Náboženství

Irena Aghová

O křesťanské víře a křesťanské komunikaci.

Normální je, že mnozí lidé na celém světě, jdoucí po své duchovní cestě, přemýšlí o pravdivosti své víry. Avšak, cesta, jíž kráčíme svými životy a zažíváme různé situace, nás občas přiměje přemýšlet o Bohu.

24.7.2018 v 16:16 | Karma článku: 15.60 | Přečteno: 509 | Diskuse

Irena Aghová

Velikonoce jsou za dveřmi, ztišme se

I když ještě na polích a pastvinách leží sníh a kopce jsou též pokryté bílou pokrývkou, přesto se jaro blíží. Čekají nás Velikonoce.

9.2.2018 v 21:07 | Karma článku: 11.94 | Přečteno: 240 | Diskuse

Irena Aghová

Lidé a kulty: Tajemné náboženství římských vojáků

Krásné sluneční dny mne inspirovaly k následujícímu článku o slunečním božstvu a kultu boha Mithry. A tak vás zvu do hlubin času k uklidnění mysli a pro zamyšlení.

31.7.2015 v 20:58 | Karma článku: 15.63 | Přečteno: 830 | Diskuse

Irena Aghová

Svátek: 6. prosince je sv. Mikuláše. Těšíte se?

Dne 6. prosince je svátek sv. Mikuláše. Ze dne 5. na 6. prosince naloží něco do punčoch, něco do košíčků. Bude to takový sváteční večer, na který se každá nová generace těší. Já jsem Mikuláše hodně prožívala. Možná, že na tom podílel můj dědeček, který mi rád vyprávěl o něm legendy a potom, před Vánoci mne zavedl do pražského kostela Sv. Mikuláše, který se mi líbí do dnešní doby. A samozřejmě, že jsem také strojila Mikuláše dětem i mužovi, kterého jsem nemohla ošidit. Jemu jsem nakládala ořechy, čokoládu, mandarinky a fíky. A dětem pochopitelně zlaté čokoládové mince, čokoládového Mikuláše, jiné drobnosti jako například domácí kokosky apod. A někdy taky uhlí a brambory! Pro uhlí jsem chodila do uhelného skladu, na dvoře byla velká halda a vybírala jsem zvlášť povedené kousky. To jako, že jsem nezapomněla na různé taškařice a zapomenuté pomůcky do školy. To byly časy! Ale brzy to obnovíme, jak budeme zase všichni pospolu. Protože člověk má hledat stále důvody k obdarování, k radosti a rodinné pohodě.

1.12.2011 v 21:00 | Karma článku: 12.65 | Přečteno: 984 | Diskuse

Irena Aghová

Pavel a Ježíš: Osudové okamžiky - Pokračování

V den, kdy byl zničen Jeruzalém, spatříte smutný lid, kterak přichází na návštěvu, udřené drobné ženy a starce podlamující se pod tíhou starých hadrů a let. Jejich těla i šaty vypovídají o božím hněvu. Zástup žalostnýcb stvoření se shromažďuje a naříká nad troskami Cbrámu pod oslňující šibenicí Páně s jeho zářivým vzkříšením a před lesknoucí se korouhví s křížem, která vám mává na pozdrav z Olivetské bory. A přesto si tito lidé nezaslouží slitování.

7.10.2011 v 0:05 | Karma článku: 13.84 | Přečteno: 1020 | Diskuse

Irena Aghová

Pavel a Ježíš: Osudové okamžiky

Pavel byl prvním stoprocentním křesťanem; byl prvním, kdo plně pochopil Ježíšův teologický systém a kdo porozuměl jak velikosti změn, které ztělesňoval, tak i definitivnosti roztržky se zákonem judaismu. V tom také spočívá hlavní paradox; Pavel byl rodem čistokrevný Žid z kmene Benjaminova - "obřezán osmého dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů; jde-li o zákon - farizeus; jde-li o horlivost - pronásledovatel církve; jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony." (F 3,5-6)

22.9.2011 v 0:45 | Karma článku: 13.63 | Přečteno: 1238 | Diskuse

Irena Aghová

Střípky z historie: Esejci, Jan Křtitel a Ježíš

Jistě, že o otázkách působení esejců, Jana Křtitele a Ježíše Nazaretského bylo napsáno mnoho spisů jak z křesťanských kruhů, církevních či mimokřesťanských, historických.

7.9.2011 v 0:00 | Karma článku: 15.15 | Přečteno: 2041 | Diskuse

Irena Aghová

Stav duše: Netlačit na pilu ...

Myslím, že jsou různé způsoby, jak prožívat život a tvořit si svůj způsob života. Nikomu nelze vnutit sebemorálnější způsob jednání, chování a konání, protože by se i taková dokonalost stala tyranem. Budoucnost člověka, přežití lidského fenoménu, jak se zdá, závisí ještě na mnoha jiných věcech, než je touha nebo protest.

6.8.2011 v 14:29 | Karma článku: 13.42 | Přečteno: 1630 | Diskuse

Irena Aghová

Vzdělávání: Mají lidé být vzdělávání úplně nebo částečně?

Pan kolega Furst mne velmi inspiroval k tomuto článku a bude ještě o jiných věcech, než o špuntech v uších. Bude o jedné škole, kde si rodiče nepřejí, aby děti byli vzděláváni učiteli, kteří jsou členy církve Adventistů sedmého dne a zakomponovávají do výuky náboženské prvky. Buď takové učitele propustí anebo dětem pořídí škola špunty do uší. To druhé by bylo asi lepší.

1.8.2011 v 23:55 | Karma článku: 10.44 | Přečteno: 1051 | Diskuse

Irena Aghová

Člověk a vesmír: Hledáte odpověď na vznik člověka?

Napadají vás z dlouhé chvíle, jak vznikl člověk, vesmír a zda platí ta nebo ta teorie? Tyto otázky nejspíš leží na lidstvu jako hádanka s tajenkou, kterou jen tak někdo nerozluští. Zúčastnila jsem se zajímavé debaty a nevycházela jsem z údivu, jak lidé stále hledají svůj původ a vytvářejí mnohdy odvážné teorie. Článek má informativní charakter, odpovědět si na otázky o vzniku člověka, vesmíru a světa a původci toho všeho si odpovězte sami o)). Odkaz http://www.kreacionismus.cz/

29.1.2011 v 0:00 | Karma článku: 12.57 | Přečteno: 1948 | Diskuse

Irena Aghová

Alternativa: Pár slov k zvláštním věcem mezi nebem a zemí

Myslím si, že by měl být člověk hodně opatrný, než si něco koupí na své potíže. Jsem sice stoupencem bylin, ale také si dávím pozor, abych to nepřehnala.

12.1.2011 v 3:30 | Karma článku: 10.36 | Přečteno: 2974 | Diskuse

Irena Aghová

Orfické spolky

Věřím pevně tomu, že vše souvisí se vším. A některé jevy, které se sem tam mihnou nějakou literaturou mají hlubokou podstatu a zázemí kdesi v dávnověku. Gnosticismus zřejmě v orfismu. Vegeteriánství zřejmě také. A pokud se člověk hlouběji zavrtá do starších textů, najednou pochopí, co všechno znamená a jaký to má smysl a význam.

2.1.2011 v 12:04 | Karma článku: 8.63 | Přečteno: 986 | Diskuse

Irena Aghová

Orfeus a orfismus

O Orfeovi je mnoho psáno a jsou to velmi krásné texty, Avšak, co skrývají? Putujeme-li po tajemstvích iniciací a jiných tajemství starořeckých mýtů i archaických historických postav, chceme-li mnoho pochopit z dalších a dalších vlivů, které na sebe navazovaly navzájem, pak se musíme prokousávat informacemi a jednu po druhé skládat k sobě puzzle, abychom získali ten správná nadhled a nezaplétali se do dalších podružných látek. http://www.youtube.com/watch?v=qEZHcNRcPeU&feature=related

31.12.2010 v 22:17 | Karma článku: 8.67 | Přečteno: 1075 | Diskuse

Irena Aghová

Všechno tu už bylo, aneb staronový - ismus

Nejsem přítelem příkrých odsudků anebo nadšeného přikyvování, dokud se nepřesvědčím sama, jaké je jádro sporné věci. A proto také, po čtení článku v Britských listech, „Oprahismus“ ze dne 20. 9. 2010 jsem zbystřila pozornost a podrobněji jsem si ho prostudovala. Několikrát mne zamrazilo. Vypjatý konzumní život vede k určité formě otroctví. http://blisty.cz/2010/9/24/art54613.html

18.12.2010 v 14:58 | Karma článku: 10.22 | Přečteno: 1553 | Diskuse

Irena Aghová

Náboženství:K čemu by měly směřovat mezi - náboženské rozhovory

Když si sednou křesťané (se všemi náboženskými sektami, katolíci a protestanté) s Židy (včetně všech směrů judaismu), budhisté, hinduisté, muslimové, ateisté ke kulatému stolu, o čem by vlastně měli hovořit? Aby na světě přestalo násilí, protože je nejen hrubým porušením božských zákonů, ale i samotných zákonů života. Aby vyhledali všechny myšlenky, které lidem vysvětlí, jak mají žít, čemu důvěřovat, čemu naopak nedůvěřovat, jak si vážit života a přírody, jak se naučit upřímnému milosrdenství, laskavosti, altruismu, a to jeden vůči druhému, jak se odnaučit nenávidět, lhát, podvádět a utiskovat jeden druhého. Na jakých základech by měl být postaven náš současný svět anebo jestli se všichni dohromady domnívají, že svět je v pořádku ...

28.11.2010 v 23:49 | Karma článku: 8.15 | Přečteno: 790 | Diskuse

Irena Aghová

Není mi souzeno ...

Věřili byste tomu, že někomu není souzeno, aby měl doma televizi, planetární tu vychovatelku, která je schopna nahradit váš rozum i cit. A není to tak nákladné. Stačí mít bedničku a připojený kabel. Uhodli jste, že já nepatřím mezi vyvolené, kteří svůj domácí komfort doplňují krásnou obrazovkou, aby na ni pak celé večery a noci koukali, a tak pomalu se měnili v pouhé diváky událostí, místo aby život žili podle svých sil a schopností. I já jsem kdysi byla napojená kabelem na tu úžasnou dimenzi, kde včera znamená dnes a zítra bylo předevčírem. Jenže pak se stalo něco strašného ...

10.9.2010 v 16:23 | Karma článku: 13.63 | Přečteno: 1246 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz