Filozofování s filozofy

Irena Aghová

Společnost: Marcus T. Cicero a jeho odkaz

Čtete rádi antické autory? Možná, že následující článek povzbudí ty, kteří si myslí, že jejich myšlenky a díla nemají naší době co říci. Ale mají. Uvidíte sami.

4.8.2017 v 20:33 | Karma článku: 11.86 | Přečteno: 298 | Diskuse

Irena Aghová

Politika: O spekulací a rozumu

Víte co je nového? To samé, co před týdnem, co včera a co nás zítra opět nemine. Určitě nejzajímavější zpráva bude o tom, jak si bude počínat Evropa za 55 let. O tom tento článek.

19.4.2017 v 13:56 | Karma článku: 10.46 | Přečteno: 364 | Diskuse

Irena Aghová

Antika: O osudech Aristotelových spisů v antice

Aristotéles, jeho filosofie a myšlenky jsou stále živé i v našem 21. století. Následující článek se věnuje jeho životu a osudu jeho spisů v antické době. Ale tím toto téma nekončí. Středověk ho vzkřísil.

29.3.2017 v 13:40 | Karma článku: 16.55 | Přečteno: 492 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Utrpení ze svobody a Sókratův úsměv i pláč

Dávné hlasy k nám zaznívají z rozrůstajících se kořenů naší civilizace a našich kulturních dějin; učí nás, jak dojít k harmonii, svobodě, pravdě, veřejného zájmu, autonomního svědomí a blaženosti, nabízejí nám toho mnoho.

25.3.2017 v 19:35 | Karma článku: 14.56 | Přečteno: 360 | Diskuse

Irena Aghová

Dějiny: Dějiny psané srdcem

Několikrát jsem se doznala až k nekritické lásce k české historii a českým středověkým dějinám umění. Ne tolik k těm oficiálním, z kterých jsem skládávala zkoušky se strachem, že je nebudu schopná udělat ani na potřetí (vždycky byly pravým strašákem studentů na všech typech vysokých škol humanitního zaměření hned vedle latiny a filozofie ), ale k těm dějinám, které byly psané srdcem. Možná se spornou historickou hodnotou, ale plnou fantazie a touhy ukázat krásu, vytvořenou lidským duchem. (Věnováno panu Oulickému).

4.9.2012 v 0:12 | Karma článku: 12.15 | Přečteno: 663 | Diskuse

Irena Aghová

Naše doba: Přichází nová doba, pane Baudyši?

Asi před dvaceti lety mi vysvětloval pan František Patloka, úžasný člověk, co je to Boží soud. Měla jsem o tom velmi zkreslené představy a většině lidem, kteří na taková témata psali, jsem nevěřila. Ani četba knih a zasvěcených úvah nesejmula z mé mysli strach, že lidé před takovým soudem prostě neobstojí. A najednou je to tady ...

23.6.2012 v 11:59 | Karma článku: 14.18 | Přečteno: 1202 |

Irena Aghová

Směry myšlení: Tak trochu polemika, tak trochu optimismus

Interwiew s panem poslancem za ODS Plachým za ODS, které vyšlo v Parlamentních listech s názvem "Naše civilizace zanikne a s ní i tento národ, účtuje poslanec ODS", mne velmi udivil. Proč? Pan poslanec se zamýšlí nad usycháním křesťanských kořenů v Evropě a přirovnává tuto situaci k USA, kde je tedy opravdu situace hodně povážlivá v ohledu sociálního a duchovního života. Nejsem stoupencem jakéhokoliv "malování čertů na zeď" a konečně, příčiny takových problémů, o kterých hovoří Pat Buchanan mají spíš politický a ekonomický charakter, než ideový. Jsem překvapená, že "staré dobré křesťanství" je najednou možnou cestou k nápravě světa, jak tak vyciťuji z obou přiložených článků. Jenomže, možná, že si to málokdo uvědomuje, to není ideologie, kterou je možné jen tak z ničeho nic nastolit a prohlašovat: a od této doby jedeme podle Bible. Podle mého názoru, a to si uvědomuji velmi dobře, jsou lidé natolik bytostně odkloněni od filozofického a morálního základu křesťanství, že návrat k němu bude velmi, velmi těžký. Stát se křesťanem znamená přetavení lidské bytosti a také společnosti. Znamená to pochopení, hluboké pochopení jeho základů, jeho poslání a poselství, i uznání v jeho celém rozměru. A to se neobejde bez obětí, tím nemyslím ztráty na životech, ale lze uvažovat o ztrátě iluzí ze současného světa a pocit nutnosti změnit své postoje. Aby mohlo být přijato, musí se lidé ve své podstatě něčeho vzdát. I když, já věřím, že se to v Evropě může snadno podařit. Protože Evropa (Západ i Východ) je dědicem a dalo by se říci i pokračovatelem těchto hodnot, které ji přinesly civilizaci a kulturu. Až tak hluboce lze o něm přemýšlet, až tak důsledně lze vyhledat jeho přínos.

30.4.2012 v 11:58 | Karma článku: 10.21 | Přečteno: 653 |

Irena Aghová

Filozofie: Péče o duši

Logos jako usebrání, vším prostupující, je v oblasti doxá (zdání) vydán na pospas mínění. Má ovšem také své různé vývojové formy: buď se obratně přesvědčuje o opaku pravdivého (sofistika) anebo se pravdivé bagatelizuje (znehodnocuje, zesměšňuje). Tuto bagatelizaci umějí někteří jedinci důkladné a “shodí” vše, ještě před tím, než by se věc mohla domoci uznání. Kladete si otázku, jak je to možné? Je to možné proto, že sféra doxá připouští kontradikce. Podle Patočky: ” ...velké je zároveň malé, polovina je celkem a celek je polovinou“.

21.2.2012 v 1:12 | Karma článku: 12.43 | Přečteno: 1229 | Diskuse

Irena Aghová

Filozofie: O mýtech a o pojmu „domácí“ a „cizí“

Čtenáři Bible, či díla "Tisíc a jedna noc chápou", jak velkou roli hrál mýtus v dějinách lidstva a že nejde o pouhé pohádky, které můžeme ledabyle házet za hlavu. Uvedla jsem tato dvě díla jako nejmarkantnější příklady mýtů smíšených se soudobou realitou, ještě ke všemu jsou zpracované v mnoha literárních stylech, v nichž se nenápadně vznáší dech filozofie, která nejdříve musí poznat veškeré pojmy, aby je definovala pro další vědy, které se od ní víceméně vzdálí. Řešíme problém střetu "domácího" a "cizího" ve společnosti a tento střet demonstruji na japonském mýtu.

31.1.2012 v 20:33 | Karma článku: 10.43 | Přečteno: 1036 | Diskuse

Irena Aghová

Politika: Přítomnost a budoucnost vyrůstá z minulosti

Četla jsem téměř všechny blogy, které se týkají případu bratří Mašínů a byly v nich vyjádřeny osobní postoje, řekla bych, bytostně procítěné, ať již byly pro oprávněnost jejich postupu provázeného násilím za účelem získání osobní svobody nebo se autoři vyslovovali proti násilí, i za cenu získání momentálního užitku. Ale to je jednoduše řečeno, protože samozřejmě, nebyly vyčerpány všechny důvody k takovému postoji, takže je můžeme pokládat za morální postoj nebo obecně lidský, který nemá žádný filozofický rozměr. Protože jsem chtěla tento článek napsat s přehlednou stručností, aniž bych zabíhala do všech možných filozofických, politických, psychologických, historických, právních, sociologických a konečně i psychiatrických hledisek, nepouštím se do velkých podrobností, jen naznačuji, co mi leží v mysli. Svým způsobem byli pachatelé a svým způsobem oběti doby, které je těžko, bez poctivého studia a rozboru, rozumět.

18.8.2011 v 22:40 | Karma článku: 16.76 | Přečteno: 1166 |

Irena Aghová

Duchovní stav: Otevřené nebe

Nepatřím k lidem, kteří by upřednostňovali jedno myšlení mezi mnohými, protože mám přesvědčení, že vše vychází jedné nepochopitelné a nepojmenované jednoty a my jsme v tuto chvíli, co sedíme u našich PC, jejím tělesným projevením a máme jména. Ale tato harmonie je nám propůjčena pouze na dobu lidského života. Jsem tak zaujatá i pro zen budhismus, budhismus, hinduismus a další duchovní systémy, které se snaží objasnit tajemství a původ inteligence, jež stvořila svět. Dávám přednost Ježíši, protože učil, že násilí se dá přemoci jemností a také učil nehybnosti. Jeho smrt i vzkříšení je vrcholem pravdivosti o životě i království nebeském. Na rozdíl od ostatních náboženství je schopen být přítelem a žít v lidském srdci, v té jeho lepší zóně. Není neosobní, jeho činy a slova jsou v souladu s věčnou harmonií Stvoření a člověk je její součástí i za života i po smrti a proto je naše duše nesmrtelná.

23.7.2011 v 14:22 | Karma článku: 10.89 | Přečteno: 1459 | Diskuse

Irena Aghová

Sedm mudrců: Moudrost druhá - Poslouchej zákony

Napadlo mne, když jsem o poslání této moudrosti přemýšlela, inspirována mnohými událostmi, které se v současnosti dějí a stávají, že nejde jen o zákony pěkně oparagrafované, otištěné ve sbírce zákonů s podpisy v.r. předních představitelů státu, kteří mají právo zákony podepisovat. Myslím si, že moudrost, kterou jsem si vybrala hovoří o úplně jiných zákonech, které dnes lidé nevnímají jako bezprostředně působící a také jako původce příčin a následků, jinak řečeno, to pověstné, oko za oko, zákon příčiny a následku.

1.6.2011 v 23:19 | Karma článku: 10.54 | Přečteno: 1417 | Diskuse

Irena Aghová

Víra: Náboženství se nevyplácí

Dnes byla uveřejněna americká studie, která vyhodnocuje procentuální počet věřících lidí v evropských zemích a staví Česko na první místo v počtu lidí, kteří se nehlásí k náboženské víře. Není to nic překvapujícího...

23.3.2011 v 1:20 | Karma článku: 16.41 | Přečteno: 1815 | Diskuse

Irena Aghová

Řádky: Ateistům ...

Jak jsem několikrát zdůraznila, nejsem člověk, který by se uzavřel do kruhu slepé víry a prosazoval myšlenky, které nejsou buď srozumitelné a tudíž vykladatelné mnoha způsoby anebo mohou zakládat hnízdečka bezpráví a nespravedlnosti. A to se děje i v náboženství, v náboženském myšlení a dokonce i v určitém slova smyslu, ve víře. Není uchopitelná tak docela rozumem a vychází z dávných tradic a zkušeností dávných lidí. Proto, snad proto ji lidé odvrhují a upřednosťňují zákon, vynutitelný státem, lidská práva, garantovaná základním zákonem státu a právní jistotu. Ale ani tyto předpoklady spravedlivé společnosti nebudou nikdy fungovat stoprocentně, protože na to by museli být lidé uvědomělí, zodpovědní, mravní a cílevědomí. A to můžeme očekávat od jednotlivců, které se mohou stát na krátkou dobu majáky společenského hnutí, ale nikdy ne od společnosti, pokud nebude ovšem vážně ohrožena její existence, aby se semkla k rozhodnému kroku netrpět bezpráví, násilí, demagogii a nemravnost. A tou nemravností rozumím například i projevy cíleného pragmatismu, který jde pouze za svým cílem, bez ohledu na skutečnosti, které jsou vázány zase jen na lidi. Na jejich vůli a schopnosti něco změnit. A tak se zdá, že svět je stále stejný a nenapravitelný a dokonce mám pocit, že ho napravují čas od času události, nikoliv lidská vůle.

8.3.2011 v 21:35 | Karma článku: 12.40 | Přečteno: 1128 | Diskuse

Irena Aghová

Devět bran: Kde je problém?

Myslíte si, že někteří lidé přestali uznávat hodnoty, na kterých se lidstvo dohodlo přijetím náboženských i světských formulacích o tom, co je mravné a co z toho je hodno zavést do zákona jako žádoucí nebo vynutelné státem? Případ Dominika mluví za mnohé jiné další tragedie, kterým předcházelo násilí, zneuctění, znásilnění, bití a mučení. V rodinách, které žijí mezi námi. A chování lidí, kteří by měli chránit takové nešťastné oběti, je nepochopitelné. Jde jen o lhostejnost anebo nedostatek znalosti či uvědomělosti anebo také vůle takové lidi chránit, protože jsou prostě lidskými bytostmi, dále občany, které jinak chrání zákony?

2.3.2011 v 22:12 | Karma článku: 14.28 | Přečteno: 1657 | Diskuse

Irena Aghová

Indie: Podmínky pro vznik jedinečné filozofie

Často se vynořila otázka, zda a do jaké míry přejímalo indické myšlení své ideje z cizích zdrojů, např.řeckých. Některé názory, přednesené indickými mysliteli, podobají se určitým naukám rozvinutým ve starém 1Recku natolik, že každý, kdo chce zdiskreditovat ten či onen myšlenkový systém, může tak snadno učinit. Sledování otázky po přejímání idejí je zcela zbytečné ...

2.2.2011 v 0:00 | Karma článku: 12.43 | Přečteno: 1205 | Diskuse

Irena Aghová

Filozofie: Cesty k přijetí křesťanství

Když člověk studuje filozofické nauky a náboženské nauky, najednou si začne klást naléhavé otázky, které ho znervózní: vyčerpal už nás svět, v kterém žijeme veškeré motivace pro touhu po něčem vyšším anebo k tomu stále směřuje, nenaplněný a nenasycen? Čím je živen po duchovní stránce a čím je duchovno naplňováno? Tenduje člověk spíše zase k reálnu a chce s ním být v souladu v nekonečném zápasu a nebo se uchýlí zpět k mystickému proudu, v němž najde jistotu a blaženost? Myslím, že v tomto světě, plném rozporů a nejistot je tato otázka opět fundamentální.

8.1.2011 v 0:15 | Karma článku: 9.43 | Přečteno: 1188 | Diskuse

Irena Aghová

Etika: Život je boj o život - osobní úvaha

Nepopírám, že jsem věřící člověk, ale dlouhodobé studium nejrůznějších systémů mne odradilo do některého z nich osobně patřit. Bibli jsem podrobně studovala a věřím, že lidé, kteří se uvázali na celý život k plnění všech požadavků víry, které na ně klade Písmo ho skutečně svým životem a skutky naplňují. Protože pokud to tak není, nebo jen z poloviny věří a něco vyznávají bez naplňovaní víry skutky, pak jsou na tom hůř, než ateisté, kteří důvěřují rozumu a ve svém životě postupně přijímali etické hodnoty. Což znamená také zábrany páchat činy, které poškozují druhé lidi a jejich zájmy.

22.11.2010 v 4:41 | Karma článku: 13.23 | Přečteno: 2591 | Diskuse

Irena Aghová

Se slavnými v posteli Část 10 Platónovy ideje

Dostáváme se nyní k tématu, který bude jistě zajímavý v kontextu s dalšími filozofickými proudy ve starém Řecku a později i v nejranějším křesťanství. Platón - po Aristotelovi nejvýznamnější filozof starého Řecka a filozofie i v pozdějších dobách. I dnes čerpáme z jeho studnice moudrosti a učení ...

20.11.2010 v 17:17 | Karma článku: 10.17 | Přečteno: 1316 | Diskuse

Irena Aghová

Se slavnými v posteli. Část 9 Noční obrazy

Staří Řekové se zabývali sny. Představitelem tohoto směru byl Artemidóros, který napsal významné dílo Snář. Zabývá se různými druhy snů a také sny sexuálními ...

19.11.2010 v 20:28 | Karma článku: 9.86 | Přečteno: 1478 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz