 1361 | Diskuse

Irena Aghová

Manželství po druhé: Josef a Kateřina

Znám případy, kdy se lidé setkají, oba ještě zadaní, zamilují se, rozvedou se a jsou spokojení, neboť se k sobě hodí, kdežto v původním manželství jim to neklapalo. Znám i případy, kdy vzplane vášeň a zapálí stohy. Zamilovaní se rozvedou, vezmou se a brzy jeden druhého začnou nenávidět a jsou rádi, když se mohou vrátit zpět, pokud je původní partneři přijmou a pokračují dál v životě. Ale jsou i případy, kdy dlouho osamělí lidé, v určitém věku, již zbavení iluzí hledají někoho, s kým by žili do stáří a říkají si, však to nějak vyjde. Kupodivu, život má své zákony, které by lidé rádi přestupovali a pořád si myslí, že to nějak vyjde, když budou rozumní. Zprvu tam může být i láska, ale ta brzy vyvane pod tíhou reality, která má jméno děti z předchozího manželství, vzpomínky a neschopnost se přizpůsobit v novém vztahu. Je tam ještě mnoho důvodů k rozčarování ...

9.11.2011 v 1:37 | Karma článku: 13.94 | Přečteno: 1327 | Diskuse

Irena Aghová

Občanský zákoník: O respektu k rodičům

Jistě, že takové ustanovení v občanském zákoníku bude ozdobou, které nemůže nic konkurovat. Nebo fungovat jako preventivní opatření, když se budou děti i rodiče přetahovat o moc, kdo má právo komu co nařizovat a přikazovat. Protože - výchova dětí v rodině je o vzájemné lásce, o přirozeném respektu a vědomí bezpečného zázemí. Děti jsou velmi nejisté, když najednou pochopí, že není v rodině všechno v pořádku a že si tedy může dovolit to, co mu předvádějí dospělí, starší sourozenci či při "konzultacích" se spolužáky převezme finty, jak své rodiče oblbovat a pak si jet po svém ...

25.10.2011 v 23:11 | Karma článku: 12.66 | Přečteno: 1008 | Diskuse

Irena Aghová

Senioři a zima: Pozor na zledovatělé chodníky! A též pneumatiky ..

Tak: nejdřív Vás, milé bábinky a dědečkové vystraším. Jedna moje známá šla jednou ráno v zimě venčit psa, jen tak v přezůvkách, aniž respektovala varování o námrazách na chodnících, upadla zlomila si nohu v kličku a ještě si narušila umělý kloub, který ji před rokem voperovali. Ještě nyní leží a může chodit pouze s oporou. Je na tom opravdu špatně! A tak jsem její smutný případ vybrala pro vás jako důrazné varování. V příloze tohoto článku je článek v tisku, který si pečlivě přečtěte. Když upadnete na zmrzlém a neposypaném chodníku, nebude už tak snadné získat odškodnění. Bude se přihlížet i k tomu, zda jste byli sami opatrní na sebe! Článek doporučuji k přečtení ... A dále o letních a zimních pneumatikách se dočtete v druhém odkazu. Letní pneumatiky nasazené na autě v zimě budou navzdory nové zákonné povinnosti důvodem značných sporů řidičů s policií a pojišťovnami. Motorista totiž nemusí mít zimní pneumatiky od listopadu do března pořád, ale jen pokud může předpokládat značné zhoršení klimatických podmínek. Tento zákon je značně kontraverzní, proto sledujtw, jak to s ním dopadne...

21.10.2011 v 0:20 | Karma článku: 14.12 | Přečteno: 1019 | Diskuse

Irena Aghová

Rodina: Staří a umírající členové rodiny

Péče o staré rodiče a umírající členy rodiny je důležitým problémem, s kterým se setkávají snad všichni lidé. V naší době, která není pro nikoho jistě jednoduchá a s postoji, které často nepřejí těmto otázkám k širší diskusi, jsou však lidé, kteří chápou, nejen z hlediska svého etického vztahu k životu, ale také ze sociálního hlediska, nutnost se těmto otázkám věnovat a realizovat navrhovaná řešení. Přesto to zůstává také na rodinách, jak dalece jsou schopné a ochotné poskytovat rodinou péči svým blízkým, a to i s ohledem na vlastní sociální situaci či možnosti obětovat svůj čas i profesi, což může být pro ně omezující a z pohledu výkonu práce i velmi zatěžující. Je třeba si to úpřimně přiznat, co je v možnostech nebo není v možnostech rodiny a volit další, pro staré a nemocné členy rodiny, optimálnější řešení.

12.10.2011 v 23:19 | Karma článku: 15.08 | Přečteno: 1536 | Diskuse

Irena Aghová

Dítě a jeho svět: Škola by měla děti vychovávat

Děti chápou svět a vlastní situaci podle vzorců, které si vytvořily. Tedy, vidí svět prostřednictvím předsudků, které si vytvořily. Tyto předsudky si tvoří podle svých cílů a zájmů. To, že se dítě prioritně učí ve škole poznávat svět z objektivního pohledu ještě neznamená, že by se nemělo učit subjektivním postojům a napravpvat své chybné a mylné dojmy, které se promítají do jeho chování. A podle toho, jak se děti nyní chovají je možné usoudit, co na ně primárně silně zapůsobilo a jak z vlastních sil se něčemu brání, něco vylučují nebo se snaží něčeho dosáhnout za podmínek, o kterých soudí, že jsou optimální, a to i z pohledu rodičů, které předávají do této nové generace své vzorce.

2.10.2011 v 7:15 | Karma článku: 13.69 | Přečteno: 1508 | Diskuse

Irena Aghová

Rodina: Nemoc zvaná Alzheimer

Včera jsem četla ve Washington post polemiku o tom, zda žena nebo muž, jehož partner onemocní Alzheimerovou chorobou, se má s ním rozvést a začít nový život, neboť ten člověk vlastně "zemřel", nikoho nepoznává, neví, co se ním děje a zdravý partner má, dle článku, právo na to, aby si založil nový život. Myslím, že podobná úvaha se ještě v našem kulturním prostředí nerozebírala, ale přesto, neuškodí ji uvést, neboť se to týká každé země, každého národa a tato nemoc trápí mnoho lidí i jejich bližní. Nejsem pro nikoho žádná morální autorita a mám svůj vlastní názor, kterého se nemusí nikdo držet. Nikdy bych nemohla opustit manžela, partnera, děti, staré rodiče pro nemoc i pro nic jiného, ne jen z morálních důvodů, ale z lásky, a tím je pro mne tato otázka vyřešena. Ale zároveň neodsuzuji nikoho, kdo se zachová jinak. Tento článek řeší etiku vůči nemocným a nikoliv vůči zdravým.

23.9.2011 v 19:29 | Karma článku: 34.11 | Přečteno: 4639 | Diskuse

Irena Aghová

Ochrana seniorů: Výhodné nabídky nejsou vždy košér

V těchto měsících navštěvují domácnosti lidé, kteří zazvoní u dveří a řeknou dvě kouzelná slovíčka - sleva a výhoda. A hned vytáhnou formulář, požádají o doklady a poslední vyúčtování a velmi obratně vyplní formulářovou smlouvu, která znamená jedno jediné - změnu dodavatele plynu do domácnosti.

20.9.2011 v 22:06 | Karma článku: 15.52 | Přečteno: 1184 | Diskuse

Irena Aghová

Ochrana seniorů: Zastupujte své rodiče!

Mnoho starých lidí bydlí samo, daleko od svých dětí a dostávají se do situací, kdy by mohli přijít do velkých problémů. Něco přislíbí, z dobré vůle, něco podepíší anebo nejsou dost pružní v jednáních, kde může nastat škoda.

17.9.2011 v 3:33 | Karma článku: 19.88 | Přečteno: 1485 | Diskuse

Irena Aghová

Rodina: Děvčata, naučte se pečovat o domácnost

Přichází doba, kdy budeme musít být velmi opatrní na výrobky, které se k nám dovážejí ze zahraničí, protože nikdo se netají s faktem, že nebudou stoprocentně kvalitní. A protože v našich domácnostech, v kterých obvykle žije několik lidí hrozí též mnohá nebezpečí, je dobré se více soustředit na péči o čistotu, snažit si zjednodušit prostředí a také se soustředit na vaření.

27.7.2011 v 10:04 | Karma článku: 14.06 | Přečteno: 2114 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz