Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času

Žadatel

Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Máte-li čas, podívejte se na "Žádost o příspěvek na živobytí"    https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=PnZ100601501&SSID=4T~dRFnA.I4ESe~xu5vbGDM0VOKjYWfZ

Vyhledejte na žádosti část "D" - Ostatní společně posuzované osoby , kde je uvedeno: Uveďte všechny osoby, které s žadatelem společně užívají byt na adrese uvedené v části C.

A teď si představte manžele ve věku kolem 50 let např. se dvěma dětmi, kteří si vzali do bytu staré rodiče (tito mají svůj starobní důchod).

O co jde: manželé přijdou o práci a podají žádost o příspěvek na živobytí a o doplatek na bydlení. Do žádosti však musejí uvést i své rodiče, kteří pobírají svůj důchod. Žádost bude zamítnuta s tím, že příjem společně posuzovaných osob přesahuje částku existenčního minima pro daný počet osob a nebo bude výše dávky snížena o výši důchodu společně posuzovaného důchodce. Tím je prakticky důchodci jeho důchod státem odebrán a je mu ponecháno existenční minimum ve výši 2020 Kč/měs.

Rozumíte tomu ???

0/0
17.11.2011 17:26

Maura Irena

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Ano, rozumím, jak to myslíte.Ale nejsem si tím jistá, že to tak bude přesně probíhat, Musím to zjistit a dám vám vědět, jak by se taková životní situace řešila.

0/0
17.11.2011 17:49

Maura Irena

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Společně posuzované osoby

Pro účely státní sociální podpory se rodinou rozumí soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné domácnosti. Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let. U příspěvku na bydlení jsou společně posuzovány všechny osoby, které jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu, podmínka společné domácnosti se nevyžaduje.

0/0
17.11.2011 17:54

Maura Irena

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Otázka je, zda jsou tyto osoby trvale hlášeny v bytě těch dotyčných manželů, o kterých mluvíte. To je dobře, že jste to napsal. A teď uvažujme o tom, jak by to bylo, kdyby měli uzavřenou nájemní smlouvu s rodinou.

0/0
17.11.2011 17:57

Žadatel

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Tak to probíhá i v případě, je-li uzavřena nájemní smlouva. Je to hanebnost nejtěžšího kalibru!!![>-]

0/0
17.11.2011 18:10

Žadatel

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Tak to skutečně probíhá!!

0/0
17.11.2011 18:08

Maura Irena

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Podívejte se na tyto stránky. Tam je to všechno rozvedeno. Posuzují se náklady na bydlení všech osob.

http://www.kurzy.cz/kalkulacka/prispevek-na-bydleni/

0/0
17.11.2011 18:11

Žadatel

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

V tomto případě se jedná o zákon o státní soc. podpoře, což souvisí s doplatkem na bydlení. Mě jde o tu hanebnost systému, ktrým je skutečně důchodcům odebrán jejich důchod.8-o

0/0
17.11.2011 18:17

Maura Irena

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Jde skutečně o příspěvek, nikoliv o doplatek na bydlení. Společně posuzované osoby jsou ty, které bydlí trvale v domácnosti a nemusí tvořit společnou domácnost. Tak jde o to, se zjistí, zda má nárok nebo nemá nárok žadatel na příspěvek na bydlení tím systémem posuzování.

0/0
17.11.2011 18:24

Žadatel

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Dokonce i v případě, že žadatel je v podnájmu u úplně cizích lidí, dávku v hmotné nouzi nedostane, protože je společně posuzována i osoba nájemce. jestli nevěříte přeštěte si diskusi pod článkem

http://vejtasa.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=172921

0/0
17.11.2011 18:37

Maura Irena

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Já těm diskusím moc nevěřím, radši se podívám do zákona a judikátu.

0/0
17.11.2011 21:40

Žadatel

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Myslím to, co tam diskutéři píšou o započítání pronajimatele bytu jako společně posuzované osoby.

0/0
17.11.2011 21:45

Žadatel

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Celé to svinstvo je v ust. § 4 zák. č. 110/2006 Sb. Když se na to podíváte, možná na to přijdete.

0/0
17.11.2011 18:21

Maura Irena

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Posuzují se společně okruhy osob stanovených v v tomto zákoně. Společně se posuzují především osoby, mezi nimiž existuje vyživovací povinnost a které společně užívají byt. Nestanoví se podmínka hlášení k trvalému pobytu, neboť samotné hlášení k trvalému pobytu často neodpovídá skutečnému soužití osob. Je však třeba vycházet z toho, že osoby, které v bytě bydlí, byt společně užívají a u okruhů osob stanovených tímto zákonem samotnou tuto skutečnost brát jako důvod ke společnému posuzování. Pro účely jiných právních předpisů budou osoby uvádět, s kým společně užívají byt a v těchto předpisech by měl být stanoven postup, který umožní ověřit, zda nejde o lživé prohlášení. U zletilých dětí je nutné vycházet z toho, že nemusí bydlet s rodiči, a to ani tehdy, když jsou nezaopatřené. pokr.

0/0
17.11.2011 18:32

Maura Irena

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Jde především o takřka bezvýhradné posuzování rodičů a nezletilých nezaopatřených dětí. Vychází se z toho, že tyto děti žijí buď se svými rodiči (skutečnost, zda jsou manžely, by neměla mít význam), nebo s jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno do péče. Obdobně se společně posuzují vždy manželé, se stanovenými výjimkami. V obou případech jsou výjimkou faktické situace, kdy dochází ke konkurenci okruhů společně posuzovaných osob. Například když je osoba rodičem dvou nebo více nezletilých nezaopatřených dětí od různých partnerů. V takových případech se vychází z faktického soužití. Obdobná může být situace manželů, z nichž jeden nebo oba žijí fakticky s jinými partnery, popřípadě s nimi mají nezletilé nezaopatřené dítě.

0/0
17.11.2011 18:33

Maura Irena

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Dalším okruhem společně posuzovaných osob jsou rodiče a zletilé děti užívající společně byt. Nerozlišuje se zda, jsou děti nezaopatřené nebo ne, podmínkou však ani není prohlášení o společné domácnosti. Společně s rodiči se za těchto okolností neposuzují tyto děti jen tehdy, jsou-li společně posuzovány s jinými osobami, například se svým manželem, popřípadě s druhem. Na společné posuzování rodičů i se zletilými dětmi, pokud žijí v tomtéž bytě, navazuje též právní úprava o společném posuzování osamělého rodiče s dítětem a jeho rodiči (druhá věta odstavce 5); dítětem v tomto případě může rovněž být i dítě zletilé.

0/0
17.11.2011 18:34

Maura Irena

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Poslední okruh osob je navázán automaticky pouze na společné užívání bytu s tím, že tyto osoby mají možnost prohlásit, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby ve smyslu definice společné domácnosti podle občanského zákoníku, pokud nechtějí být společně posuzovány. Vychází se z toho, že učinění negativního prohlášení je pro dotčené osoby více zavazujícím faktorem než opačná konstrukce. Přitom automatické společné posuzování osob žijících v tomtéž bytě není též možné, protože mezi nimi neexistuje vzájemná vyživovací povinnost a nemají tak reálnou šanci domoci se hmotné pomoci druhé osoby. Tak je tomu například u sourozenců (ať již v produktivním nebo v důchodovém věku), z nichž jeden je a druhý není dostatečně zabezpečen svými příjmy.

0/0
17.11.2011 18:34

Maura Irena

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Proto tyto osoby musí mít možnost prohlásit, že společně nehospodaří a tím je nelze společně posuzovat. Negativní prohlášení přitom může mít nepříznivé důsledky v jiných systémech, například při přechodu nájemní smlouvy na byt u sourozence, který by v tu chvíli potřeboval prohlásit, že se zemřelým nájemcem bytu společně hospodařil. Těchto negativních důsledků by si měly být osoby, které prohlášení dávají, vědomy. Dále je zde uvedena i definice bytu. Bytem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá místnost, který podle rozhodnutí stavebního úřadu svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení – nestačí tedy prohlášení, že jde o další byt, ale musí jít o místnost nebo soubor místností jako byt zkolaudovaný. Výjimkou z pravidla o společném posuzování nezaopatřených dětí a rodičů je čtvrtý odstavec, kde jsou vyloučeny děti, které se nacházejí v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež.

0/0
17.11.2011 18:36

Maura Irena

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Jedná se o logickou výjimku v návaznosti na základní ustanovení, které předpokládá úzký kontakt mezi těmito osobami, což by v tomto případě nebylo splněno.V pátém odstavci je upravena konkurence jednotlivých okruhů společně posuzovaných osob ve prospěch společného posuzování rodičů a nezaopatřených dětí, popřípadě i šířeji předků a potomků v přímé linii, jde-li o osamělého rodiče. Opět se vychází z teze, že mezi těmito osobami jsou nejužší vazby. Ostatní konkurence okruhů společně posuzovaných osob je řešena institutem “souhlasného prohlášení”. Vzhledem k tomu, že zákon o životním a existenčním minimu není dávkovým zákonem, nelze pro případ, že se osoby nedohodnou, stanovit, že rozhodne příslušný orgán, neboť takový orgán tento zákon nezná, takové ustanovení by však měly obsahovat právní předpisy, které se na ustanovení zákona o životním a existenčním minimu o společně posuzovaných osobách odvolává (obdobně, jak je upraveno v zákoně o pomoci v hmotné nouzi).

0/0
17.11.2011 18:37

Žadatel

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Abyte tomu rozuměla. Zastupoval jsem ve správním řízení (3x) jistou padesátiletou osobu (navíc lehce mentálně reterdovanou) v řízení o žádosti o dávky v hmotné nouzi. Dávka jí nebyla poskytnuta s tím, že ji mají živit její rodiče (samozřejmě důchodci). Takhle postupovaly orgány soc. péče celostátně už od roku 2007. V současné době se věc nachází u NSS a čeká na vyřízení. Soudci NSS se nejspíš škrábou za uchem a přemýšlejí o tom, jak dát vlkovi nažrat, aby koza zůstala celá. Celá tahle věc má takové souvislosti, které ani nelze vylíčit. Skandál je na spadnutí.

0/0
17.11.2011 19:11

Žadatel

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

§ 4 110/2006

(1) Společně se pro účely tohoto zákona, není-li dále

stanoveno jinak,

posuzují a) rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, ///do tohoto ust. nepatří slovo "nezletilé", protože k nezaopatřeným dětem mají rodiče vyživovací povinnost vždy.

Právě jsem přišel na to, že § 4 byl novelizován. Možná tomu nebudete věřit, ale je to moje zásluha.8-o

0/0
17.11.2011 18:58

Maura Irena

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Já vám věřím. VR^

0/0
17.11.2011 21:39

Maura Irena

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Já sice v oboru soc, péče nedělám, ale každému bych radila, aby v případě, že má nejasnost se obrátil přímo na stránkách mpsv.cz na příslušný odbor. Zákon to upravuje rámcově, ale nutné to posuzovat případ od případu.

0/0
17.11.2011 21:43

Žadatel

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

To máte tak. Když orgán sociální péče udělá chybu, tak na ní potom trvá i v případě, že si úřednice správního orgánu své pochybení později uvědomí. Když úředníci správního orgánu I. st. nevědí co mají dělat, nechají si poradit od odvolacího orgánu (telefonicky) a podle této rady vydají rozhodnutí. Problém je v tom, že při dotazu nevylíčí situaci podle skutečnosti a ona se ta "rada" později ukáže jako chybná. Jenomže v případě odvolání potom odvolací orgán odvolání zamítne a potvrdí vadné rozhodnutí, protože by úředníci odvolacího orgánu vypadali jako blbci před správním orgánem prvního stupně. Věřte tomu, že takhle to funguje naprosto běžně, příčemž podjatost nelze dokázat. Zprvu malá chyba je zaplácnuta větší chybou, až kauza naroste do gigantických rozměrů. Zažil jsem to prakticky v každém správním řízení, jehož jsem byl účastníkem. A těch řízení bylo .........

0/0
17.11.2011 22:23

Žadatel

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Tak to jsem se v předchozím příspěvku s tou novelizací ukvapil (přehlédl jsem, co jsem chtěl zkopírovat). Zatím stále platí ust. § 4 odst. 1 písm. c) bod 2 , dle něhož se společně posuzují --- rodiče a zletilé děti, pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami podle písmene b) nebo d).  Ono se totiž tohle ustanovení vztahuje na vyživování rodičů dětmi, nikoli naopak, jak si tohle ustanovení mylně vykládají soc. pracovnice na úřadech. Na vyživování dětí rodiči se vztahuje odst. 1 písm. a), kde je právě nepatřičně slovo "nezletilé", které omyl způsobuje. Všiměte si, že v § 4 by chybělo ustanovení, dle něhož by měly vyživovací povinnost zaopatřené děti k rodičům.

Je přece snadno pochopitelné, že rodiče ve věku 80 let nemají vyživovací povinnost ke svým padesátiletým dětem. Vyživovací povinnost rodičů končí, jakmile dítě (potomek) skončí přípravu na budoucí povolání, nejpozději však ve věku 26 roků.

0/0
18.11.2011 0:25

Maura Irena

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Já si myslím, že by lidé v případě pochybností měli svou věc konzultovat dřív, než se obrátí na výkonného předníka, pokud si nejsou s něčím jisti. Já bych volila to mspv s dotazem. Pak se sejdou lidi na přadě, nikdo vlastně neví co chce, něco špatně formulujete, svedete úředníka z cesty a máte zaděláno na odvolačky proti rozhodnutí. Já bych vsadila na formulář, ten řádně vyplnit, pokud si nejsem jistá, tak se radši poradím a pak ten formulář odevzdám s přílohami a je pokoj.

0/0
18.11.2011 1:51

Žadatel

Re: Související články: Formuláře na pomoc v hmotné nouzi

Ten formulář řádně vyplněný byl. To se takhle špatně vysvětluje. Jisté však je, že neexistuje zákon, který by ukládal povinnost 80-ti letým rodičům, živit svoje 50-ti leté děti. Ten § 4 zák. č. 110/2006 je vadný a podle něho je vadný i ten formulář. Až ten cirkus jednou zkončí , tak Vám napíšu výsledek.

0/0
18.11.2011 8:21

Redakční blogy

 • Redakční
        blog
 • Blog info
 • První pokus
 • Názory
        a komentáře

TIP REDAKCI & RSS

Najdete na iDNES.cz