Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Hermetismus, esoterika

Irena Aghová

Mystika: Egyptská kniha mrtvých

Jednou z nejstarších knih okultních a mystických na světě je t. zv. "Kniha Mrtvých", kterou dnes máme skoro celou, neboť byla sebrána z různých nápisů na stěnách hrobek, sarkofágů, rakví a pohřebních kamenů, jakož i z různých papyrusů a amuletů a pod. věcí. Tato Kniha Mrtvých, kterou Egypťané, nebo alespoň některé její kapitoly dávali do hrobů se zemřelými, měla podle jejich víry magický účinek, že totiž zajišťovala jejich mrtvým na onom světě blaho.

7.2.2011 v 23:39 | Karma článku: 7.24 | Přečteno: 1561 |

Irena Aghová

Mystika: Cestou židovské mystiky - 4.

Rabinismus se šířil prostřednictvím škol (od základních po akademie, ještvot, sg. ješiva), synagog a soudů. Synagogální kult, který nahradil chrámové oběti, zahrnoval ranní a odpolední modlitby, vyznání víry ("Slyš, Izraeli! Hospodin je Bůh náš, Hospodin je jediný!") a osmnáct (později devatenáct) "požehnání", krátkých modliteb, vyjadřujících naděje obce a jednotlivců. Třikrát týdně - v pondělí, čtvrtek a sobotu - se v synagoze četlo Písmo. O sobotách a ve svátečních dnech se konalo veřejné předčítání z Pentateuchu a Pro-roků, po kterém následovala rabínská homilie.

6.2.2011 v 20:35 | Karma článku: 7.10 | Přečteno: 1036 | Diskuse

Irena Aghová

Mystika: Cestou židovské mystiky - 3.

Vydání Mišny zahajuje období takzvaných amoraim (mluvčích či vykladačů). Soubor složený z Mišny a jejích komentářů (gemara) tvoří Talmud (doslova "učení"). První redigované vydání vzniklo v Palestině (kolem r. 220) a je známo jako Jeruzalémský Ta1mud; je stručnější a kratší než Babylónský Talmud (200-650), který má 8744 stran. Kodexy chování (halacha), utříděné v Mišně, byly v Talmudu doplněny agadou, sbírkou etických a náboženských uče ní, některých metafyzických a mystických spekulací, a dokonce i folklorních látek.

6.2.2011 v 20:26 | Karma článku: 6.45 | Přečteno: 625 | Diskuse

Irena Aghová

Mystika: Cestou židovské mystiky - 2.

Sepsání Mišny Když jsem se zmiňovala o první válce Židů proti Římanům (66-70) a zničení chrámu Titem, připomněla jsem si příběh, který má pro judaismus závažné důsledky: slavný rabi Jochanan ben Zakaj byl v rakvi vynesen z obleženého Jeruzaléma a krátce nato obdržel od Vespasiana povolení založit školu ve vesnici Javne (v Judsku). Rabi Jochanan byl přesvědčen o tom, že pokud se bude studovat Tóra, lid Izraele, ačkoli rozdrcen vojensky, nemůže zaniknout.

6.2.2011 v 20:22 | Karma článku: 7.34 | Přečteno: 734 | Diskuse

Irena Aghová

Mystika: Cestou židovské mystiky - 1.

Morfologie židovské mystické zkušenosti je bohatá a složitá. S ohledem na analýzy, které budou následovat, je vhodné vyznačit některé specifické rysy. S výjimkou mesiášského hnutí, u jehož zrodu stojí Šabetaj Cvi, se přes občasná více či méně citelná napětí ve vztahu k rabínské tradici žádné jiné učení neoddělilo od normativního judaismu. Pokud jde o esoterismus, který od počátku charakterizuje židovskou mystiku, byl odedávna součástí židovského náboženského dědictví. Stejně tak gnostické prvky, objevující se skoro všude, pocházejí koneckonců ze starého židovského gnosticismu. Dodejme, že nejvyšší mystický zážitek, tedy sjednocení s Bohem, je spíše výjimečný.

6.2.2011 v 2:27 | Karma článku: 9.16 | Přečteno: 1552 | Diskuse

Irena Aghová

Díla mystiků: Mystické cesty

Když se mi poprvé dostaly do rukou krásně vázané knihy Paula Bruntona, jako všechno, co je neznámé a nové, mne zaujaly. Kupovala jsem si je ve vynikajícím českém překladu a dokonce i několik mých přátel nejen, že je kupovali, ale také se pokoušeli praktikovat jeho učení. Ale mne to zajímalo i proto, že jsem si nedovedla představit, jak dosáhne člověk permanentní nirvány, když nepochází z Indie a nejde cestou, která je indickým učením a duchovní praxí předepsána. Tamas, radžas, satva, nirvána to jsou duchovní úrovně. Většinou se prý lidé nacházejí mezi radžasem a satvou, ale jsou lehce stříhnutí ještě tamasem. A tamas je nejnišží stupeň, o který není o co stát, jak jsem pochopila. A tak jsem začala zkoumat, ze svého pohledu, celý ten systém, který má a měl i u nás dosud své stoupence. V těchto kapitolách budu psát o autorech a problémech, které tento okruh lidského činění s sebou přináší. Předesílám, že jsem knihy četla nezaujatě, ten, kdo je seznámen se zvláštním vyjadřováním těchto autorů si je jistě velmi rád přečte. Neboť jsou poetické. Myslím si, že člověk má číst všechno, na co stačí jeho rozměr a přitom neočekávat, že se pouhým čtením nějak duchovně změní. Spíš na něho může padnout deprese. Lidé, kteří mají k ní sklony, by takové knihy neměli číst. Nějakou dobu jsem se mezi mystiky pohybovala a to proto, že jsem sháněla informace o české mystické škole "Psyché". Ale o ni někdy příště ...

26.1.2011 v 0:00 | Karma článku: 10.14 | Přečteno: 1208 | Diskuse

Irena Aghová

Magie: Pojem a obsah pojmu

Z důvodu, že se chci zabývat náboženstvími, je třeba, podle mého názoru hovořit i o dávných vědách, které jsou s náboženstvími spjaty. A to z důvodu, že se v lidských dějinách vztah k nadpřirozenu běžně navazoval a setkáváme se s ním i v biblických knihách v podobě praxe s nadpřirozenými silami. Články, které budou následovat, jsou určeny čtenářům, kteří sledují mé texty o víře, bibli a náboženství, aby se mohli lépe seznámit s podstatou starodávných učení a vnímali uvedené texty z pohledu doby, v které vznikaly. Tím se jím objasní pozadí dějů, které se v náboženských i dobových historických textech uvádějí.

15.1.2011 v 16:54 | Karma článku: 6.68 | Přečteno: 993 | Diskuse

Irena Aghová

Mystika: Tajemný kartář

Povídka je založena na skutečné události, jména jsou zaměněna. Jejím motivem je jeden rozhovor, který mne velmi zaujal. Člověk má hodně přemýšlet nad tím, než vysloví své nejvroucnější přání. Může být vyslyšen, ale nesplní se tak, jak by si přál. Ty síly, ke kterým směřuje, nemají schopnost rozlišování a proto činí to, o co jsou žádány. Někdy bude splněno podle jiných zákonů, o kterých člověk nemá povědomí. Osoby, které v příběhu vystupují, mají velký problém: jejich vášně je pomalu stravují. Nedořešené problémy z minulosti je dobíhají a vrší si stále nové a nové. Hana vyslovila absolutní přání a to se absolutně splnilo.

10.1.2011 v 1:44 | Karma článku: 10.45 | Přečteno: 1086 | Diskuse

Irena Aghová

Svět zvaný PSÍ - Díl 2 - Platónské iniciace, mystika, smysly

Myslíte si, že to nepatří do paranormálního světa? Ale ano. Všechno to je spojeno s metafyzikou a mystikou. Všechno je mimo smyslové vnímání a mimo lidi, kteří si šťastně žijí "ve svých jistotách" a já jim hluboce přeji, aby tak jejich život pokračoval. Vždycky mi připadalo směšné, že by se měl někdo cítit nadřazený tím, že zvolil jinou dráhu myšlení a vnímání, tedy tu metafyzickou, protože má blíž k Pravdě? Poznala jsem lidi, kteří v tom bádají, dokonce i od některých jsem přejímala jejich názory a čekala, až ve mně dozrají a vyjeví se Pravda, tedy ta, co na mé úrovni mi smí být sdělena a mnou pochopena. A byli to lidé skromní, hluboce vnořeni do sebe, trochu nedůtkliví, neklidní ... Protože oni nemají možnost tu svou jistotu získat, postavit si na ni dům a zplodit děti. Oni jsou potrubím individuální světlosti, přes které teče ten proud a jehož chod musí regulovat podle svého poslání. Proto také ta světlost není u každého stejná, neboť každý má v tomto ohledu jinou schopnost ten živý proud usměrňovat ...

14.11.2010 v 3:08 | Karma článku: 8.64 | Přečteno: 1018 | Diskuse

Irena Aghová

Asi se dám do věštění budoucnosti. Nebo ne?

Mám hlubokou úctu k literárním památkám a miluji středověkou literaturu, mystickou i hermetickou. S nadšením si čtu o představách středověkých lidí, o jejich snaze a touze se přiblížit k Bohu a nebo objevovat přírodní zákonitosti. Obdivuji středověkou medicínu a vynálezy starých lékařů, mám ráda středověkou poezii, básně a hudbu. Ale co mne rozčiluje, je neustálé rozpatlávání všelijakých proroctví a strašení lidí, vyvolávání úzkosti a strach, neustálé nucení k pozorování, zda už není zlomená 8 pečeť. A tak se mne ptala jedna jedna paní jestli bude konec světa a druhá, jestli bude III. světová válka. Že to prorokují mayské spisy a to druhé, že prorokovala Baba Vanga v Bulharsku, prý má vypuknout 10. listopadu 2010 a že skoro všechno uhodla. Tak jsem se začala nad tím zamýšlet. Co je to za prorokování.. .

13.11.2010 v 1:05 | Karma článku: 13.44 | Přečteno: 1747 | Diskuse

Irena Aghová

Svět zvaný PSÍ - Díl 1 - Až pochopím, uvěřím

Mezi nebem a zemí? Mezi tím, co mohu a nemohu vnímat? Mezi tím co chci a nechci vnímat? Co jsem způsobilá a nejsem způsobilá vnímat? Otvírám starým. zrezivělým klíčem bránu, přes kterou bývala těžká závora a která která povolila ... Tyto články jsou určené asi jen některým čtenářům, možná k diskusi, možná k zamyšlení. Texty jsou překládány z různých zdrojů a pocházejí i z mých osobních poznámek ...

12.11.2010 v 0:00 | Karma článku: 9.02 | Přečteno: 1033 | Diskuse

Irena Aghová

Co bude po smrti?

Náboženství také hovoří o posmrtném životě, a to nejrůznějších podobách a souvislostech. Dokonce i mýty se touto problematikou zabývají. Zajímá to lidi nebo instituce? Proč to máme zkoumat a nebo se na okamžik smrti připravovat? Budeme si v tom okamžiku pamatovat, co jsme si o tom nastudovali ještě za života? A bude vůbec nějaká paměť fungovat a nebo její funkce bude zbytečná? Ne, já se nechci pokoušet o senzacechtivý článek, ale motivace k jeho napsání je jednoduchá: existuje v lidech nějaké nezávislé vědomí, které se zapne okamžikem smrti, tedy okamžikem, kdy pohasnou mozkové funkce? Asi příliš otázek naráz. Můj názor je ten, že se můžeme zabývat otázkami života po smrti zcela racionálně a nemusíme své odpovědi hledat ve složitých a mnohým lidem nesrozumitelných textech starých civilizacích, které jistě tyto otázky pečlivě zkoumaly a určitě došly k nějakým závěrům, které jsou ovšem ne vždy pro nás přijatelné ... mnoho lidí nevěří v existenci duchovního řádu. Jak může pak věřit v něco tak živým tvorům neznámého, jako je smrt a život a po smrti?

6.11.2010 v 0:28 | Karma článku: 14.88 | Přečteno: 1995 | Diskuse

Irena Aghová

Je úpadek Evropy již hmatatelný? Část 1- Neomarxistické teze

Podle mého názoru je nutné se zamýšlet, s veškerou vážností, nad tezemi, které vznikají v současné Evropě a zvláště měřit i vážit tíhu úpadku, který je stále předmětem diskusí, článků a rozhovorů. Načrtla jsem několik tezí o filozoficko-sociálním a kulturním proudu, nazývaným neomarxismem. Pro zájemce jsem uvedla odkazy na prameny, ale je jisté, že problematiku nutno sledovat ze všech zdrojů. Uzavřela jsem k tomuto tématu diskusi, protože je to čistě teoretický článek.

26.10.2010 v 17:14 | Karma článku: 17.63 | Přečteno: 2149 |

Irena Aghová

Co je to lidstvo? Zajímá mne člověk ...

Pojem "lidstvo" nemá jednoduchou definici. A podle všeho vlastně ani žádnou, z které by se dalo určit, co se má, vzhledem k existenci lidstva, vlastně řešit. Lidstvo je možno pojímat historicky, kosmicky, světově, vesmírně, biologicky, psychologicky, medicínsky, filozoficky, a tak se o něm do nekonečna bavit bez konkrétních závěrů. Ale mně ani tak lidstvo nezajímá jako člověk, potažmo lidé, jeho naděje, víra, láska, harmonie, práce, zábava, vztah k druhým lidem, v kterém promítá své lidské pohnutky, kvality a také přání.

11.10.2010 v 0:00 | Karma článku: 9.08 | Přečteno: 1226 | Diskuse

Irena Aghová

Boj s utrpením. Role času v životě dávných civilizací..

Co je to kosmický a co cyklický čas? Jako úlohu hraji proroctví, proroci a věštby? Proč měli Řámané strach z konce města Říma a proč se Platón smál? Vejděme společně do historie. Učme se rozlišovat a přemýšlejme, jak mýty zasahují do našich životů. Bojíte se konce světa? Proč tyhle otázky zase vzešy z hlubin lidských dějin? Kde mají původ? Proč nás věštby děsí? A jak chápeme náš čas? Víte, přátelé, k tomu, abychom to všechno to všechno dokázali chápat, potřebujeme najít cestu k nejrůznějším představám v historii. A zjistíme, že lidstvo potřebuje mýty, aby našlo smysl života v tom širokém slova smyslu. A aby si člověk nepřipadal tak sám, bezbranný a bezútěšný, potřebuje víru, že se všechno zlé v dobré obrátí. Pochopíme, že právě ta lidská nejistota vyplývala z vědomí, že existují vlivy, na které člověk nedosáhne. Přírodní katastrofy, války, hněv bohů, všechny ty důvody, které lidstvu způsobuje utrpení. Ale také víru v konečné spasení. A tak se dočteme, jak naši předkové se bránili proti strachu a pocitů bezmocnosti svými mysteriemi a mýty, které se dochovaly a dodnes přežívají.

15.9.2010 v 7:11 | Karma článku: 10.93 | Přečteno: 1710 | Diskuse

Irena Aghová

Psychičtí cestovatelé moderního věku -část 1.

Někteří diskutéři mne, pod mým povídáním o New Age a rozpolcenosti Evropy, podezírají, že jsem odsoudila toto hnutí šmahem a mávnutím ruky, aniž bych se pokusila o poznání. Tak v takovém podezření se mi nechce být, protože to není pravda. Řekla bych, že jsem v tom byla až po uši a důvod, proč jsem z toho vystřízlivěla byl jediný - přestalo mne to obohacovat a spíš jsem se zaměřila na jiné oblasti, které mne zaujaly víc. Ale přesto jsem se nyní vrátila do počátku projevů tohoto hnutí, abych napsala několik článečků o psychedelické hudbě, a to v souvislosti s tématem pravěkých psychických cestovatelů. Je možné, že lidstvo chtělo v tomto cestování prostřednictvím umění pokračovat a tato hudba, svou opojností, měla nahradit opojení z drog. Ale jak uvidíme a víme, lidstvo všechno hrozně přehání, a tak se tento krásný záměr nepodařil. Ani samotným tvůrcům tohoto směru, z nichž mnozí předčasně skonali právě vlivem omamných prostředků. Přesto, vraťme se k jeho kořenům, obohaceni již zkušeností, že drogy lidstvu přinesly víc problémů, než zpočátku tušilo.

11.9.2010 v 5:12 | Karma článku: 8.96 | Přečteno: 910 | Diskuse

Irena Aghová

Předpověď konce světa roku 2012 – část 3.

Jak jsem napsala zpočátku, esoterická literatura je určena určité, informované společnosti lidí. Exoterická literatura i sdělení této povahy je určena zájemcům, kteří se duchovními naukami zabývají. Nejsem stoupencem, v žádném případě, v pokusech lákat lidi na programy, spojené s aktivitami, do kterých se zatahují učení, která mohou nepřipraveným a o to více dychtivým lidem škodit. Nyní píši o svém osobním názoru na problematiku konce světa 2012 a na literaturu, která se obecně točí i kolem jiných témat, které lidi zajímají a které se dotýkají proroctví, poselství, apokalyptických líčení, magie, mystiky apod. Rozhodně tento můj názor nemusí nikdo se mnou sdílet, ale přesto ho vyslovím.

6.9.2010 v 17:39 | Karma článku: 12.20 | Přečteno: 1557 | Diskuse

Irena Aghová

Předpověď konce světa roku 2012 – část 2.

Použití duchovních textů k manipulaci s lidským úsudkem a vyvolávání obav, jejich překrucování a obchodování s nimi je běžná záležitost, známá i z historie. Psané slovo má moc a lidé na něho soustředí svou pozornost, Současně utkvívá v paměti. Jsou texty, které by člověk měl brát vážně a nebo na ně hledět s úctou. Ale jsou texty, jim podobné, které slouží k obchodu a to dobrému obchodu. Na čem nejlépe vydělávat, než na lidském strachu o budoucnost, na existenčním strachu a obavách? I bez ohledu na to, že lidé v tu chvíli mohou ztratit motivaci k životu, mohou upadnout do beznaděje? Jsou však ještě zajímavá proroctví, z nichž několik uvádím pro informaci.

6.9.2010 v 0:00 | Karma článku: 17.76 | Přečteno: 5109 | Diskuse

Irena Aghová

Předpověď konce světa roku 2012 – část 1.

Nikdo z nás, kromě snad pár jedinců, ovládající vstupy do I. a II. časoprostorového pásma, neví, co bude za minutu, hodinu, zítra, pozítří, kromě těch událostí, které má naplánovány a hodlá je realizovat. Ale také neví, zda se jeho plán naplní, protože se může cokoliv stát, co jeho předpoklady zmaří a nemusí to být zrovna nějaká tragedie, ale prostě – změna – k horšímu nebo lepšímu? To se uvidí. V těchto článcích, budu používat pojmy, s kterými esoterická literatura pracuje.

5.9.2010 v 11:32 | Karma článku: 11.90 | Přečteno: 1683 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.