Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Společnost a přirozenost: Každá generace přináší něco nového

29. 04. 2017 12:43:15
Umíme rozlišovat, co je pro každého z nás důležité a nepodstatné? Čemu věnujeme nejvíce pozornosti, čemu nejméně a proč? Co je člověk a svoboda, rodina, společnost a stát v historii a současnosti? O tom tento článek.

Průtok času dějinami

Mnozí lidé se zabývají genealogiemi, aby zjistili, z jakých kořenů pocházejí. Někdy se tomu říká strom života. Není to jen o jménech předků, ale můžeme ve řádu předchozích generací vysledovat mnoho zajímavého, totiž rozdíl a pokrok mezi generacemi. Dějiny rodů jsou zajímavé a jistě nás přimějí k zamyšlení nad způsobem života v jeho celistvosti, můžeme promýšlet historiografii a zamýšlet se nad dnešní úrovní našeho života.

Do světového řádu a dění jsou zapojeni především lidé, ovlivňováni vnějšími událostmi a protože člověk je součástí přírody, je zatažen do dramatu života i lidské společnosti v každé historické i současné době. A k tomu je důležité si uvědomovat přirozenou svobodu a konfrontaci s dobou, do které každý jedinec vkládá roky svého života, který je časný a důležitý nejen pro něho samotného, ale i pro svět, v kterém se svým narozením účastní všeho,co v té které době poskytuje k rozvoji života a jeho smyslu a významu.

Člověk je nositelem pokroku, ale i zkázy

Není jedno, co si každý myslí, není jedno, co vytváří svými postoji a názory, k jakým svobodným rozhodnutím dochází a jak je schopen čelit tlaku zájmů a tendencí své doby. Kdyby tak tomu nebylo, nevyskytovaly by se v historii osobnosti, o kterých se dozvídáme ve vzdělávacím procesu a i četbou či samostudiem, když nás něco náhle zaujme. Nebývá to jen taková náhoda, ale otevírající se brána k poznání, které se často stává předmětem budoucího povolání a práce.

Nic není zbytečného, co je prostředkem k tomu usilování, ale to samo usilování je cestou, která se napojuje na cesty jiných lidí, kteří si stále kladou základní otázky o smyslu života, jeho hodnotě, jeho síle a původu. Jak dnes, tak i v minulosti lidé rozlišovali pozitivní hodnoty, jež se staly vůdčími maximy, k nimž směřovali a destrukce, kterým stoupenci pozitivních hodnot čelili. Kořeny těchto hodnot a destrukcí jsou zasazeny hluboko v historii lidí a mají své symboly, o jejichž významu a smyslu je napsáno mnoho zajímavých knih, zvláště z období helénismu, které můžeme připodobnit dnešní globalizaci.

Jak dříve, tak i nyní lidé docházejí ke skeptickým závěrům nad tímto světem, stejně jako myslitelé té doby. Je to dobře nebo špatně? Jak má vlastně "vypadat" lidská duše a mysl v té změti vlivů, které se snaží změnit danosti, prolomit jejich hranice a najít další cestu k možnosti je definitivně překonat?

A co za tou hranicí lze očekávat?

V průřezu dějin filosofie a jiných jí podobných věd, které se k ní přidružily, potkáme osobnosti, které díky svému předporozumění nacházeli to, co změnit lze, a co nelze. Je zajímavé, že se často setkáváme s výzkumy světové vědy, v jejichž výstupech se podobné průlomy objevují - v poslední době šlo o nesmrtelnost. Pokroky v medicíně v otázkách prodlužování průměrného věku člověka jsou sice zajímavé, ale nejsou patrné pokroky v různých oblastech společenského života, že by z nich vyplývalo, že prodloužení lidského života se nestane vlastně utrpením v širokém slova smyslu.

Je medicína schopna zapůsobit na faktory, které jsou příčinou civilizačních chorob? Zdá se, že jsou jen zaklínadlem, nikoliv cestou k jejich zmírňování a omezování, protože tyto příčiny se skrývají v zájmu technologického pokroku, jež s sebou přináší mnoho negativních až pustošivých jevů. Za tou hranicí prolomených daností mohou stát noví diktátoři (nemusí být vždy chápáni v negativním slova smyslu), kteří budou sledovat rozvoj v ekonomické, ekologické a sociální oblasti v rámci trvale udržitelného rozvoje, kde člověk má i nemá své místo. A o to tu jde především, o člověka.

O pustošení duše a citu

Každá nastupující generace projevuje nespokojenost, protože se nesnadno prosazuje a též nesnadno prosazuje své vize. Chce bourat a stavět, myšlení a vnímání do své budoucnosti prosazuje i konfrontačními prostředky

Dále nelze určit, jaký životní styl v globalizovaném světě je nutno zachovat a jaký lidem rozmlouvat, protože s ním se zase pojí další zájmy a struktury moci a ekonomiky, které zápasí o své sebeprosazení. To všechno má dopad na jedince. V kumulaci těchto zájmů a prosazování mocenských nástrojů se musí vyrovnávat s věcmi a událostmi, které se ho přímo dotýkají. A to přináší starosti, problémy, těžkosti, psychosomatické potíže a samozřejmě i stálé obavy a otázky, na které těžko nalézá odpověď. Z jedné strany je hnán ke zdravému životnímu stylu a ochraně přírody, z druhé strany je od něho odháněn. Tato rozpolcenost obecného náhledu na život a životní zájmy i prostředí vzbuzuje pochybnosti o cíli jeho osobního života, na kterém záleží. Současná generace nemá zkušenost svých předků a ví, že musí hledat své životní zájmy v přítomnosti, o které si myslí, že je od zdi ke zdi, že vlastně nic neplatí, a že má svobodu volby.

Rozhodně ji má, ale mezi jakými mantinely, které se tváří, že neexistují? Ale přesto je tu prostor - svoboda vůle, ta přirozená svoboda, v níž se musí naučit uplatňovat své nároky na život mezi stávajícími generacemi, které mají stále rozhodující pravomoci v otázkách jeho prosperity, budoucnosti a též o budoucnosti další generace, kterou přivede na svět. Ale do jakého světa? Místo, aby se osobnostně rozvíjel, ztrácí na síle ve vlastním rozhodování a jím vnímaná bezcitnost pustoší i jeho city. Důsledkem jsou každodenní katastrofy, o kterým se dočítáme, jejichž obětmi jsou mladí lidé, naše naděje, strůjci pokračování života.

Politika a politici

Politika je vnímána jako věc veřejná a do ní přicházejí lidé s vizemi i bez nich s tím, že nabudou během své praxe. Každý politik, tedy veřejný činitel, je nejen strůjcem domácí politiky, ale také účastníkem svého dění, které je nucen akceptovat. Ve výše znázorněném obrazu světa, v němž jsou přísliby, kořeny všech postojů, událostí i smýšlení lidí je patrné, že nelze udržet násilím vzorce, které mají tradiční rysy, že není jedno, kdo vládne a ovlivňuje svými rozhodnutími života každého jedince, ale je tu i nerozhodnost, která ničí potřebnou rovnováhu života lidí, jejímž přínosem je uvažování o svobodě vůle ke všemu, co lidský život obsahuje.

Nejsme v antice, aby se dávala přednost obecním zájmům nad lidskými. Ale pro úspěšnou politiku, a to věděli i v antických státech, je nutná smlouva mezi vládnoucími a ovládanými v jakém směru bude vedena společnost ve smyslu a řádu světové, evropské a národní politiky a co je prioritami v budování prosperity společnosti, nikoliv v krátkodobém, ale dlouhodobém horizontu, s ohledem na to, že se lidé dožívají vyššího věku a byť jsou statisticky staří, jsou to stále lidé, občané a jedinci mezi ostatními a nové generace, které se potřebují orientovat v přítomnosti, do které se narodili.

Tvrdím, že jedinec hodně zmůže (zlé i dobré), politik je od toho, aby nesl kůži na trh. V každé době, i dnes mnohý tvrdí, že šel do politiky pro veřejné věci. A o ně tu přeci jde. Protože v těch veřejných věcech se pohybují lidé různých zájmů. různých cílů, různých potřeb a kvalit i věkového průměru. Ustaňme ve sporech a hledejme řešení ze slepých uliček, které budují lidé, nemající jasno, co je vlastně prioritou a kam se posunout. Nikoho netěší rozhádaná mocenská sféra, vedoucí k anarchii, zlobě až k nenávisti ke všemu, co znamená potřebnou změnu ve prospěch lidí. Jde tu přeci o život.

Autor: Irena Aghová | sobota 29.4.2017 12:43 | karma článku: 7.39 | přečteno: 281x

Další články blogera

Irena Aghová

Společnost: Kam se mají ubírat naše úvahy?

Když si projedete Internet, konkrétně Seznam.cz, setkáte se s informacemi, které se odehrály, také věštbami a neštěstími, i protikladnými tvrzeními. Tak ztrácíme přehled, co se vlastně důležitého děje. Vyberte si, jak se naladit.

20.11.2017 v 14:50 | Karma článku: 8.19 | Přečteno: 152 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: V tom listopadovém dni ...

Vzpomínáme na 17. listopad 1989 po tak dlouhé době a myslíme na výrazné osobnosti, které stály v popředí hnutí a vyjadřovali se k tomto svátečnímu dni. Slavíme otevřenou cestu k budování moderní společnosti.

18.11.2017 v 12:28 | Karma článku: 6.34 | Přečteno: 212 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Vnitřní život člověka

V tomto článku nabízím podzimní rozjímání nad knihou Martina Bubera Já a Ty. Třeba si ji někdy přečtete a přeji, aby vám přinesla pěkný pocit i řešení některých problémů, které vás možná trápí.

11.11.2017 v 11:31 | Karma článku: 5.60 | Přečteno: 113 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Lidé hledají soucit a sounáležitost

V minulém článku jsem psala o etice ve společnosti, státě a u jedinců, Ráda bych u tohoto tématu ještě zůstala. Nyní o mezilidských vztazích a lidském utrpení i hledání soucitu a sounáležitosti.

8.11.2017 v 14:00 | Karma článku: 7.47 | Přečteno: 151 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Dalibor Bartoš

Robotizace ještě jednou

Již několikrát jsme psal o robotizaci a jak nás zasáhne a že to bude poměrně brzo. A asi to bude rychleji než jsem odhadoval. Domníval jsem se, že to potrvá minimálně 20 let spíše 30 let. Dnes to vidím poněkud jinak. Robotizace

23.11.2017 v 22:27 | Karma článku: 3.43 | Přečteno: 111 | Diskuse

Jiří Dohnal

Pravda o 17. listopadu podle hradu

Podle dobrých zdrojů z hradu je mediálně propagovaný výklad událostí 17. listopadu značně pomýlený. Pojďme uvést na pravou míru několik základních omylů, které se znovu a znovu každý rok tradují:

23.11.2017 v 21:13 | Karma článku: 15.77 | Přečteno: 339 | Diskuse

Josef Nožička

Když se Schwarzenberg jednou za čas probudí…

Při pročítání dnešních zpráv na internetu jsem narazil na několik článků, které citovaly výroky čestného předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga, pronesené při jeho rozhovoru pro ČTK.

23.11.2017 v 19:40 | Karma článku: 40.13 | Přečteno: 1704 | Diskuse

Dalibor Bartoš

O lidské hlouposti

Většinou se snažím psát o ekonomii, filozofii a politice a o otázkách a problémech, které nějak souvisí. Dnes jsme narazil opět po několikáté na naprosto neuvěřitelnou reklamu, že se naučíte cizí jazyk za 7 dní, pak ovšem zvýšili

23.11.2017 v 17:25 | Karma článku: 16.27 | Přečteno: 681 | Diskuse

Vítězslav Stanovský

GDPR - miniseriál - díl 2. - V čem je to jiné?

Dnes si řekneme základní rozdíly mezi GDPR a stávajícím zákonem o ochraně osobních údajů. Je jich více, ale ty nejvýznamnější se týkají práv občanů ke správcům osobních údajů. A v neposlední řadě ve výši sankcí...

23.11.2017 v 15:05 | Karma článku: 9.19 | Přečteno: 409 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.