Jsme, my Evropané, dostatečně vzdělaní?

29. 03. 2019 2:56:22
Chybí nám učitelé a možná chybí i Francouzům, Němcům, Italům či Španělům. Toto historicky nepříliš výnosné zaměstnání by mělo být spíš na místě těch elitních, tak dobře placených.

Chybí nám učitelé a možná chybí i Francouzům, Němcům, Italům či Španělům. Toto historicky nepříliš výnosné zaměstnání by mělo být spíš na místě těch elitních, tak dobře placených, protože učitel nejen umí učit (a to je jeho odbornost), ale také musí naučit své žáky myslet, mluvit a studovat. Nejde jen o to se něco nabiflovat, dostat známku, projít zkouškou a je vymalováno. Ale není, protože mezery se objeví třeba později a nelze se vracet zpět. Učení je proces, nikoliv jen výkon, jako třeba maturita, bakalářská státnice, magisterská zkouška či rigorózní zkouška či jiné povinné zkoušky, které vedou k tomu, že člověk obdrží titul, který ho opravňuje vykonávat zvolená povolání. A celým tím procesem nás vedou učitelé a jak jde čas, mnoho věcí se mění a je třeba se k těm změnám postavit čelem, což představuje fakt, že člověk se v určitých pozicích musí stále učit a být připraven čelit různým situacím, v nichž se mohou objevovat docela fatální chyby, za které se platí. To jsou čistě lidské věci, které nenapraví zákon či sankce, ale posun se odehrává v jiné linii, v linii myšlení. Umění učit se získáme v dobře vedené výuce, tedy v procesu, který je stále otevřený, jenže pak už nás nevede učitel, ale život, který dokáže nastavit nejrůznější situace, v nichž je často člověk osamělý a musí spoléhat sám na sebe.

Učíme se i to, co možná nepotřebujeme?

Zdá se to jako příliš nadsazené, až trochu provokativní téma? Také se mi zprvu zdálo, že přeceňuji ve svém promýšlení pocity člověka, které jsou zasaženy různými historickými ranami, na které se nezapomíná a které jsou zaznamenány v objemných knihách, od starověku přes středověk a do novověku, aby nebylo zapomenuto a které se generace po generaci učíme ve školách, abychom věděli, znali a chápali, že všechno souvisí se vším (není to vždycky pravidlo). Není to maličkost se všechno naučit, co bylo, když pomyslíme na zrod všech těch pokrokových myšlenek, které Evropa buď sama vyprodukovala, nebo je převzala a přihlásila se k nim, neboť uznala jejich právo na chápání, že patří k její civilizaci. Ale není vše dokonáno. Docházíme k novým zkušenostem (v přítomnosti, v níž se odehrává, co je) a myšlenkám, jak žít, jak chápat spravedlnost, nespravedlnost, čest člověka, nebo naopak to, co za čest nepovažujeme a takové uvažování má své morální základy a jiné pojmy, spojované s právem, předvídající vývoj ve svém pootevřeném systému.

Ale vývoj lidské společnosti má své cesty.

Je totiž veden k budoucnosti tím, co považujeme jako za důležité pro přežití z minulosti do přítomnosti. Jedním z těch faktorů je otázka vzdělanosti, kterou tak trochu podceňujeme. Není to o tom, že máme vytvořený nějaký obraz o světě, o jeho povaze, realitě, bytostnosti, které jsme povinováni ji zachovat v její celistvosti a kráse, neboť svět je živý tím, že v něm působí lidé, každý člověk jako originální bytost, nadaná myšlením, city a schopností stavět na jsoucím nové a nové poznatky z toho co zná a co poznává. Nestačí umět fakta a vyjadřovat je slovy, spoléhat na jsoucí pojmy a hledat donekonečna jejich nové obsahy, až se dopracujeme do krajnosti, která už zavání absurditou. A tak bádáme, jak vyplnit již vyprázdněné prostory, (v nichž byly uvedeny zásady a danosti). Ale čas sám otupuje hroty a začínají se relativizovat i ty na první pohled nepřekonatelné a ono to nefunguje, nebo to vede k nespokojenosti, obavám, a i nežádoucím následkům. Lidstvo musí respektovat, že nemůže šlapat na jednom místě a pořád se to vyplácí, ale přijdou situace, které je třeba řešit. Ale má k tomu dostatečnou vybavenost? Co je důležitější? Učit se o minulosti nebo o přítomnosti a řádně ji zmapovat? Je nesnadné konvertovat k jinému myšlení, když mu člověk dostatečně nerozumí. A to je nedostatečnost, která vadí budoucímu vývoji ve všech aspektech života společností, nyní unavených a klesajících na mysli. Evropě nezbývá nic jiného, než postavit silný vzdělávací systém, pozvednou roli učitelů a náplně vzdělávacích systémů, do kterých vstoupí současné i budoucí generace, aby mohly země mezi sebou diskutovat a stavět nové ideje, které promění náš svět do nového světla, neboť v temnotách se rozhodně žít nedá.

Autor: Irena Aghová | pátek 29.3.2019 2:56 | karma článku: 9.08 | přečteno: 357x

Další články blogera

Irena Aghová

K životu je třeba odvaha a rozum, nikoliv strach.

Projdete-ličlánky na Internetu, přečtete si pesimistické komentáře s neustálým strašením z nemocemi, klimatem, neúrodou, neúspěšností lidí, pak musíte zkonstatovat, že mnoho lidí prožívá beznaděj.

3.4.2019 v 20:01 | Karma článku: 11.59 | Přečteno: 447 | Diskuse

Irena Aghová

Povaha českého národa z pohledu dějin.

I když jsem procestovala v životě dost zemí a všímala jsem si národní povahy té či oné společnosti, nejvíce mne nyní zaujala česká společnost, jejíž členkou mám tu čest být.

22.3.2019 v 16:26 | Karma článku: 16.90 | Přečteno: 585 | Diskuse

Irena Aghová

O pojmu „babička a dědeček“

Současné mladé rodiny si vytvořily pojem babička a dědeček tak, jak to vyplývá z románů devatenáctého a století a možná také z dvacátého století z různých filmů, kterých nebylo málo. Jenže, milé děti, čas kvapí.

20.3.2019 v 13:14 | Karma článku: 25.63 | Přečteno: 1534 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Kateřina Lhotská

Potížistky v boji za ženskou věc

Angažovanost v boji za ženskou věc je nepochybně záslužná a bojovníkům za ni patří obdiv všech pokrokových lidí. Bohužel se někdy setkávají s nepochopením, ba i s odporem. A velmi smutné je, že i od samotných žen...

26.5.2019 v 19:01 | Karma článku: 15.33 | Přečteno: 274 | Diskuse

Alena Křehotová

Mě nedostane ani ramadán

Letos jsem pro dovču zvolila mnohá kritéria (a zadala jsem cestovce, aby našla a zajistila), ale destinace - totiž kam - tam nebyla. Šlo o termín, cenu, k ní all in na 10 dní, teplotu moře...a podle toho to dopadlo.

26.5.2019 v 13:18 | Karma článku: 10.41 | Přečteno: 395 | Diskuse

Tomáš Gayer

GDPR : drobný příklad osobitého výkladu

Právě včera to byl jeden rok, kdy vstoupila v platnost účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU : GDPR (General Data Protection Regulation).

26.5.2019 v 8:47 | Karma článku: 21.47 | Přečteno: 456 | Diskuse

Josef Nožička

Reakce na "vzteklý plivanec" Davida Vlka

Je korektní označit každého, kdo chodí demonstrovat za odvolání ministryně Benešové, za ovci? A je korektní každého, kdo s demonstracemi nesouhlasí, označovat za příznivce starých pořádků či zapšklého seniora?

26.5.2019 v 8:40 | Karma článku: 39.29 | Přečteno: 1454 | Diskuse

Filip Vracovský

Socialismus je opět sexy?

Není. To je jen vábení laciné prostituky na kterou mládí plné testosteronu naskáče a pak musí nutně skončit na kožním.

26.5.2019 v 5:58 | Karma článku: 25.55 | Přečteno: 576 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz