Čtenářský deník

Irena Aghová

Čtenářský deník: Knihy, které zavál čas

Nedávno se mi dostaly do ruky knihy, které byly psány po první světové válce a pojednávaly o poezii Orientu. Napsal je český autor, který zkoumal orientální poezii a i prostředí, v které vznikala, jsou v ní zachyceny zajímavé zvyklosti světa, který téměř, po druhé světové válce, přestal existovat. Ale kulturní dědictví je zachováno. V tomto článku se i dozvíte o životě a díle zajímavého spisovatele, cestovatele, vědce, badatele Dr. Aloise Musila (1886/1944). Ti, kteří se zabývají orientalistikou, biblistikou a historií, by si jistě měli takové knihy přečíst. Pokud ovšem jsou ještě k dostání ...

22.6.2011 v 22:37 | Karma článku: 10.55 | Přečteno: 1446 | Diskuse

Irena Aghová

Knihy: Nakladatelství Akademia

Dobrý počin vzešel z nakladatelství Akademia. Nabízí opravdu hodnotné knihy a bude zřejmě v nabídkách pokračovat. Zdá se, že e-knihy budou skutečně užitečné pro zájemce dobré české literaury a i pro ty, kteří si již opatřili čtečky ... http://www.academia.cz/. Také si přečtěte: http://technet.idnes.cz/dnes-vychazi-prvni-ceska-vedecka-e-kniha-stahnete-si-ji-zdarma-ptw-/sw_internet.aspx?c=A110531_120133_sw_internet_mla

1.6.2011 v 6:55 | Karma článku: 10.23 | Přečteno: 1571 | Diskuse

Irena Aghová

Výzkum: Záhada hrobky Ježíšovy rodiny odhalena

Kniha "Hrobka Ježíšovy rodiny" od autorů Simchy Jakobovice a Charlese Pellegrina, vyd. Knižní klub, r. 2008, je zajímavá a jistě potěší ty, kteří rádi přemýšlí nad záhadami a rádi sledují zajímavé výzkumy. Knihu přeložil Dušan Zbavitel. Knihu jsem přečetla a...

31.5.2011 v 23:01 | Karma článku: 14.59 | Přečteno: 1889 | Diskuse

Irena Aghová

Čtenářský deník: Poezie - 1. Vítězslav Nezval

Vítězslav Nezval patří bezesporu k nejlepším českým básníkům a také k pilným autorům. Patří mezi mé oblíbené básníky milostné poezie. Proto svůj první blog o poezii začínám právě jím, protože, ač je to s podivem, není mnoho autorů, kteří milostnou poezii vytvářeli.

12.2.2011 v 0:41 | Karma článku: 8.43 | Přečteno: 1667 | Diskuse

Irena Aghová

Čtenářský deník - 7. Knihy s biblickou tématikou

Dějiny literatury, ať již v minulých dobách anebo v současné době skrývají ve svých útrobách mnoho krásných titulů, které obsahují buď přímo biblickou tématiku anebo počítají s tím, že je čtenář znalec a hravě odhalí, že v textu se o nějakém příběhu analogicky hovoří. Máme za sebou dlouhou absenci výuky náboženství a biblických dějin. Mnohým lidem vypadávají z tak krásných knih souvislosti anebo je paradoxně zase nevyhledávají, ačkoliv už nejsou na indexu. Je to škoda, protože znalosti tohoto druhu patří v Evropě k základním kulturním znalostem a tak se nemůžeme divit, že na pultech knihkupectví se objevují tituly, kterým nemusíme porozumět. Co s tím? Znalosti, které nebyly dříve a po dlouhou dobu vyžadovány, najednou čtenáře dobíhají. A rychlokurzy, na které jsme si zvykli v jiných oborech, v náboženské nauce a biblické dějepravě nikdo nepořádá a rozhodně pořádat ani nebude. A tak nás míjí hodně důležitý proud, v Evropě naprosto běžný, který je těžké jen tak bez námahy zachytit.

13.1.2011 v 0:00 | Karma článku: 11.54 | Přečteno: 1463 | Diskuse

Irena Aghová

Čtenářský deník 6. Podivné knihy, z kterých jde strach

Bible je i tajemnou knihovnou, v které se skrývají prastaré texty a pokud má člověk zájem, může je identifikovat. Jsou to texty o stvoření světa, z nichž některé jsou do Bible vtěleny. A současně i s mytologickými postavami, zvláště ve spojení s Mardukem. Jedná se hlavně o Starý zákon, ale v Novém zákoně a hlavně ve Zjevení svatého Jana se znovu objevují odezvy a odkazy. Vaší laskavé pozornosti předkládám tento zajímavý text, který líčí stvoření světa a je to starobabylonský text Enúma Éliš. Ale ve svých úvahách jsem šla dál a srovnávala jsem texty a odkazy na ně, až jsem dospěla k Lovecraftovi, k jeho tajemným knihám. http://cody.eldar.cz/knihovna/enuma_elish/index.htm

5.1.2011 v 3:30 | Karma článku: 8.29 | Přečteno: 1083 | Diskuse

Irena Aghová

Čtenářský deník 5. Životní styl, kultura, literatura

Po roce 1989 se začaly plnit knižní regály literaturou, kterou jsme nikdy neznali, neviděli a ani o ní nevěděli. Dokonce ani nepřemýšleli. Pokud ovšem neměli lidé v rodině mystiky, okultisty, spiritisty anebo nábožensky zaměřené lidi, kteří se řadili do různých směrů a sekt a vytvářeli rozmanité spektrum obecně pojímané jako duchovní společnost. Po nich zůstaly knihy, které jsou sice zajímavé, ale bez cvičení se v těchto naukách jen málo pochopitelné, nepřijatelné a nebo neodpovídající vnitřnímu zaměření současného člověka. Ale když si člověk začne doma plánovitě budovat knihovnu a shánět knihy, které si potom zařazuje do regálů, musí přemýšlet. Kdo jsem, jak jsem založen? Jakou stránku života, duše a osobnosti budu posilovat a jakou spíš jen sledovat?

2.1.2011 v 0:20 | Karma článku: 9.08 | Přečteno: 1219 | Diskuse

Irena Aghová

Čtenářský deník - 4. Léčení knihou, nebo-li biblioterapie

Neznám nic příjemnějšího, než si vyhledávat knihy, speciálně pro období, kdy provádím biblioterapii. V tu chvíli cítím zodpovědnost větší k výběru, než ke své peněžence. Lékaři to vymysleli, ale asi bych musela hodně přemýšlet, co by měli číst, v době vlastních nejistot a obav. Většina literatury je o nich, jejich poslání, jejich milosrdenství, jejich životě, ale nehovoří příliš k nim samotným. Možná kniha Johna Knittela, Hakim, román egyptského lékaře, možná silný příběh Miky Waltariho: Egypťan Sinuhet. Určitě by se hodně našlo ve fondech ruské, japonské a čínské beletrie, arabské literatuře. Ale lékaři mají trochu jinou mentalitu, než lidé v jiných oborech lidské činnosti. Sledují jiný rozměr lidského života, s kterým se asi vnitřně ztotožňují víc, než my, kteří si mnoho věcí v lidském, životě nepřípouštíme ...

31.12.2010 v 6:10 | Karma článku: 11.55 | Přečteno: 1501 | Diskuse

Irena Aghová

Čtenářský deník - 3. Opravdové čtení není jednoduché

Jsou různí čtenáři. Občasní, kteří si "něco přečtou", nesystematičtí, kteří čtou všechno bez určitého plánu a pak jsou takoví, kteří mají v čtení systém, ale nejsou to ještě studující čtenáři, kteří na základě četby shromažďují nějaké tématické informace. Například lidé, kteří píší literaturu by měli být znalci žánrů a studovat je, hledat a nacházet vlastní osobitost a originalitu. Ano, opravdové čtení je velice náročná činnost, je spjata se studiem literatury a literární vědy. A v dnešním boomu informací není opravdu nic jednoduchého si vymezit autory, kteří čtenáře myšlenkově, literárně i žánrově posunují. Ale autoři nemají většinou takový záměr, neboť do žánrové řady je řadí literární teorie a věda. Ale existují literární směry a školy, do kterých se autoři vřazovali svým způsobem psaní. Například romantismus, klasicismus, realismus. A tak každý takový směr má své zástupce, autory, o nich můžeme předpokládat, jakým duchem se ponese jejich dílo. A podle toho je vyhledáváme. I samozřejmě podle své nálady. Někdy máme chuť na Huga, jindy na Dumase, jindy zase na Hrabala. Aby nás umělecké dílo dokázalo chytit a současně jsme si k němu vytvořili vnitřní vztah i nadhled, musíme o něm něco vědět. V jaké době bylo napsáno, v jakém stylu a proč hlavní osoby jednají v určitém etickém vztahu mezi sebou.

30.12.2010 v 1:22 | Karma článku: 11.78 | Přečteno: 1128 | Diskuse

Irena Aghová

Čtenářský deník - 2. Knihovny a knihovníci

Myslím, že mnozí z nás chodí rádi do knihovny a vůbec rádi sbírají hodnotné, pravdivé, zasvěcené, zajímavé až šokující informace. Ty se mohou nakonec dozvědět i na internetu, ale nejlepší je sbírat je od pramene. Knihovník je člověk, který všechno ví a když neví, ví kam si pro to sáhnout nebo zajít. Být knihovníkem je krásné povolání a i když zřejmě není zrovna horentně hodnocené a také využívané tak, jak by bylo třeba, přesto nikdy nezanikne. Protože knihovny jsou instituce, které shromažďují knihy a ty knihy musí někdo přijímat, zapisovat, kontrolovat, přečíst, zařadit do příslušného regálu a doporučovat čtenářům, kteří si "pro něco ke čtení" přijdou. Knihovník musí být také psycholog, když si čtenář přeje něco a neví co. V duchu mu projede celý fond, který obhospodařuje a pokud udržuje železný pořádek a má přehled, není těžké si zapamatovat přítomné názvy knih, ani si vybavit jejich obsahy a čtenáři k jeho radosti úspěšně knihy doporučit. A pokud mu za pár dní čtenář řekne, že se mu ty knihy líbily, je mu, jako právníkovi, co vyhrál spor a nebo lékaři, co provedl úspěšnou operaci. http://www.youtube.com/watch?v=0YLOyJjdk4s

29.12.2010 v 1:45 | Karma článku: 10.90 | Přečteno: 1506 | Diskuse

Irena Aghová

Čtenářský deník - 1. Papírové knihy versus e-books

Už jsem se delší dobu odhodlávala k zásadnímu kroku, přeskládat knihy v knihovně a slušným způsobem naložit s těmi, které už nikdo nebude číst. A přitom, když jsem brala jednu knihu po druhé, říkala jsem si: třeba ji budou číst jednou moje vnoučata. Můj moderní, praktický a flexibilní syn stál nad tou hromadou a tvářil se dost otráveně ... prosím tě, ty už budou mít čtečky ... https://www.ereading.cz/cs/zanry/eknihy-pro-dospele?id=70 http://www.zive.cz/clanky/video-predstaveni-ctecek-elektronickych-knih/sc-3-a-149772/default.aspx http://technet.idnes.cz/hardware.asp?c=A101208_132131_hardware_vse

26.12.2010 v 0:00 | Karma článku: 11.55 | Přečteno: 1473 | Diskuse

Irena Aghová

Příhoda v antikvariátu

Pořád sháním nějaké knihy. Potřebuji buď zkompletovat řadu anebo si koupit nějakou kvalitní literaturu na čtení i na studium. Je dobré mít pěkně vybavenou knihovnu takovými knížkami, ke kterým má člověk blízko. Až bude trochu do ouvej, třeba vás někdo rozčílí anebo přijdou ty chmury bůhví odkud, vytáhnete si knížku a necháte se nést příběhem i myšlenkami autora. Je úžasné si číst! To jsem si říkala, protože jsem dělala pořádek v knihovně a chyběly mi některé svazky ruských klasiků. A tak jsem vyrazila do antikvariátu. A jak jsem pochodila?

24.12.2010 v 2:33 | Karma článku: 21.42 | Přečteno: 1665 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz