Rok 2016

Irena Aghová

Povídka: Dům u Tří lip, č.p. 86

Postavy, místo děje a děj sám je poskládaný z několika lidských reálných příběhů, které jsem mohla kolem sebe sledovat a rozhodla jsem se vytvořit jeden příběh. Nechť Vás potěší tomto lednovém dni.

4.1.2017 v 12:23 | Karma článku: 19.07 | Přečteno: 345 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: O smyslu příběhů a jejich přínosu

I když se pokládáme za vzdělanou a kulturní společnost, chybí nám příběh, který má poutavost, zápletku a poučení. Současná pohádka to neumí zařídit. O tom tento článek.

31.12.2016 v 11:19 | Karma článku: 11.97 | Přečteno: 247 | Diskuse

Irena Aghová

Povídka: Třetí den po rozvodu

Adventní povídka o lásce. Jak jinak? K Adventu patří očekávání, jeho naplnění a rozdávání lásky. Kéž by to lidem vydrželo po celý rok.

21.12.2016 v 20:03 | Karma článku: 18.68 | Přečteno: 606 | Diskuse

Irena Aghová

Politika: Zákony pro všechny, ale ne pro každého

Tuzemské právo České republiky tvoří právní řád, skládající se ze zákonů a právních předpisů různé právní síly. Právní vědomí je znakem vyspělosti, ale také problémem. O tom tento článek.

30.11.2016 v 9:35 | Karma článku: 18.61 | Přečteno: 407 | Diskuse

Irena Aghová

Politika: O tom, co nás spojuje a co rozděluje

Hodně slýcháme a čteme o tom, jak je naše společnost rozdělena, ale málo o tom, co nás spojuje. Cílem článku je úvaha o stavu společnosti a jejích cestách.

21.11.2016 v 12:11 | Karma článku: 20.29 | Přečteno: 309 | Diskuse

Irena Aghová

Politika: O návratu víry v medicínu

Lidé mají dvě možnosti: buď se obracet se svými zdravotními problémy na lékaře,nebo se řídit radami na Internetu, či si "tak nějak" pomáhat podle rad přátel a známých.Přednost má zájem o zdraví člověka.

20.11.2016 v 5:15 | Karma článku: 12.92 | Přečteno: 365 | Diskuse

Irena Aghová

Politika: O možném novém programu ČSSD

ČSSD je historickou politickou stranou. Od roku 1870 do roku 1890 zaznamenáváme počátky její činnosti a až do dnešní doby její dějiny mapují historii moderní samostatný stát. Kam se má nyní vydat? O tom tento článek.

9.11.2016 v 0:18 | Karma článku: 19.80 | Přečteno: 538 | Diskuse

Irena Aghová

Politika: Výklad pojmu demokracie je náš úkol

Mnozí víme, že pojem "demokracie", pochází z řeckého jazyka a znamená vládu lidu. V Platónově Ústavě najdeme spoustu podnětů, jak o demokracii uvažovat. Také v dalších dějinách naší civilizace. Jaký máme výklad v současnosti?

1.11.2016 v 8:53 | Karma článku: 13.47 | Přečteno: 358 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Dějiny a současnost

Vztah k rodinným předkům, přecházejícím generacím, je tradiční a zakotvený v člověku. Čím by měl být 28. říjen být? Vzpomínkou na předky, kteří nám nejsou nyní ještě vzdáleni. Nejde tedy jen o dějiny, ale i o dnešek.

30.10.2016 v 12:35 | Karma článku: 11.60 | Přečteno: 232 | Diskuse

Irena Aghová

Politika: Volby! To je taky politika, ne?

O počestnosti a o měřítku lidského mínění, práva a etiky, kdo je počestný, se moc nebavíme. A přesto,nějakým způsobem lidé na počestnost myslí, i když jinými slovy. O tom tento článek.

13.10.2016 v 16:20 | Karma článku: 14.09 | Přečteno: 222 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Svět se stále mění přiměřeně stavu

Téměř denně se setkáváme s reakcemi lidí nejrůznějších směrů vzdělání na jisté změny, které vnímáme s nostalgií, s radostí či obavami. Co je dobře a co je vlastně špatně?

30.9.2016 v 17:01 | Karma článku: 13.61 | Přečteno: 233 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Studentům v novém školním roce

Začátek školního roku by měl být svátkem vzdělanosti, která je tak potřebná nejen pro člověka samého, ale také pro lidskou společnost. Současně jde také o výchovu. O tom tento článek.

11.9.2016 v 9:19 | Karma článku: 19.87 | Přečteno: 1421 | Diskuse

Irena Aghová

Výročí: Sv. Augustin Aurelius, biskup z Hippo

Dnes vzpomínáme výročí úmrtí Augustina Aurelia, muže, jehož význam v evropské západní duchovní a politické kultuře nelze přehlédnout. Datem úmrtí je 28. srpna 430 n. l. Je důvod, proč si ho připomínat. O tom tento článek.

28.8.2016 v 14:50 | Karma článku: 19.40 | Přečteno: 524 | Diskuse

Irena Aghová

Politika: De rationalitate (O rozumnosti)

Ustanovení § 4 odst.1 zní: "Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užít je z běžnou péčí a opatrností a že to od ní každý v právním styku může důvodně očekávat". Povídejme si rozumnosti.

7.8.2016 v 14:05 | Karma článku: 18.14 | Přečteno: 202 | Diskuse

Irena Aghová

Evropské právo: Státní občanství, euroobčanství a evropská integrace

Tento článek pojednává o institutu státního občanství, o euroobčanství a dalších problémech, o kterých není mnoho informací pro laickou veřejnost. Problematiku jsem zjednodušila s odkazem na zdroje.

4.8.2016 v 11:05 | Karma článku: 19.38 | Přečteno: 1083 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost : O právu a morálce i potrestání bezpráví

Následující článek pojednává o citlivém tématu, o právu a morálce. Není snadné se ho zhostit, ale považuji za důležité o něm uvažovat i přes obtíže, které sebou přináší.

1.8.2016 v 0:38 | Karma článku: 19.20 | Přečteno: 319 | Diskuse

Irena Aghová

Mezinárodní právo: O lidských právech a krizovém stavu

V našem právním řádu je celá řada zajímavých a stále platných předpisů, o kterých se málo hovoří. Nabízím nyní zákon č. 240/2000 Sb. ve znění dalších předpisů a novel.

31.7.2016 v 16:06 | Karma článku: 18.60 | Přečteno: 761 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: De pietatis (O soucitu)

Nyní budu psát o soucitu (i ve smyslu milosrdenství), jak napovídá latinský a český název článku. Je to tak staré téma, že je třeba pojmu soucit přijít na kloub. Každá doba si ho vykládá podle svých etických kriterií.

29.7.2016 v 5:50 | Karma článku: 20.60 | Přečteno: 295 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Od Areopágu k Internetu

Kdyby žil Aristotelés v dnešní době, a měl rozepsanou „Etiku Nikomachovu“, určitě by věnoval jednu knihu internetovému tržišti informací a prohlásil by: „Člověk je společenský, politický a informační tvor!“ Malé zamyšlení.

26.7.2016 v 11:41 | Karma článku: 14.55 | Přečteno: 211 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: O síle lidského potenciálu

Znáte to, že? Potřebujete zavolat mobilem někoho blízkého a ozve se: "Váš kredit bude vyčerpán. Dobijte si, prosím, kartu". Zaměřila jsem se na význam slova "kredit". Jak se projevuje v našem životě?

21.7.2016 v 3:07 | Karma článku: 16.72 | Přečteno: 216 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz