Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Čtu si v bibli a přemýšlím

Irena Aghová

Poslední dny Ježíšovy: Část 3 - Jidáš, Pilát

Co asi dělal Jidáš po dobu, kdy Ježíš s učedníky mířil do Getsemanské zahrady v těch nočních hodinách? Jak věděl, kde je najde?

31.8.2012 v 21:23 | Karma článku: 12.01 | Přečteno: 938 | Diskuse

Irena Aghová

Poslední dny Ježíšovy: Část 2 - Kaifáš

Pokračujme. V prvním díle tohoto seriálu jsme se dozvěděli, jak fungoval židovský soud a o svědectvích proti Ježíši, která padla. Tento seriál článků vznikl na základě odborné i populární literatury, která pracuje s tématem zajímavým způsobem, udržujíc si soulad s Evangeliemi.I když je příběh naplněn symboly a tajemstvími, které hned neodpoví na otázku - proč? - pro člověka, který není pro náboženský výklad nebo církevní výklad (protože to tak chtěl Bůh, aby nám život věčný dal, tak svého jediného syna obětoval ...), může mít i zcela lidský rozměr- tady a teď - pro každého, kdo něčím zvláštním v životě prochází.

27.8.2012 v 0:00 | Karma článku: 13.55 | Přečteno: 1017 | Diskuse

Irena Aghová

Poslední dny Ježíšovy: Část 1 - Noc před zatčením a průběh soudu

Možná, že jde o marný pokus proniknout do klubka záhadných jednání a konání soudobých protagonistů tohoto příběhu, který se stal zajímavou inspirací pro přemýšlení. Ježíš z Nazaretu, syn tesařův, Galilejec, rabbi, podle víry Pán a Spasitel, (Bůh, který vzal na sebe plné lidství, aby zakoušel všechno, co zakouší člověk, vzal na sebe lidský osud, aby ho pak vykoupil svým životem v utrpení a tak naplnil všechno, co o něm zvěstovali proroci. Třetího dne vstal z mrtvých a čtyřicet dní pak pobýval ještě na zemi, než vstoupil na nebesa, aby se zjevoval různým lidem, s kterými promlouval, i když ho hned nepoznali a svým učedníkům dal moc dál šířít evangelium a křít lidi ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého).

26.8.2012 v 2:08 | Karma článku: 16.03 | Přečteno: 1202 | Diskuse

Irena Aghová

Bible: Postoje se různí, pravdu mají všichni

Z posledního článku, který pan blogger Vereš uveřejnil, jsem si uvědomila, že je potřeba se zamyslet nad lidmi, kteří se vyslovují proti všemu, co je spojeno s náboženstvím. Co přinášejí do vědomí lidí, kteří buď vyznávají víru nebo ji prostě jen ctí a chápou? Že by se měli za ni stavět, protože všechno to, co je spojeno s křesťanstvím u nich představuje význam kultury a civilizace. Nikdo z nich neumí říci svou představu, co by bylo poté, kdyby se tohoto dlouhodobého a složitého vývoje úplně zřekli, stejně jako ti, kteří vyznávají rozum a vědecké výsledky, vycházející z intelektu lidí, si neumí představit, že by podlehli starodávným mýtům a legendám, tak těžko prokazatelným a tak těžko přijatelným. Byl by snad zaručen vyšší pokrok? Začali by lidé jasněji myslet? Byli by spravedlivější, slušnější, chytřejší, lepší, morálnější?

17.7.2012 v 3:52 | Karma článku: 15.17 | Přečteno: 946 |

Irena Aghová

Organizace římskokatolické církve

Dnes jsem četla v Parlamentních listech, že paní spisovatelka Jana Procházková podala trestní oznámení na prezidenta a premiéra z vlastizrady za zaprodávání části území ČR Vatikánu. Jsem z toho čím dál víc zmatenější. I když se mi tedy moc nezamlouvá, jak byly tyto majetkové záležitosti organizované a co z toho všeho pošlo za hrůzy, přeci jenom jsem na vážkách, zda ctněná paní spisovatelka má dostatečný přehled o tom, co je církev, jak je organizovaná a komu se vlastně vrací majetek. Předkládám Vám, vážení čtenáři, nejdůležitější body organizace ŘKC, jak jsem je je sestavila pomocí kanonického práva a dalších relevantních platných pramenů pro informaci. Kanonickým právem se řídí církev, nikoliv i stát. Ale jak poznáte z textu, církev se také řídí zákony České republiky.

10.7.2012 v 1:00 | Karma článku: 10.38 | Přečteno: 967 | Diskuse

Irena Aghová

Vladaři a otroci: Ať žije král Šalamoun!

Po králi Davidovi nastupuje na izraelský trůn podivuhodná osobnost, o které stojí za to přemýšlet. Zatímco král David hřešil z "neukontrolovatelné vášně", král Šalamoun z "neukontrolovatelné moudrosti". A protože tito dva panovníci s takovými výsadami (David pomazaný Hospodinem, Šalamoun "hovořil" s Hospodinem přímo), dva muži, kteří, bez valného přehánění, předurčili spíš svými chybami, dalekou budoucnost, jsou ponaučením i pro dnešek. Po jejich velkých snech, ohromné moci a válečných úspěších nezbylo téměř nic, co bychom mohli ohmatat, uvidět, uchopit. A tak nám zbyly jen biblické příběhy a samozřejmě výklady předních českých a světových historiků a specialistů na biblické dějiny, které však hledí na tyto panovníky kriticky a do budoucnosti vysílají signály, které jsou i dnes vnímavým lidem srozumitelné. A tak se z velkých panovníků stávají nakonec otroci svého díla, které je nakonec přemoženo, zničeno nebo dokonce je i prostředkem budoucích konfliktů, i duchovních inspirací, jak tomu bylo u Chrámu, který postavil král Šalamoun.

8.7.2012 v 12:50 | Karma článku: 14.80 | Přečteno: 1477 |

Irena Aghová

Vladaři a otroci: David králem - Příběh třetí

Bylo to jen krátké období klidu, kdy si David popřál romantiky. Přišel do Páránské stepi a požádal, prostřednictvím svých lidí, bohatého hospodáře Nábala o potraviny pro svůj doprovod. Ale byl hrubě odbyt! " Proč bych dával potraviny, když vás neznám, ani nevím odkud jste a odkud přicházíte," řekl ostře. Ale Abigajil vyšla Davidovi vstříc a přináší skupině pohoštění. Nábala z toho trefí mrtvice a Abigajil se vdá za příštího krále Izraeele. A Saul je opět Davidovi v patách ...

1.7.2012 v 8:13 | Karma článku: 11.04 | Přečteno: 908 |

Irena Aghová

Vladaři a otroci: O modlách a zhroucených hodnotách - Intermezzo

Tak, trochu jsme se proběhli s Davidem a s králem Saulem po zemi zaslíbené, bylo to hodně napínavé. Ale než si David vezme svou hodnou a štědrou ženu, než dosedne jako král na trůn, povězme si něco o druhém bodu Sinajské smlouvy, který je, ať se nám to líbí nebo nelíbí, stále aktuální. A jak! A bude, pro krále Davida i krále Šalamouna, tvrdým ponaučením. Možná, že z toho, co se v tomto článku dočtete, můžete zjistit, že se v podstatě na některých věcech nic nemění v příčině a následku. Ale je velmi důležíté, že si tyto věci mnoho lidí uvědomuje, i když je nepojmenovává podobně, jako starověcí myslitelé dávného Izraele, vzpomeňme na starověké Řeky, Římany i Horské kázání. A to patří k naší kultuře!

30.6.2012 v 14:46 | Karma článku: 13.46 | Přečteno: 832 |

Irena Aghová

Vladaři a otroci: David na útěku - Příběh druhý

Prchající David se zastavil u nic netušícícho kněze Achimeleka, který ho pohostil. A dokonce mu vydal i Goliášův meč, který měl ukrytý ve svatyni ...

29.6.2012 v 22:25 | Karma článku: 10.34 | Přečteno: 846 |

Irena Aghová

Vladaři a otroci:O Davidovi, synu Jišaje Betlémského - Příběh první

Když kněz Samuel se vydal, na Boží příkaz, s olejem, kterým měl pomazat nového krále ve městě Betlémě,nevěděl, který z osmi synů Jíšaje Betlémského se má stát tím pomazaným. A kněz tušil, že žádný z nich není tím vyvoleným. Osmý syn Jišaje Betlémského pásl ovce. Povolal tedy toho malého, ryšavého kluka, pomazal ho na krále Izraelského. A tak, Davidovi a Saulovi je souzeno se setkat tváří v tvář. Někdo totiž poradil trudnomyslnému Saulovi, aby si pozval harfeníka. Přišel malý David. A od této chvíle na Saula padá dvojnásobný stín. I když Samuel i David byli skuteční Saulovi přátelé, přece se nakonec zášť zklamaného Saula obrátí proti Davidovi ...

29.6.2012 v 16:14 | Karma článku: 11.65 | Přečteno: 839 |

Irena Aghová

Svátky: Proč často lidé neslaví velikonoce?

V tisku se někteří diví, že velikonoce se neslaví se stejnou aktivitou jako vánoce. Lidé je chápou většinou jako svátky jara a nikoliv jako náboženský svátek. Odrazuje je snad krutost a zrada a následné utrpení Ježíše Nazaretského? Neumí se vyrovnat s následným vyvýšením Syna Božího na kříži, pohřeb a zmrtvýchvstání, s kterým se nedokáží vyrovnat rozumem a dokonce ani vírou? Ano, velikonoce připomínají velmi smutný příběh smrti nevinného člověka a všechny okolnosti, které k němu vedly. Dříve i já jsem se nedokázala k příběhu přiblížit, aniž bych necítila hrůzu a ošklivost celého příběhu uprostřed jara, když všechno kvete, voní a příroda se ohlašuje slavnostně ptačím zpěvem ...

8.4.2012 v 11:41 | Karma článku: 16.32 | Přečteno: 1351 |

Irena Aghová

Zamyšlení: Ježíšova matka Marie

Ježíš Nazaretský, jako historická osoba, má svůj životní příběh. Do toho příběhu patří i jeho rodiče. Josef a Marie. Nyní však o Marii. Představte si chudé děvče, které žije v tehdejším Nazaretu se svou matkou. Legenda o početí je jednou z nejdojímavějších, kterou se začíná její dramatický osud a tragické mateřství. Ona byla vyvolena, bez toho, aniž by tušila další záměr, nemohla svůj osud ovlivnit a konečně ani odmítnout. A tak - jen sledovala cestu svého syna Ježíše, který ji byl propůjčen, aby mohl jako člověk splnit své poslání na zemi, ale ona nemohla být ušetřena jediné své "odměny", že jejím "srdcem pronikne meč."

1.4.2012 v 15:33 | Karma článku: 21.85 | Přečteno: 1246 |

Irena Aghová

Zamyšlení: Jidášovo stigma

S blížícími se velikonocemi mám nedolatelnou touhu vzpomínat na dětství. Kromě toho, že přicházelo jaro a konečně se člověk zbavil kabátů a svetrů a mohl vyběhnout do vysluněného rána. Oslnivé slunce zalévalo kopce i údolíčka, a člověku bylo zase tak lehko - nedaleko zavoněla řeka. Už je to krůček k opravdovému jaru. I když může ještě být chladno. Před velikonocemi se gruntoval dům, dvůr, upravovala se zahrada, uklízela se veranda, protože pokud se počasí vyvede, všechny návštěvy budou sedět v ratanových křesílkách u stolků, na které se bude podávat pohoštění. Dělala se piškotová roláda, vaječný předkrm, pudingové poháry, ořechové řezy, chlebíčky, ale na co jsem se nejvíc těšila, byly jidáše s mandlemi a rozinkami ...

27.3.2012 v 23:31 | Karma článku: 12.62 | Přečteno: 906 |

Irena Aghová

Velikonoce 2012: Trochu zamyšlení před Velikonocemi

Velikonoční svátky jsou svátky jara a také jsou časem, kdy si připomínáme ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, Pána a Spasitele. V letošním roce připadne velikonoční pondělí na 9. 4. 2012. Prodloužený velikonoční víkend tedy vychází na 7. - 9. dubna.

20.3.2012 v 12:41 | Karma článku: 17.28 | Přečteno: 1341 |

Irena Aghová

Úvaha: Pro co zemřel Ježíš

S okolnostmi života, práce a smrti Ježíš z Nazaretu, tedy historického Ježíše, se váže mnoho mýtů i historických skutečností. Můžeme si položit otázky z nejrůznějších oborů, abychom došli k závěru, že v každém z nás se tyto skutečnosti promítají, ať si je připouštíme či nikoliv. A podle našich zkušeností jsme schopni pokládat na misky vah tíhu našich skutků a lehkost našich myšlenek. Neobjevíme ani jednu myšlenku, která by nás nabádala k přehnané askezi, smutku, k beznaději a nenávisti vůči komukoliv. Je to podnět k tomu, abychom vážili a měřili naše svědomí a směřovali k cíli být dokonalými lidmi, což je samozřejmý předpoklad. Je k tomu dána i jedinečná šance v jednoduchých návodech, které jsou tak obtížně realizovatelné v našem profánním světě, naplněném žádostmi, závislostmi a konkurečním bojem. A proto se zamýšlíme nad tím, co je štěstí a známe jen ty problesky pocitů, které při bližším zkoumání, vycházejí z nám neznámých příčin. Jde tyto krásné pocity prodloužit? A jaké by to bylo, kdyby stále trvaly? Nikdo nás nezavazuje k utrpení, a tak k němu dobrovolně směřujeme. Je to tajemství, které je v nás, je to cesta před Golgotou ...

26.2.2012 v 2:23 | Karma článku: 13.96 | Přečteno: 1437 | Diskuse

Irena Aghová

Bible: Povídání o proroku Eliášovi

Co vyjadřuje pojem Dějiny spásy: Bůh se zapojuje do dějin lidí. V důsledku toho je Jeho Jméno neoddělitelně spojeno se jmény praotců. A prorok Eliáš vyslovuje Jeho Jméno proto, aby se Bůh rozpomněl a projevil svou věrnost. A také proto, aby Izrael uslyšel, že je volán jménem a nalezl tak svou věrnost.Příběh o Eliášovi najdeme v osmé kapitole první knihy Královské.

11.2.2012 v 0:43 | Karma článku: 15.63 | Přečteno: 1753 |

Irena Aghová

Z církevních dějin: 2 - První křesťanské obce, apologeté a otcové

Nyní vás zvu do doby, kdy vznikla a pracovala první Jeruzalémská křesťanská obec a začíná krutým pronásledováním křesťanů i rozkolem mezi křesťany a židy. Nahlédněme i do zajímavých prací apologetů a církveních otců, kteří čelili bludům.

5.2.2012 v 0:29 | Karma článku: 13.04 | Přečteno: 1251 |

Irena Aghová

Ježíš: Ještě jednou o apoštolech ...

"Apoštol" je někdo, kdo je někam poslán s plnou mocí. Vyslanec. Znáte přeci výraz "apostila", který se dodnes používá pro doložku, která nahrazuje superlegalizaci. Apoštol je tedy víc, než zástupce, víc než mandant. A zůstaňme ještě v oblasti práva, abychom si ujasnili, že pojmem apoštol byl rozuměn zvláštní právní vztah, přesně vymezený, který měl hluboké kořeny ve starém orientálním právu poselském. Rabíni označovali tímto výrazem ty, které synedrion vysílalo z Jeruzaléma k židům do diaspory a tito měli mnoho úkolů. Sestavovali kalendář, shromažďovali dary, navštěvovali místní obce, jmenovali učitele a hlavně upevňovali vztahy mezi diasporou a Palestinou. Ale, nyní pozor. Nikdy však nebyli nazýváni "vyslanci" ti, kdo byli pověřeni získávat proselyty. A to si pamatujme, protože hodně pochopíme v následujícím příběhu o Ježíšových mužích. Když si totiž Ježíš vyvolil Dvanáct za své apoštoly, nebyli to rozhodně jeho poslové a ani hlasatelé jěho učení, ale podle starého práva - jeho právní a osobní zástupci. http://www.youtube.com/watch?v=63cE8t_riAo&feature=related

9.11.2011 v 0:00 | Karma článku: 9.84 | Přečteno: 1466 | Diskuse

Irena Aghová

Ježíš: A ty Betléme, Efrata maličký jsi mezi tisíci ...

Vyšla hvězda, v den kdy se narodil Ježíš? Tento článek v žádném případě nepředchází Štědrému dni, kdy podle zvyklostí slavíme narození Ježíše, ale spíš se snaží předejít spekulacím o to, jak to s tou hvězdou bylo ...

7.11.2011 v 14:53 | Karma článku: 11.43 | Přečteno: 1044 | Diskuse

Irena Aghová

Ježíš: Proč nerozumíte tomuto času?

Čím více se nořím do studia křesťanských nauk, tím jsem více překvapenější a nechci udělat žádný zbrklý závěr o Ježíšově působení na zemi. Těch výkladů a postojů k Ježíši je hodně a jistě, že nejsem sama, která si potřebuje udělat jasno v jeho učení, třeba i v pocitu, že je složeno z několika rovin, podle možnosti chápání jeho slov a činů, kdy používá pouze mlčení nebo gesta. Stále se přidržuji prvotního pramene, a to jsou evangelia. Kritická teologie sice rozebírá možnosti vrstvení a doplňování jeho příběhu až po jeho smrti a má i jiné dedukce, které jsou neméně zajímavé a i závažné, ale já si uvědomuji jedno: Ježíš byl ve svém čase daleko ve větší výhodě, než my, co se týká chápaní a výkladu Tóry. Pro něho byla Tóra daleko přirozenější a autentičtější základnou uvažování v jeho době a čase, než je pro nás v naší době i v čase, protože jí nepřetržitě žil a praktikoval jako příslušník svého národa, jako věřící Žid a jako muž v určitém postavení v tehdejší společnosti. Ráda bych se vyhnula teologickým způsobům nahlížení na Ježíše, protože mé osobní uvažování o něm má trochu jiný záměr. Poodhalit, co říká dějinám a potažmo i naší době. Omlouvám se všem předem, pokud bych se dotkla jejich náboženského cítění, není to mým záměrem, moje hledání je stejně úpřimné a čisté, jako víra, kterou sdílím ve všech jejích rovinách.

5.11.2011 v 10:52 | Karma článku: 12.95 | Přečteno: 978 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.