Občanský zákoník a předpisy so

Irena Aghová

Výměna bytu: Od 1.11. 2011 platí nové podmínky

Podle současné právní úpravy je výměna bytů založena dohodou dvou rovnoprávných subjektů a vzniká souhlasnými projevy jejich účastníků. Jedná se o právní úkon, který musí vyhovovat obecným náležitostem právních úkonů stanoveným v § 34 a násl. ObčZ. Ustanovení § 715 blíže nespecifikuje podstatné náležitosti smlouvy, jejich určení je proto v kompetenci zúčastněných stran. Zákon pouze stanoví, že dohoda musí mít písemnou formu.

2.12.2011 v 19:20 | Karma článku: 9.05 | Přečteno: 1115 | Diskuse

Irena Aghová

Vlastnictví bytů: Společné části domu v novém občanském zákoníku

Pojem „společné části domu“ je jedním z významných pojmů současné právní úpravy vlastnictví bytů. Podobně tomu bude v nové právní úpravě (pod názvem „bytové spoluvlastnictví“) v novém občanském zákoníku. Základní vymezení „společných částí“ bude nově předmětem jednak zákona a prováděcího právního předpisu. Současně se předpokládá větší prostor při určování společných částí v prohlášení podle konkrétního stavebního, technického a dalšího uspořádání v domě. Dhlavní je, že zásadním způsobem se má změnit (rozšířit) obsahové pojetí společných částí.

2.12.2011 v 17:54 | Karma článku: 11.97 | Přečteno: 2214 | Diskuse

Irena Aghová

Nový občanský zákoník: Dědické právo

Předkládám vám k přečtení a zamyšlení teze nového občanského zákoníku v jeho části dědické právo. Článek pojednává o principech a institutech, které byly do nové právní úpraveny zavedeny nebo změněny oproti stávající právní úpravě.

14.11.2011 v 21:23 | Karma článku: 14.73 | Přečteno: 4098 | Diskuse

Irena Aghová

Spravedlnost: Trápí mne bezpráví a nespravedlnost

Věřím, že vstupujeme do nového začátku a nový občanský zákoník přispěje k aktivnímu vnímání vlastního života a také života společnosti. Lidé budou moci snadněji působit proti nepořádkům, které jim vadí, a to zejména ve svém bezprostředním okolí a možná, kéž by Bůh dal, se zlepší mezilidské vztahy a lidé budou hledat, snad lepší komunikaci, důvěru a přátelské výpomoci v nesnázích.

12.5.2011 v 0:00 | Karma článku: 14.80 | Přečteno: 1462 | Diskuse

Irena Aghová

Občanský zákoník 2011: Výklad nebo-li interpretace

Je třeba, přátelé, věnovat velkou pozornost interpretaci zákona a způsobům jeho aplikace. V této kapitole se dozvíme, že je upuštěno od formalismu, který byl zaveden v roce 1990 (vyjádřeno slovy: co je psáno to je dáno) a opět zde vystupuje, vedle vedle litery zákona i duch zákona.

11.5.2011 v 20:14 | Karma článku: 12.92 | Přečteno: 2413 | Diskuse

Irena Aghová

Občanský zákoník 2011: Základní teze - aneb - učte se se mnou

Peripetie cest, po kterých se k nám přibližovala dlouhou dobu naděje na nový občanský zákoník, je, jak se zdá u konce. Nyní se mnohé věci a vztahy budou měnit a zaběhnutá pravidla dostanou v mnoha případech jiný spád, než jak jsme byli zvyklí doposud. Následující text je důležitý pro pochopení, v jakém duchu se soukromé právo dále ponese našimi životy a jak a kdy do něho bude zasahovat veřejné právo. Ale zahrnuje i jinou problematiku, vztahující se k uspořádání vztahů, a to jak v zájemných v soukromé sféře, tak i vztahující se k přechodu ze soukromé sféry k veřejné. To znamená, kdy soukromou sféru prolne veřejnoprávní vůle. http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/veci-budou-mit-citovou-hodnotu-obcansky-zakonik-bude-revolucni_201280.html

11.5.2011 v 0:21 | Karma článku: 12.61 | Přečteno: 2361 | Diskuse

Irena Aghová

Změna zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu

Změna zákona č. 82/1998 Sb. , . , o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

4.1.2011 v 22:45 | Karma článku: 8.62 | Přečteno: 5073 | Diskuse

Irena Aghová

Co náš čeká a nemine v roce 2011 - Díl 2. Daně, jak na ně

Vážení moji čtenáři, přichází k vám nyní a od 1. ledna 2011 bude platný daňový řád. A s ním se budou měnit zákony. Pro Vaši informaci Vám překládám nyní několik podnětů ... http://www.youtube.com/watch?v=XTM1GscipY8&translated=1

5.11.2010 v 19:00 | Karma článku: 10.24 | Přečteno: 1629 | Diskuse

Irena Aghová

Co náš čeká a nemine v roce 2011 - Díl I. Bydlení, pasy, úvěry

Ne, nejsem věštkyně a ani kartářka a přesto vím, co se bude dít v příštím roce. Ne, nemám to ani z tajných knih kouzel a tajemných věštíren, nýbrž ze zákonů platných pro rok 2011. Tak pozor, noviny číslo 1 ... http://www.youtube.com/watch?v=o7IofjIMm2I&p=27441B357EB0FBC4&playnext=1&index=60

4.11.2010 v 12:33 | Karma článku: 10.98 | Přečteno: 2102 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz