Paragrafy

Irena Aghová

Společnost: Právo a řád po volbách

<p>Musím zkonstatovat s velkým potěšením, že politici v předvolebním čase ukazují svou vlídnou tvář. Český volič je zkušený a mazaný, stejně jako oni a přemýšlí, protože chce o něco ještě navíc, než jsou samozřejmé věci.</p>

26.9.2017 v 13:38 | Karma článku: 6.71 | Přečteno: 209 | Diskuse

Irena Aghová

Právo: Právní úprava důchodů od 1.1. 2017

Zajímá vás nový systém valorizace důchodů? V tomto článku se dočtete podrobnosti o systému valorizace. Tento článek je informativní, přednost má zákon a rozhodnutí příslušného správního úřadu.

25.7.2016 v 9:20 | Karma článku: 21.99 | Přečteno: 8862 | Diskuse

Irena Aghová

Stát a majetek: Psi štěkají a karavana jede dál

Čekala jsem na konec rozpravy poslanecké sněmovny o církevních restitucích a skutečně, ať se na mne nikdo nezlobí (a nestojím výhradně na ničí straně), argumenty ze strany opozice byly ne slabou kávou, ale hruškovým odvarem. Ministr Kalousek, ať si o něm každý myslí co chce, tuto záležitost vyhrál na celé čáře, neslyšela jsem po celou dobu žádnou fundovanou řeč, proč církvi majetek nevracet. Poslankyně Klasnová chtěla předčítat Bibli, v rámci obstrukce. K čemu by to dobré, když odluka státu od církve není ničím jiným než právním aktem a ani chystaný projev o církevních dějinách, který byl paní Miroslavou Němcovou přerušen, nemohl být k věci. Myslím, že si nikdo z opozice nedal tu práci, aby si tuto záležitost, která není ničím jiným, než právním aktem, nikoliv vztahem k církvi, nikoliv osobním vnímáním církve, nikoliv nechuti akceptovat náboženství, který má provést majetkoprávní vypořádání v rámci vlastnických vztahů, propracoval. Není to ani výhradně politickou záležitostí, ale záležitostí zcela nutnou pro další nakládání majetku obcí a státu.

14.7.2012 v 10:34 | Karma článku: 16.28 | Přečteno: 1200 | Diskuse

Irena Aghová

Církevní dějiny a dokumenty : Unam sanctam a otázky neomylnosti

Unam sanctam byla bula, vydaná v roce 1302 papežem Bonifácem VIII., která stanoví zásadu nadřazenosti moci duchovní nad mocí světskou. Unam sanctam byla bula, vydaná v roce 1302 papežem Bonifácem VIII., která stanoví zásadu nadřazenosti moci duchovní nad mocí světskou. Hrála významnou roli v papežově boji s francouzský králem Filipem IV. Sličným. V bule „Unam sanctam" formuloval ne novou, ale veskrze době poplatnou nauku o dvou mečích v papežově ruce, o duchovním a světském, z nichž jeden je prý nesen od církve, druhý pro církev. Jeho srážka s francouzským králem Filipem Sličným a jeho zajetí královými emisary v Anagni 7. září 1303 tvořily předehru k nové epoše papežství, „k avignonskému vyhnanství". Stín Bonifáce VIII. ležel také na koncilu, který jeho druhý nástupce Klement V. svolal 12. srpna 1308 z Poitiers, kde se setkal s Filipem Sličným, do Vienne, města na Rhôně. Jako předměty porady svolávací bula jmenovala záležitost templářského řádu, otázky víry, reformu církve a znovuzískání Svaté země. Tento stručný článek vznikl na základě diskuse u článku Lenky Douškové: Různé víry se vždy nesnášely a jiné to nebude. Nyní jde o problém nadřazenosti církve nad mocí světskou a otázky neomylnosti papeže. To jsou otázky, které mohou být zajímavé pro některé lidi, kteří se běžně nesetkávají s církevními dějinami a dokumenty i konečně i kakonickým právem, které však nenáleží k pramenům platného práva.

7.7.2012 v 9:58 | Karma článku: 8.78 | Přečteno: 639 | Diskuse

Irena Aghová

Paragrafy: Pojistné pro OSVČ a zaměstnance

Nahlédněme do několika informací, které vám nyní předkládám s tím, že pokud byste potřebovali přesnější výklad, tak ten vám podá k vašemu případu příslušný orgán.

15.2.2012 v 14:50 | Karma článku: 13.49 | Přečteno: 2124 | Diskuse

Irena Aghová

Právo: Předčasný důchod – jeho klady a zápory

Při odchodu do předčasného důchodu pamatujte na to, že předčasný důchod je trvale krácený důchod. Při dosažení důchodového věku se důchod nepřepočítává. V důchodovém věku můžete mít jakýkoliv příjem. Tedy, můžete současně pobírat starobní důchod a mzdu ze zaměstnání a pro pracující starobní důchodce neexistují žádná omezení. U předčasného důchodu je to však jinak. V letošním roce jsou podmínky přísnější než v minulosti. V předčasném důchodu navíc nesmí být až do dosažení důchodového věku výdělečná činnost, ze které se platí sociální pojištění. Jakmile však, jako předčasný důchodce, dosáhnete řádného důchodového věku (záleží na roku narození), tak již jsou možnosti přivýdělku v důchodu neomezené.

15.2.2012 v 4:54 | Karma článku: 14.54 | Přečteno: 1560 | Diskuse

Irena Aghová

Soudní řízení: Hlavní zásady občanského soudního řízení

V občanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádějí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně; dbají přitom, aby nedocházelo k porušování práv a právem chráněných zájmů fyzických a právnických osob a aby práv nebylo zneužíváno na úkor těchto osob.

11.2.2012 v 10:27 | Karma článku: 15.57 | Přečteno: 6461 |

Irena Aghová

Správní řízení soudní: Kasační stížnost

Kasační stížnost je definována podle § 102 soudního správního řádu takto : Kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení (dále jen "stěžovatel") domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Kasační stížnost je přípustná proti každému takovému rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak.

10.2.2012 v 19:17 | Karma článku: 12.32 | Přečteno: 2734 |

Irena Aghová

Trestní oznámení by nemělo předcházet urovnání problému

Jak by každý člověk mohl očekávat a právem, svoboda slova a projevu by měla být využívána ke kultivovanému sdělení originálních myšlenek, které nemusí být však v souladu s obecným úsudkem o věci, o kterou se jedná, aniž by byl člověk stíhán a pronásledován. A to z důvodu, že podle trestního práva může být obsah takového sdělení jednou ze skutkových podstat trestního jednání, chování a konání. A tam i v současné době patří veškeré ideologie, které nejsou v souladu s ústavou a právním řádem. Je to věc křehká, velmi delikátní, demokracie má široce rozepjatá křídla a přesto musí unést všechno, co ještě lze posuzovat jako projev svobody vůle, slova, projevu a svědomí. Dalším problémem jsou soukromoprávní vztahy, regulované občanským zákoníkem, kde také často padají trestní oznámení, i když se tyto záležitosti, pokud nejsou součástí trestného činu, se řeší přestupkovým řízením a nebo řízením občanskoprávním.

26.12.2011 v 15:01 | Karma článku: 14.58 | Přečteno: 1793 | Diskuse

Irena Aghová

Změna ve zdanění plošných staveb od 1.1.2012 a DPH ve stavebnictví

Změna ve zdanění plošných staveb od 1. 1. 2012 platí pouze pro pozemky evidované v katastru nemovitostí jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, neplatí tak např. pro chodník na pozemku evidovaném jako zahrada. Na stavební firmy a developery čeká od začátku roku 2012 změna pravidel při placení daně z přidané hodnoty. Objednatelé stavebních a montážních prací, kteří jsou plátci daně, budou muset v rámci takzvaného přenesení daňové povinnosti nově DPH přiznat a zaplatit. Stát se snaží novým opatřením zabránit daňovým únikům.

23.12.2011 v 5:48 | Karma článku: 11.03 | Přečteno: 2695 | Diskuse

Irena Aghová

Novela o DPH a o změně dalších zákonů

Novela zákona o DPH vyšla ve Sbírce zákonů dne 6. prosince 2011 pod číslem 370/2011 Sb. Ve stejný den vychází ve Sbírce i novela zákoníku práce, zákon č. 365/2011 Sb. či zákon o zaměstnanosti, zákon č. 367/2011 Sb. a také zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí zákon č. 364/2011 Sb., o kterém jsme si povídali včera. Následující předpisy souvisí se změnou zákona o dani z přidané hodnoty a mění následující zákony ...

6.12.2011 v 21:08 | Karma článku: 11.24 | Přečteno: 1572 | Diskuse

Irena Aghová

R-zákony: Druhá část zdravotnícké reformy a sociální reformy

Prezident republiky podepsal následující zákony. První skupina se týká 2. části zdravotnické reformy a druhá pak sociální reformy.

30.11.2011 v 1:55 | Karma článku: 10.41 | Přečteno: 989 | Diskuse

Irena Aghová

Novela: Novela zákona o zdravotním pojištění již od 1.12. 2011

Zákon 298/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 48/1998 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony s účinností od 1. prosince 2011. Tedy podrobněji: Novela, kterou se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

25.11.2011 v 2:56 | Karma článku: 10.69 | Přečteno: 2682 | Diskuse

Irena Aghová

Nový občanský zákoník: Rodinné právo - část 1

Rodinné právo bude zahrnuto do paragrafového znění občanského zákoníku. Základní teze rodinného práva uvádím nyní proto, že na nich je postavena jeho celá koncepce, která bude ovšem rozvedena v jednotlivých paragrafech.

16.11.2011 v 19:35 | Karma článku: 11.22 | Přečteno: 1493 | Diskuse

Irena Aghová

Nový občanský zákoník: Vlastnické právo

Nové znění občanského zákoníku se vrací ke správné systematice, odstraňuje problematická místa současné úpravy a doplňuje některé praktické a užitečné instituty. Změny však nejsou nijak samoúčelné a tam, kde stávající úprava praktickým potřebám vyhovuje, dochází k jejímu převzetí či k pouhému upřesnění a vylepšení. Zvu váš k dalšímu dílu miniseriálu o změnách v novém občanském zákoníku, tentokrát v oblasti vlastnických práv.

15.11.2011 v 18:35 | Karma článku: 12.33 | Přečteno: 2848 | Diskuse

Irena Aghová

Předpisy: Jak se vyhnout malérům

Je třeba vnímat, že státní úřady jsou kompetentní k vymáhání plnění povinností, ať se to někomu líbí nebo nelíbí a to platí pro lidi, kteří mají k úřadům negativní postoj a domnívají se, že to stačí k tomu, aby je ignorovali. A plnění povinností vůči státním úřadům je neoddiskutovatelné, i když lidé by je rádi obcházeli anebo všelijak chytračili. Pokud byly kdy úřady benevoletní a při vírali možná někde oči, v současné době nemůže být o benevolenci řeči a po těch, kteří neprojevují ochotu komunikovat, tvrdě zasáhnou.

14.11.2011 v 10:13 | Karma článku: 11.39 | Přečteno: 964 | Diskuse

Irena Aghová

Stručný přehled změn zákoníku práce pro rok 2012

Tento stručný přehled změn zákoníku práce pro rok 2012 slouží k informaci a jistě, že o navrhovaných změnách dojde ještě k diskusi.

11.11.2011 v 3:41 | Karma článku: 17.57 | Přečteno: 8158 | Diskuse

Irena Aghová

Manželství po druhé: Ve hře je firma

Vypořádání SJM přináší mnoho variací a různých skutkových okolností jednotlivých případů. Než bude o věci rozhodovat soud, měli by manželé rozumně projednat všechny záležitosti, týkající se jejich majetku a s pomocí i odbornou radou se s s rozdělením majetku vypořádat a k rozvodu pak přistoupit již s hotovou věcí. Tento článek není právním poradenstvím, je pouize informativní a je třeba takové případy řešit případ od případu, protože vždy je situace jiná, má svá specifika, které se musí posuzovat vzhledem k aktuální situaci. Text spíš slouží k tomu, aby si případní čtenáři uvědomili problematiku a pokud mají podobné problémy, měli by se sejít s právníkem, který je specializován na tento obor a sami svou situaci zvážili.

10.11.2011 v 0:00 | Karma článku: 10.64 | Přečteno: 2050 | Diskuse

Irena Aghová

Zákony: Změna nemocenské a jiné novinky

Poslanci poslali 24.10. 2011 do závěrečného schvalování předlohu, která mění pravidla nemocenské.Koaliční Věci veřejné váhají s podporou vládního návrhu daňové reformy. Dále prý budou usilovat o zachování daňového zvýhodnění stravenek. To ale odmítl sněmovní rozpočtový výbor.

27.10.2011 v 19:23 | Karma článku: 13.68 | Přečteno: 1477 | Diskuse

Irena Aghová

Zákony: Ze Senátu zpět do Sněmovny

Zákony vládní důchodové reformy se nyní vracejí do sněmovny. Senát je odmítl. Pokud dolní komora jeho veto přehlasuje, dostane normy k podpisu prezident.Senát pravděpodobně schválí vládní novelu obchodního zákoníku, která kromě jiného umožní souběh funkcí ve firmách v případech, kdy lidé působí jako statutární orgán firmy a stejnou činnost vykonávají i jako zaměstnanci.Senát asi i hlasy opozice schválí vládě novelu, která má zdvojnásobit ze současných 500 korun poplatek za zápis do katastru nemovitostí. V Odkazu najdete webové stránky na Ministerstvo sociálních věcí a práce.

21.10.2011 v 2:08 | Karma článku: 8.87 | Přečteno: 753 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz