Čtvrtek 9. dubna 2020, svátek má Dušan
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 9. dubna 2020 Dušan

Zamyšlení nad popeleční středou.

26. 02. 2020 5:25:50
Popeleční středou končí masopust, je první den postní doby. Půst je odříkání nejen v jídle, ale v zamyšlení nad tím, čeho se zříci, abychom našli v sobě harmonii a nový život.

Moudrost dávných věků nás i dnes dokáže přimět k zamyšlení nad naší lidskou existencí v 21. století. Všechno závisí na tom, co si myslíme o hodnotě života a o naší schopnosti překročit včas vlastní práh, přijmout nutnou změnu, která je změnou původní uznávané kvality a po jejím přijetí v ní spolehlivě fungovat opět ve prospěch udržitelnosti života, jeho kvalit s náhledem k budoucnosti. Tím nemyslím jen život lidské populace, ale i zdrojů, na kterých je obecně život závislý. Rozhodně bychom neměli zavrhovat kontext dávné minulosti lidských civilizací s naší současnou civilizací a lidského snažení pochopit úlohu člověka, nadaného rozumem a vůlí. V našem současném bytí je vhodné přijmout dávnou výzvu civilizace, kterou nazýváme antikou - péči o duši, která je jejím hlavním poselstvím.

Středobodem péče o duši je harmonie a blaženost. Na tuto výzvu zapomínáme. Naší době říkáme uspěchaná doba. Abychom stihli všechno, co máme na starosti a věc v cílovém bodě stihli, opomineme v tom spěchu mnoho činů, které tomu předcházely a doléhají na nás informace ze všech stran v takovém návalu, že nám často uniká jejich smysl a tak tu tzv. štvanici z rohu do rohu nedokážeme zvládnout a místo snahy k získání vnitřní harmonie a blaženosti polykáme antidepresiva, která na nějakou chvíli zmírní naše znepokojené a často i rozhárané nitro, v němž zaniká hlas útěchy a rovnováhy.

Všechno závisí na každém člověku, jak se chová, jedná, koná a na jeho činech, což je věcí jeho vlastních hodnot a též hodnot, které vyznává daná společnost. Rozhodně se nehlásí k činům a jednání, které ji poškozuje a lidé najednou shledávají, že budoucnost je nejistá a potřebují se z té nejistoty vymanit. Jenže jsou ještě jiné vlivy, než je lidské konání, na které jedinec má jen malý vliv a to v něm vyvolává strach, který ničí všechny v něm nastavené jistoty a cítí, že nemá kam utéci, není schopen to v sobě vyřešit a ten strach se přenáší z jednoho na druhého. Co když všechny ty zprávy a prohlášení na uklidnění nejsou zdrojem jistoty? A rozumíme jim tak, že se vlastně nic vážného neděje a jak to přišlo, to zase odejde?

Mnozí lidé dřív konají než přemýšlí a následně se diví, kde se vzala ta nenávist, zášť a i prázdnota v mezilidských vztazích a kam se poděl klid a proč najednou nastoupily obavy, že je něco špatně a kde nepůsobí rozvaha v každodenním konání, ale projevuje se zbrklost ve snaze všechny nesnáze hned řešit a zahladit následky pochybení i když mají svou někdy dlouhou genezi a nebrali jsme na vědomí známky selhávání našich zřízení, zabezpečenými zákony, řetězcem odpovědností a konečně i spoléháním na zkušenosti a slušnost.

Najednou nelze tak snadno udržet stav, který byl dlouho funkční a dal se ovládat navyklými prostředky s tím, že to vždycky tak vyšlo a nic se nedělo. Ale dělo! Jenže nic netrvá věčně a i naše důmyslná zařízení, kterým lidé někdy slepě důvěřují, procházejí svým vývojem a náhle mohou selhat. Všechno, co je kolem nás a v naší činnosti prochází svým procesem, jako například naše sociální zřízení, které nazýváme demokracií, v níž jsou všichni rovni, vyžadující si péči a zralost lidského myšlení, konání a činů, pokud její pilíře podléhají tlaku lhostejnosti, nevědomosti, spoléhání na její stabilitu, která však není sama o sobě, ale v každém z nás, kteří se k ní hlásíme. Je to lidské zřízení, které vyzrálo dlouhými věky k dnešku a jeho křehkost je podmíněna lidskou schopností a odpovědností k rozhodnutí, že to tak bude, dokud v to lidé budou věřit. Demokracie je totiž věcí volby a víry, nikoliv jen mechanismů moci.

V první den postní doby, abychom navázali na perex, bychom měli uvažovat, jaký půst přijmeme. Není to jen ve stravě, v odstranění zlozvyků v jídle a pití, to by bylo málo. Je to v odříkání všeho, co nás může znepokojovat a přesto se tím zabýváme s jakousi touhou po informacích, které nemají pro nás hodnotu, je to o plýtvání drahocenným časem nad zbytečnostmi, které nic nepřinášejí, ale naopak nás zbrzďují od toho, co máme udělat, vykonat a učinit ne ve spěchu a chaosu, ale s rozumnou rozvahou a dát si nějaký plán, jak tuto postní dobu využít ke změnám v našem osobním životě. V tom má postní doba svou moudrost. Je to šance za čtyřicet dní změnit to, o čem víme, že je to špatně, že to ničí naši vnitřní harmonii, která není žádným přepychem, ale nutností ji nastolit a že po těch čtyřiceti dnech se mohou stát obrození lidé, které dokázali odhodit svá břemena. .

Pro tuto příležitost, pro ty, kdo se k tomu odhodlají jsem vybrala následující verše.

Kdo postaví stráž před má ústa
a mé rty uzavře pečetí obezřetnosti,
aby nepřivodily můj pád
a můj jazyk aby mne nezahubil?

Hospodine, Otče a vládce mého života,
neponechávej mne jejich záměru a nedopusť,
abych jejich přičiněním padl.

Kdo ovládne mou mysl kázní
a mé srdce moudrým káráním,
aby nešetřily má provinění
a mé hříchy aby nezůstaly bez trestu?

Aby se má provinění nemnožila
a mé hříchy nenarůstaly,
abych nepadl před protivníky
a aby se nade mnou neradoval můj nepřítel?

Hospodine, Otče a Bože mého života,
nedovol, aby se mé oči dívaly pohrdavě,
a odvrať ode mne žádostivost.
Dychtění po ženě a po obcování s ní
ať se mě nezmocní,
nevydávej mě nestoudnému chtíči!

Z knihy Ješuy Sírachovce, 22. a 23. kapitoly
Zdroj: http://bohu-a.svetu.cz/752-sirachovec-kdo-postavi-straz-pred-ma-usta.html

Přeji Vám všem šťastnou postní dobu.

Autor: Irena Aghová | středa 26.2.2020 5:25 | karma článku: 16.34 | přečteno: 517x

Další články blogera

Irena Aghová

Themistoklés. Athénský politik a vojevůdce.

Themistoklés, jak praví Plútarchos, byl poloobčanské dítě. Když dorostl, chodil do gymnasion zvané Kynosarges a Themistoklés přemluvil některé urozené jinochy, aby tam chodili cvičit s ním.

8.4.2020 v 16:31 | Karma článku: 5.59 | Přečteno: 113 | Diskuse

Irena Aghová

Plútarchos O historii

Plútarchos se narodil po roce 45 po roce 45 n.l. v zámožné rodině usazené již po několika generací v boiótské Chairóneii.

6.4.2020 v 17:32 | Karma článku: 4.47 | Přečteno: 87 | Diskuse

Irena Aghová

O životě a smrti Fókióna, athénského politika a vlastence.

Athéňané o Fókiónovi toho mnoho nevěděli. Zřejmě pocházel z vyšších společenských kruhů. V mládí se mu dostalo ušlechtilé a pečlivé výchovy, aby byl v mladém věku Platónovým a později Xenokratovým žákem v Akadémii.

5.4.2020 v 21:23 | Karma článku: 10.96 | Přečteno: 133 | Diskuse

Irena Aghová

Marcus Tullius Cicero. 4. Antonius a Cicero

O vraždě G. Iulia Caesara bylo psáno dříve a nyní se podívejme, co všechno z toho vzešlo pro Marca Tullia Cicerona. Cicero zemřel 7. prosince r. 43 př. n.l.

2.4.2020 v 20:27 | Karma článku: 9.15 | Přečteno: 190 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Martin Prášek

Dokud bude poslední člověk dýchat, tak se Finančák zavřít nesmí!

Ono je totiž vybrat daně a glachšaltrovat poplatníky důležitější, nežli lidské životy. O peníze jde přeci až v první řadě, pandemie nepandemie a na dělný lid a lůzu živnostnickou musí být přísnost!

9.4.2020 v 2:27 | Karma článku: 7.63 | Přečteno: 128 | Diskuse

Marek Trizuljak

''Jidášova středa'' (nebo též škaredá) - Deník z karantény, den 24.

Popravdě, o "škaredé středě" se mi psát nechce, když je venku tak krásně. Série jarních dnů je teď jako pohlazení. Milosrdné vyvážení celkové atmosféry, která ještě stále vzbuzuje obavy a volá k opatrnosti.

8.4.2020 v 21:41 | Karma článku: 6.93 | Přečteno: 142 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Může být svátek Pesach zván židovskými velikonocemi?

Poučil mě v diskusi pan Edvard Nichtburger: Pesach nejsou velikonoce. Reagoval tím na moji zmínku v článku „Slovo člověka, kterému můžeme věřit“ (7/4/2020): Židovské velikonoce – Pesach – začínají sederovou večeří.

8.4.2020 v 21:30 | Karma článku: 7.18 | Přečteno: 123 | Diskuse

Ladislav Kroupa

Novináři všech zemí, zklidněte se!

Mám dojem, že víc škody než koronavirus způsobí nakonec novináři. Sám se pokládám za člověka, který jen tak snadno nepodlehne emocím, ale když čtu titulky článků, jímá mě čirá hrůza - např. ve Švédsku SKOKOVĚ narůstá počet úmrtí.

8.4.2020 v 21:03 | Karma článku: 23.84 | Přečteno: 468 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Státy kolem nás zachovávají stále ještě opatrnost

Tak např. švýcarská vláda rozhodla, že omezující opatření s cílem minimalizovat šíření nákazy Covid-19 zůstanou zachována do 26. dubna, případné uvolnění se pak znovu zváží s tím, že jedině po etapách.

8.4.2020 v 19:49 | Karma článku: 4.53 | Přečteno: 190 | Diskuse

Schillerová: Podpora OSVČ bude plošná, podmínka poklesu příjmů zmizí

Ministryně financí Alena Schillerová chystá po tlaku ze strany živnostníků výrazné zmírnění podmínek pro přiznání...

Bruce Willis je v karanténě s exmanželkou Demi Moore. Dceři oholil hlavu

Bruce Willis (65) a Demi Moore (57) se rozvedli před dvaceti lety. Vycházejí spolu ovšem tak dobře, že tráví karanténu...

Obchody zůstanou na pomlázku zavřené. Řetězce nevyužily stavu nouze

O Velikonočním pondělí zůstanou supermarkety zavřené a budou se tak držet zákona, který platí v běžných dobách. V...

Páté zvláštní poselství za 68 let vlády. Alžběta II. promluvila o koronaviru

Britská královna Alžběta II. (93) v neděli promluvila k veřejnosti. V předtočené nahrávce zdůraznila nutnost sebekázně...

Vznikne generace superšetřílků? Koronavirus možná změní návyky lidí

Pandemie COVID-19 by podle analytiků do budoucna mohla značně proměnit světovou ekonomiku. Lidé podle nich nejspíš...